SLÄKTTRÄD 1 -  TYSKLAND 1189-1462    

 

Robert "den präktige" fick enligt Anton Fahne 5 söner tillsammans med Christina: Neveling I - Hardenstein linjen,  Lutter - Steinhausen linjen, Robert (Rabold) - Heisingen linjen, Heinrich - Marskalk hos von Cleve och Johan - abt i klostret Hamern. Robert fick även en oäkta son som döptes till Johan som instiftade von Titz linjen. (Fahne s. 152)

 

Enligt riddarhusgeneologin härstammar den svenska grenen från "en annan av Nevelings söner (på riddarhustavlan kallas han, måhända med orätt, Didrich blev stamfader för de i Livland bosatta Johan och Mattias, vilkas samtliga söner 1652 fingo naturalisationsbrev som svenska adelsmän."  

 

According Anton Fahne Robert got 5 sons; Neveling I (Hardenstein line), Lutter (Steinhausen line), Rorbedt (Heisingen line), Heinrich (marschal von Cleve) and Johan (abt zu Hamern). He also got a illegitimate son that was called Johan (von Titz line). (Fahne p. 152)

 

According to the Swedish knight house genealogy the swedish branch originates fram "another of Nevelings sons (on the naturalaizations letter he is called, perhaps wronly, Diedrich. Diedrich became the ancestor of Johan and Mattias, who settled in Livland, all of whose sons recieved a naturalization letter as swedish nobelmen in 1652.  

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne; A: Geschlecter II band Livlands adel - inbesonder das geschlect Staël von Holstie, Köln 1876

Elgenstierna,