JOHAN  STAËL VON HOLSTEIN

8 juni 1698 - 12 december 1751

Till Malmö och Krusenhof i Kvillinge socken i Östergötland

  

JOHAN föddes  8 juni 1698 på Malmö gård i Kvillinge socken i Östergötland. -  När han var två år startade Stora Nordiska kriget. Hans pappa och många av hans släktingar var soldater i svenska armén och stred i kriget. 

 

UNDERVISNING - Johan undervisades under sin uppväxt av en informator som hette Olof Wrangel. (Lunds Stifts Herdaminen, efter mestadels otryckta källor utarbetadt ..., Volym 1  Av S. Cawallin. S. 355) 

 

 

KRUSENHOF - Förlänades 1622 till köpmannen och senare landshövdingen i Dalarna Peter Kruse. Efter att ha köpt upp ett antal kringliggande gårdar lät han bygga ett säteri (härgårdsbyggnaden 1623). På 1660-talet fick det namnet Kursenhof efter den tidigare ägaren. 1668 såldes Krusenhof till Frans Joel Örnestedt och indrogs sedan till kronan. Krusenhof förföll under rysshärjningen 1719. Senare ägdes godset av släkten Bähr och på 1750-talet av Johan Staël von Holstein som även ägde granngården. (Wikipedia Krusenhof)

 

KVILLINGE SOCKEN - Är en medeltida socken och omnämns bland annat 1330 som Qvillinge, då den även omfattade nuvarande Simonstorp socken. Kvillinge är belägen norr om Norrköping. Två av socknens herrgårdar var Krusenhof och Malmö. (Riksantikvariets presentation på sin hemsida - Bebyggelseregistret BeBR www.raa.se) 

 

JOHANS MILITÄRA KARRIÄR 1716 

VOLONTÄR VID LIVGARDET -   Som 18-åring antogs han 1716 som volontär vid Livgardet.

 

SKARABORGS REGEMENTE - I augusti 1716 avancerade Johan till förare vid Skaraborgs regemente. Johan deltog 1719  belägringen av Ede Skans  i Värmland. 

 

NÄRKE- OCH VÄRMLANDS TREMÄNNINGSREGEMENTE - 7 maj 1717 utnämndes Johan till fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente. Under sin tid i där deltog han bland annat i tåget mot norska gränsen och i sjöslaget vid Hangö Udd i Finland. Det gick bra för Johan och 26 juni 1718 avancerade han till löjtnant. 

 

ANDRA FÄLTTÅGET MOT NORGE 30 OKTOBER 1718 -30 DECEMBER 1718 - Löjtnant Johan var en av soldaterna som deltog i det andra fälttåget mot Norge. Han tillhörde huvudtruppen som leddes av Karl XII. Den 29 oktober påbörjade Karl fälttåget. Den svenska huvud armén var uppdelad i tre grupper: Johan tillhörde Henrik Otto von Albedyls grupp. De utgick ifrån Holmedal i Värmland. Karl XII gick 8 november över gränsen till Norge tillsammans med över 30.000 soldater. Den 18 november var Fredrikstens fästning omringad. KARL XII dog på kvällen något efter klockan nio den 30 november 1718 vid Fredrikstens fästning. Kungen blev skjuten genom huvudet när han stod i en löpgrav. De har sedan Karl XII död diskuterats vad det var som hände när kungen sköts. Det var många som skulle gagnas av hans död. Inte minst Fredrik av Hessen som snart skulle få makten i Sverige. Enligt historikern Peter Englund ska kungen ha fallit för en fiendekula.  

 

FREDEN I NYSTAD 30 AUGUSTI 1721 - Den 30 augusti skrevs freden under i staden Nystad. Nu avträdde Sverige de baltiska provinserna Estland, Livland och Ingermanland. De fick även avstå en del av Karelen och Viborg och öarna Ösel och Dagö. Enligt fredsavtalet lovade ryssarna att lämna Finland fyra veckor efter det att fredan ratificerats. (Larsson, Olle (2012) Svensk historia. s.168) 

 

SKARABORGS REGEMENTE - Efter krigslutet fortsatte den nyss fyllde 24-åringen Johan att arbeta inom armen. Han avancerade och utnämndes i september 1723 utnämndes han till fältväbel vid Skaraborgs regemente.  

 

GIFTEMÅL - Den 1 MAJ 1731 gifte sig Johan på Bjurbäcks herrgård med friherrinnan Märta Catharina Fleetwood (1706-1754 på Malmö). Hon var dotter till Georg Miles (1678-1710) och friherrinnan Maria Mörner af Tuna (1675-1734). Hennes pappa var en rik man så Johan gjorde ett gott gifte. Miles ägde Rökberg i Mulseryds socken (Jönköping, Rörsberga i Valtorps socken, Bjursbäck och Sunderyd i Bjurbäcks socken i Skaraborg. (Elgenstierna II s. 718)  

  

1) MARIA MARGARETA  -  föddes 22 april 1733. Hon gifte sig 3 mars 1766 med Johan Boije af Gennäs. Maria Margareta dog 21 oktober 1755 på Krusenhov. 

 

2) Den 7 april 1734 föddes dottern Christina Charlotte. Hon gifte sig 9 augusti 1767 med major Carl Gustaf Peres Wetoff-Morath ägare till herrgården Duseborg. Christina Charlotte dog i brösfeber (lunginflammation).

  

JOHANS SOLDATTORP - Mellan åren 1735-38 bodde Johan som löjtnant på Brandstorp 1.2Hallestorps rote och mellan åren.1738-42  på Lofsgården 1:1. Kinneveds hembygdsförening har gått igenom soldattorpen och vilka som bodde i dem.

 

JOHANS BARN:  

1.Mattias Johan f 17370807 i Vårkumla d 17380108 i Kinneved

2. Johan Fredrik f 17380925 i Kinneved d 17390216 i Kinneved Till Agnetorp 1742.   

3. Den 26 mars 1736 föddes sonen Georg Gustaf i Kinneved socken. Födelsen finns noterad i Riksarkivet. 

4)1737 föddes sonen Mattias Johan. Han bara blev 1 år. 

5) 1738 föddes Johan Fredrik. (se nedan) Han dog  1739 och begravdes i Suntaks kyrkaSkaraborgs län.

 6) 25 november 1742 föddes Hedvig Catharina. Hon gifte sig med sin kusin Georg Bogislaus som tillsammans med sin son misstänktes för att ha känt till planen att mörda Gustaf III. Georg Bogislaus dog 1814 och ligger begravd på kyrkogården i Västra Ryd.

 

HATTARNAS RYSKA KRIG 8 AUGUSTI 1741 - 18 AUGUSTI 1743

 

1742 deltog Johan i sjötåget i Finland och 1743 följde han expeditionerna till Roslagen, Dalarna och Bohuslän. Detta är troligen i kriget som kallades Hatttarnas Ryska krig och som ledde fram till  Lilla ofredenDen 8 maj 1743 avancerade han till stabschef. 

 

7) 16 november 1744 föddes dottern Anna Elisabeth. Hon gifte sig 28 februari 1768 med major och vice landshövdingen Bengt Fabian de Charliere (1729-16 februari 1810). 

 

Johan fortsatte klättra i karriären och utnämndes till kapten 13 april 1745. 

 

8) 5 mars 1746 föddes dottern Märta Johanna. Hon gift sig med sin kusin överjägmästare Fredrik Gustaf (1745-1822. Märta Johanna dog 10 januari 1792 på Björnäs i Kvillinge socken.  

 

Johan ägde även ett gods som heter Krusenhof. Godset ligger i Kvillinge socken i Östergötland. 

