Möller - vapensköld

Foto: Barbro Thörn

 

MÖLLER - Numera utdöd släkt som ursprungligen kom från Livland.

GENERATION I - Den först kände är borgare och stadsäldste i Riga Arendt Möller och hans fru Barbara född Königin. Han dog 20 augusti 1631.

GENERATION II - Deras son Arendt/Johan (född 26/12 1584) till Liljenhagen i Gregori socken i Kaporie län i Ingermanland och Koltsen gifte sig 1617 med Catharina Stoffia. Arndt/Johan antogs 1621, vid staden Rigas övergång i svensk krigstjänst, ryttmästare och bosatte sig i Estland. Han tjänstgjorde som svenska kronans agent (diplomatisk representant) i Moskva 1631. Arendt/Johan behöll sitt efternamn när han adlad 28 februari 1631. Han var det första svenska ständigt diplomatiska utrikesrepresentant i st. Petersburg.1

GENERATION III - Arendt och Catharina fick tre barn Arndt (1621 i Riga–1692 Christinas pappa), Anders och Johan. 2 Christinas pappa Arndt ägde herrgårdarna Liljenhagen och Koltsen i Ingermanland. 1646 utsågs pappa Arendt till hovjunkare. Släkten Möller fick 1649-03-15 förnyelse på adelskapet och blev s. å. Introducerad vid Riddarhuset. Christina var då 9 år. Arend var underståthållare på Narva 1653-08-20. Han utsågs till landshövding i Narva. Arendt var gift två gånger: 1. 16XX med Barbro Stjernfelt dotter till assessor Peder Mattsson Stjernfeldt No: 141 till Utala och Ry i Östergötland. När hon dog är okänt men det är före 1667 för då gifte sig Christinas pappa med Metta Stacke. Christina var då 17 år. Arendt Möller är begravd i Dalhems kyrka i Dalhem i Linköpings stift. Kyrkan ligger nordväst om Västervik. På väggen finns hans epitafium.3

GENERATION IV - CHRISTINA (1640-1683). Arendt och Barbro fick tillsammans tre barn; Christina (1640-1683), Barbara och Anna (Anna drunknade i oktober 1688 med sin man Mauritz von Gerten (26/6 1635 – oktober 1688) och deras dotter under en resa från Narva till Reval)

 

Hur träffades Christina och Johan?  Det var ett mycket fördelaktigt giftemål för Johan. Släkten Möller var sedan 1649 adlig och släkten var introducerade vid Riddarhuset. Det var via det här giftemålet som Johan blev ägare till herrgården Liljenhagen.

 

1 Russische und Ukrainische Geschichte vom 16.-18. Jahrhundert s. 240

2 Personhistorisk tidskrift volym 35 36. personhistoriska samfundet, 1934 s. 204

4 Ramsay, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors: Söderström

http://runeberg.org/frfinl/0151.html