Herman Flecke de Are      

 

 Herman Flecke de Are

  Theodericus bror Hermann (II.1)  nämns i mer än 20 dokument 1218-1259 som Hermannus

Vlekke de Are. Han arbetade hos greve  Lothar von Hochstaden und Are 1230

och 1238-1259. som munskänk  och advokat åt greve  och ärkebiskopen Conrad von Are und

Hochstaden  Han dubbades till riddare 1241. Hermann kallade sig i ett dokument från den 19

februari 1249.  Flecke de Holstein efter riddarborgen Holstein.  Han var gift med Dyderadis von

Bacheim född ca 1245 (dotter till Daniel von Bacheim). De fick 8 barn. Mattias, Herman,

Ludewicus, Theodericus, Henricus I, Henricus II, Albertus samt en dotter. Hemann dog efter

1238. 

 

Herman Flecke de Are 

Hermann (II.1) was working as a cup-bearer to the Archbishop of Cologne Konrad von

Hochstaden and called himself Fleck de Holstein in a  document from the 19th of february

1249. He was married to Dyderadis von Bacheim (daughter to Daniel von Bacheim). They got 8

children Mattias, Herman, Ludewicus, Theodericus, Henricus I, Henricus II, Albertus and a

daugheter.

 

  

Källor/citations: 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869

 Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft, 1929 sid 552 ff

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage