Georg* Gustaf Staël von Holstein 26 maj 1736 - 20 februari 1775

 

Georg Gustaf

                                      Fotograf: Sven Göran Johansson

                             Porträttet är målat av konstnären Jacob Björk (1727-1793)

 

GEORG Gustaf föddes den 26 maj 1736 i Kinneveds socken i Skaraborgs län. Han påbörjade sin militära karriär den 26 maj 1749 som volontär vid Skaraborgs regemente. Den 8 mars 1754 övergick Georg till att bli volontär vid livgardet. Han avancerade till fänrik där den 14 oktobert 1756. Georg utnämndes den 9 december 1760 till löjtnant. 

 

                   Fredrika Sperling                                                             

Georg gifte sig den 22 november 1764 med hovfröken grevinnan Fredrika Ulrika Sperling (dotter till överstelöjtnant greve Carl Göran Sperling N:o 28  och grevinnan Christina Magdalena Ekedal (71). Fredrikas farfars far var en känd krigare och statsman. Han deltog i Skånska kriget 1676-1679 och stred vid slaget vid Landskrona och utsågs  efter Skånska krigets slut 1679 till guvenör över Skåne, Halland och Blekinge. Det var med andra ord en känd krigarsläkt som Georg gifte in sig i.

 

                                          Fotograf: Sven Göran Johansson

                                Porträttet är målat av konstnären Jacob Björk (1727-1793) 

 

Georg tog majors avsked den 27 november 1765. Han fick kungliga svenska svärdsorden  den 28 april 1770.

 

VAPNÖ SLOTT - SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN BLIR HALMSTADBOR - 1771 ärvde han Vapnö fideikommiss av sin farfars farbror fältmarskalken Georg Bogislaus. Det känns fantastiskt att så här 251 år efter veta att de bor många av släkten Staël von Holstein kvar i Halmstad och att slottet fortfarande tillhör släkten.  

 

2 FEBRUARI 1771 besteg Gustav III den svenska tronen. Den 19 augusti 1772 genomförde Gustav III en stadskupp och blev envåldshärskare.

 

Georg dog den 20 februari 1775 på Vapnö gods. Han ligger begravd tillsammans med sin hustru på Vapnö kyrkogård i Halmstad.  Enligt Elgenstierna dog Fredrika på godset Brännö. 

 

Georg och Fredrika fick 7 barn. 

  • Maria Christina Sofia (1765-1833) Hon gifte sig med Johan Gustaf Sundberg*
  • Johan Gustaf  Bogislaus (1766-1766)
  • Eva Ulrika Gustava (1769-1802) Hon gifte sig med kapten Axel Lagercrantz (ägare till Hovgård herrgård)
  • Magdalena Margareta (1771-1802) Hon gifte sig med kommersråd och handelsman Anders Göran Hammar**
  • Georg Bogislaus (1771-1771) 

 

     

Vapnö

 Vapnö

 

Georg Gustav was born May 26, 1736 in Kinneveds parish in Skaraborg County. He began his military career, May 26, 1749 as a volunteer at Skaraborg Regiment. On March 8, 1754 he become a volunteer at the Life Guards. He advanced to second lieutenant on 14th october 1756  Georg was appointed on December 9, 1760 to lieutenant. He gott married on November 22th, 1764 to Countess Frederica Ulrika Sperling (daughter of Colonel Count Carl Göran Sperling N: o 28 and Countess Christina Magdalena Ekedal (71). On November 27, 1765 he took majors farewell. Georg got the  Royal Swedish Order of the Sword on April 28, 1770.

In 1771 he inherited the entailed estate Vapnö from his great-grandfather's brother Marshal Georg Bogislaus Stael von Holstein. Georg Gustaf died February 20,1775 at Vapnö. He and his wife had 7 children. 

 

 Maria Christina Sofia 1765-1833  married to Johan Gustaf Sundberg*

Johan Gustaf  Bogislaus 1766  He died the same year

Eva Ulrika Gustava 1769-1802 married capten Axel Lagercrantz (owner o Hovgård herrgård)

Magdalena Margareta 1771-1802 married to Anders Göran Hammar 

Georg Bogislaus 1771 - died the same year.

Carl Sperling 1773-1814 married to Helena Sofia Hammar

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 - Tabell 10 

Släkten Sperling

Carl Otto Sperling

Skaraborgs regemente

Mattias Lomans släktsida

Skaraborgs regemente

Söndrum A/: s. 251 AID: v93448.b124.s251). 

Dödsannons för Fredrika Ulrika Staël von Holstein  - Inrikes tidningar 1814-10-24. I 

dödsannonsen står det Fru grevinnan Fredrika Ulrika Staël von Holstein vilket kan ses som lite

konstigt eftersom Georg Staël von Holstein inte var greve utan herr (fidekommissarie efter

arvet av Vapnö).Tydligen kunde man ta med sin titel som man haft som ogift kvinna.

 

*Johan Gustaf Sundberg, född 1729, döpt 30/10 ryttmästare; † barnlös 1811-12-31 på Axelvold, Vapnö sn Gift 1786-10-05 med jungfrun Märta Christina Sofia Staël von Holsteinfödd 1765-09-22, † 1833-05-31 på Yttergård. 

 

 

** Anders Göran (Jöran) Hammar Född 15 September  1775  i Halmstad . Han arbetade som Kommerseråd,och grosshandlare. Anders Göran ägde från 1813 Stjernarps gods. Han dog den 21 maj 1856.   Anders Jöransson H (1776—1856) skapade genom diversehandel, skeppsrederi o olika fabriksföretag en betydande förmögenhet o fick kommerseråds titel. Son till honom var godsägaren Carl Magnus H (1819—87), som på 1850-talet genom köp bildade herrgården Öringe i Veinge (Hall). Carl H var ordf i Hallands läns landsting 1869—86 och i Halmstads stadsfullmäktige 1872—87 samt riksdagsman i FK 1867—70, 1873—80 o 1882—85.