MÖLLER - Numera utdöd släkt som ursprungligen kom från Livland.

GENERATION I - Den först kände är borgare och stadsäldste i Riga Arendt Möller och hans fru Barbara född Königin. Han dog 20 augusti 1631.

GENERATION II - Deras son Arendt/Johan (född 26/12 1584) till Liljenhagen i Gregori socken i Kaporie län i Ingermanland och Koltsen gifte sig 1617 med Catharina Stoffia. Arndt/Johan antogs 1621, vid staden Rigas övergång i svensk krigstjänst, ryttmästare och bosatte sig i Estland. Han tjänstgjorde som svenska kronans agent (diplomatisk representant) i Moskva 1631. Arendt/Johan behöll sitt efternamn när han adlad 28 februari 1631. Han var det första svenska ständigt diplomatiska utrikesrepresentant i st. Petersburg.1

GENERATION III - Arendt och Catharina fick tre barn Arndt (1621 i Riga–1692 Christinas pappa), Anders och Johan. 2 Christinas pappa Arndt ägde herrgårdarna Liljenhagen och Koltsen i Ingermanland. 1646 utsågs pappa Arendt till hovjunkare. Släkten Möller fick 1649-03-15 förnyelse på adelskapet och blev s. å. Introducerad vid Riddarhuset. Christina var då 9 år. Arend var underståthållare på Narva 1653-08-20 när Christina var 13 år. Landshövding i Narva. Arendt var gift två gånger: 1. 16XX med Barbro Stjernfelt dotter till assessor Peder Mattsson Stjernfeldt No: 141 till Utala och Ry i Östergötland. Christinas mamma 17 år 1667 gifte sig hennes pappa med med Metta Stacke. Christinas mamma 17 år 1667 gifte sig hennes pappa med med Metta Stacke. Arendt Möller är begravd i Dalhems kyrka i Dalhem i Linköpings stift. Kyrkan ligger nordväst om Västervik. På väggen finns hans epitafium.3

GENERATION IV - CHRISTINA (1640-1683). Arendt och Barbro fick tillsammans tre barn; Christina (1640-1683), Barbara och Anna (Anna drunknade i oktober 1688 med sin man Mauritz von Gerten (26/6 1635 – oktober 1688) och deras dotter under en resa från Narva till Reval)4

 

1 Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.-18. Jahrhundert s. 240

2 Personhistorisk tidskrift volym 35 36. personhistoriska samfundet, 1934 s. 204

4 Ramsay, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors: Söderström

http://runeberg.org/frfinl/0151.html