INGIFTA KVINNOR  

Vem var kvinnorna som gifte sig med mina förfäder? Vem var deras föräldrar? Ja, de är frågor som jag börjat fundera på. När det gäller kvinnor så är det svårare att få fram information.  

 

Mattias och Hans gifte sig med systrarna Hartwich. 

Mattias andra fru Magdalena Stackelberg

Johan gifte sig tre gånger; Möller, von der Pahlen och Fock

Mattias Gustaf gifte sig med von Bär

Johan gifte sig med Fleetwood

Georg gifte sig med Sperling

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD