SLAGET VID WARKA DEN 28 MARS 1656 (7 april) - Hildebrand och Alexander Weissensteins dragoner 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1655-1660 - I den svenska staden Damm i Pommern bröt ståthållaren över Pommern upp från staden Damm och påbörjade marschen mot Polen med 18.000 man. Bland de från Pommern medföljande dragonerna återfinns överste Alexander Weissensteins dragoner. (Carlbom, Johan Levin (1910) Karl X Gustav. från Weicheseln till Bält 1657; tåget över Bält och freden i Roskilde. s. 197) 

 

Var ett slag vid Warka mellan Sverige och Polen under Karl X Gustavs polska krig. Polen vann slaget. Befälhavare under slaget var Fredrik IV av Baden, markgreve av Baden-Durlach.

Carlbom skriver i sin bok "Tre dagars slaget vid Warschau"; "Trupperna, som markgreven hade med sig, var förutom det Waldesckska regementet, och brodern Karl Magnus regemente, Ahlefelts regemente., 1 skvadron av överstelöjtnant Peter von Kiesells (eller Wittenbergs) regemente, överstelöjtnant von Rosens skvadron, överste Boses skvadron, överste Posses skvadron, kanhända, vidare något folk av major Kleists skvadron, av Siecells skvadron, av överste Pentz regemente och Aschbergs regemente, allt rytteri, samt Weissensteins dragoner....."  Enligt  Carlbom deltog inte Weissensteins dragoner i slaget vid Warschau. (Carlbom s. 71)

 

Källor;

J. Levin, Carlbom. (1910) Karl X Gustafs Polska krig och öfvergången till det 2:dra Sundskriget. Göteborg, Centraltryckeriet, Oschar Erikson.  

J.Levin, Carlbom. (1906) Tre dagars slaget vid Warschau.

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.