 

FREDRIK I DOG 25 MARS 1751 OCH EFTERTRÄDDES AV GUSTAV III

 

 

JOHAN DOG DEN 14 NOVEMBER  1751

I KVILLINGE SOCKEN

 

JOHAN dog den 14 NOVEMBER 1751 I KVILLINGE SOCKEN1. Hanbegravdes 3 januari 1752 enligt Kvillinge kyrkobokföringen.2 (C0016641_00251 ). Johan var den första av mina direkta förfäder som dog i Sverige och i fredstid. Han ligger troligen begravd på Kvillinge kyrkogård. Kyrkans kor innehåller 14 och en halv aln i längd och bredd, och blev år 1748, med ansenliga fönster, från grunden uppmurad och bekostad av överste-Löjtnant och kommendanten Johan Bæhrs Änkefru, Friherrinnan Christina (född Oxenstierna).3

 

 

 

 

 

krusenhof

 

 

krusenhofs herrgård

 

Johan Stael von Holstein, was born June 8, 1698 at Malmö Kvillinge Estate in the parish in Östergötland. 1716 Johan was volunteering at the Life Guards and on the 7th of August the same year advanced to be driver. In 1816 he participated in the siege of Ede Skans in Värmland. On 7th of May 1717 Johan was appointed to the ensign at Närkes and Värmland 4th Mannings regimente.  He participated in the train towards the Norwegian border and in the naval battle of Gangut (Hängö). 

 

Johan advanced to lieutenant June 26, 1718. He continued to rise through the ranks and was appointed sergeant at Skaraborg Regiment in September 1723, Johan got married on 1 of May 1731 at Bjurbäcken mansion in Skaraborg County to Baroness Martha Catharina Fleetwood. Daughter of Major and Baron Miles Fleetwood (N:O 49) to Krusenhof, Bjurbäcken and Sundseryd. 

 

On the 26 of March 1736 they got a son that they named George Gustav. Between 1741 and 1742 Johan participated in Navel battles in Finland and in 1743 he accompanied expeditions to Roslagen, Dalarna and Bohuslän  On May 8, 1743 Johan advanced to Chief. He continued to climb in his career and was appointed captain on the 13th of April 1745. Johan owned a manor called Krusenhof. He died December 12, 1751. 

 

Bjurbäcks herrgård

Bjurbäcks herrgård Foto: Hans Nygren 

  

Källor/citations:

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volym 7 - Tabell 9

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor, tabell 27, 1932

Jönköpings geneologiska förening - vigslar i  Bottnaryd församling -  17310502

Elgenstierna: Friherrerliga ätten Fleetwood , nr 49 tabell 3 sid 718

Historia från 1700-talet

Släkten Fleetwood

Släktföreningen Fleetwod

 

Hittade nedanstående på www.kinneved.se

 

KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening


LOFSGÅRDEN
1 mtl krono, skatteköpt 1898.
Lofsgården 1:1
Hus från 1913 och hus från 1931 (f.d. mejeri). Köpt från Kronan 1898.


Indelningshavare; Baron A. Foch f 17?? i Grolanda? Till Lagerstorp Västarp (sid. 260) föräldrar: Henrik Johan Foch o Birgitta Creutz Löjtnant 1738-42: (A Foch heter Alexander Ludvig Fock, och är född 1725-02-12 och död 1736 på Saleby och begraven 1736-02-06) 

 

Intressanta länkar:

Hur ett soldattorp kunde se ut i Skaraborgs län - soldattorp nummer 341

Kinneveds socken

Hattarnas Ryska krig 

Armfeldts karoliner 1718-1719 

Boplatser för soldaterI området Vara och Essungabygden. St. Gruvad-Sven Larsgården-Västgöta reg. Västerbitterna, Karla, Björstorp, Hallestorp, Botberga, Carla Österg. Österbitterna, Kyrketorp, Åkatorp, Skattegården, Hulegården, Stommen, Måns-Olofsg., Ravelsgården, Nolgården, Tubbetorp- kavalleritorp. 

 

Stora Gruvad - Stora Gruvad is a farms and is located in Vara Kommun, Västra Götaland, Sweden

 

INTRESSANTA LÄNKAR: 1718.no