SLAGET VID WARKA DEN 28 MARS 1656 (7 april) - Hildebrand och Alexander Weissensteins dragoner 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1655-1660 - Ståthållaren över Pommern bröt upp från staden Damm och påbörjade marschen mot Polen med 18.000 man. Bland de från Pommern medföljande dragonerna återfinns överste Alexander Weissensteins dragoner. (Carlbom, Johan Levin (1910) Karl X Gustav. från Weicheseln till Bält 1657; tåget över Bält och freden i Roskilde. s. 197) 

 

SLAGET VID WARKA - utkämpades den 28 mars 1656 (7 april) mellan Sverige och Polen under Karl X Gustavs polska krig. Befälhavare för de svenska trupperna var under slaget Fredrik IV av Baden, markgreve av Baden-Durlach.

Carlbom beskriver slaget i sin bok "Tre dagars slaget vid Warschau"; "Trupperna, som markgreven hade med sig, var förutom det Waldesckska regementet, och brodern Karl Magnus regemente, Ahlefelts regemente., 1 skvadron av överstelöjtnant Peter von Kiesells (eller Wittenbergs) regemente, överstelöjtnant von Rosens skvadron, överste Boses skvadron, överste Posses skvadron, kanhända, vidare något folk av major Kleists skvadron, av Siecells skvadron, av överste Pentz regemente och Aschbergs regemente, allt rytteri, samt Weissensteins dragoner....." (Carlbom s. 71).

 

UTGÅNG; Svenskarna förlorade slaget.

 

Alexander von Weissenstein var en svensk överste i svensk tjänst och kommendant i Bromberg mfl. Acta historia - augusti 1655 till och med december 1655 kommendant i Bromberg. Januari, maj 1656 Konitz, Juli Stargard, augusti-december Stargard. 1658 tjänstgjorde han mellan oktober och november Skelsör, december Korsör och februari 1659 Kjöge. (Meddelande från Riksarkivet volym 5 s. 167). Konitz ligger i Polen (Wikipedia).

 

Källor;

J. Levin, Carlbom. (1910) Karl X Gustafs Polska krig och öfvergången till det 2:dra Sundskriget. Göteborg, Centraltryckeriet, Oschar Erikson.  

J.Levin, Carlbom. (1906) Tre dagars slaget vid Warschau.

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.