Herrgårdar i Livland 

 

Staelenhof (Paixt)  - I kretsen nya Pernau, församlingen Torgel

  

Staelenhof

 

Foto: Oscar Oscar Sussi 

 

staehlenhof2

Konstnären heter Siegfried Wilhelm Stav (1866)

 

Dörfer paicus tillhörde från 1561 den polske kungen Sigismund.som den 8 oktber gav den

till borgmästaren i Neu-Pernau Heise Vegesack. Anledningen till att Vegesack fick marken var

som belöning för att han hade hjälpt till att försvara Pernau när det anfölls av svenskarna.  

Hans Stahl fick den troligen som förläning 1602.     

 

Den 23 Juli, 1619 erhöll Hans  Gustaf II Adolfs  stadsfästelsebrev för gjorda försträckningar i

kronans tjänst. Staelenhof ägdes av släkten Staël von Holstein fram till 1912.

 

De Paixt vi ser idag är byggt 1845 i neo-renässanstil av Johann Erich Staël von Holstein. 

Förutom Paixt ägde han även Uhla och Surri. Han tjänstgjorde i den kejserliga ryska armen- 

 


Baron Wilhelm Staël von Holstein

    Den siste ägaren var Baron Wilhelm Reinhold

    Heinrich Staël von Holstein. Han var född 30

    december 1866. 1918 förvisades Wilhelm till

    Sibirien 1918. Året efter överflyttades han till    

    Tyskland. Wilhelm arbetade där som trädgårds-

    mästare i Würzberg. 1920 köpte han ett hotell

    i Birkenstein i Bayern. Wilhelm gifte sig 18 april

    1896 med Elisabeth född von Helmersen. 

    Tillsammans fick de barnen: 

 

    Aimée Marie Elsa, baronessa, född 1898-07-19  

    Alexandra Anna Marie, baronessa, född 1900-12-20

    Isabella Alma Elsa, baronessa, född 1906-02-28.

 

    Wilhelm dog i München 1934.

 

 

 

 

 

 

 

Tammist i kretsen Pernau , församlingen St Elisabeth

(numera Tammiste, Estland)

 

  

Tammist

 

 

TAMMIST gavs som förläning till Hans Stahl av kung Gustav Adolf 23 juli 1619. 29 juli 1728

testamenterade Anna Sofia von Stackelberg född Armfeldt det till sin son Magnus Johan. Han

fick två söner och en av dem gifte sig Staël von Holstein. På 1770- talet kom den på nytt i

släkten Staël von Holsteins ägo genom giftemål mellan Catharina von Stackelberg med den 

ryske löjtnanten Carl Gustav Staël von Holstein.. I början av 1900-talet gjordes stora om-

byggnader av Tammist av August von Seeberg och hans hustru Hedwig Johanna född Staël

von Holstein. 1919 expropierades Tammist som då tillhörde den adliga familjen Wulff.

 

Källa::Stryk, Leonhard von: Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands 1, Dorpat 1877, sid 326  

 

 

Pidula i kretsen Saaremaa/Öesel, församlingen Kihelkonna/Kielkond

   

Pidula

 

Hans (Johann) II, Otto Stael von Holstein, (ca 1610-1688), Kungliga Svenska löjtnanten,.1639

var han representant för staden Pärnu. Johan var den äldsta sonen. Han gifte sig med Sophie

von Stackelberg Pidula herrgård Ösel. De fick fyra barn.

 

 Torma i kretsen Dorpat, församlingen Torma

  

Torma

 

  

 Testama i kretsen Pernau, församlingen Testama

  

Testama

  

 

TESTAMA ligger vid Pernau och nämndes först i 1553. Herrgården låg i biskopsstiftet 

Ösel-Wiek stiftet..Testama tillhörde vid den här tiden Tyska orden och var förlänad till

Christopher von Münchhausen 1560 av hertigen Magnus. Münchhausen var kronofogde i

Tyska Orden i väst, Herrgården ägdes därefter av Klaus von Kursel. Kursell föddes Livland

som son till ståthållaren över stiftet Dorpat Georg Kursell till Sommerpahl och Elisabeth von

Yxkull av Felix.(syster till Johann Uexküll zu Padenorm) . Klaus trädde i samband med Sveriges

första erövringar Estland 1561 i svensk tjänst.. 

 

Vill du veta mer om Klaus von Kursel finns det en lång artikel i tyska Wikipedia, Det finns även

en längre artikel om Klaus i  Nordisk familjeboks Uggleupplaga 

 

1604 erhåller amiral Jacob Gottberg Testama som livtstidsförläning. Jacob Gottberg tillträde

som guvenör i Pernau 10 oktober 1600. 1601 avancerade han till att vara Sveriges ståthållare i

Pernau. Jacob Gottberg dog 1614. 

Källa.

Personhistorisk tidskrift 32, 1931 sid 133-135. B.Hildebrand "on Jacob Gotteberg stambok".

 

I slutet av 16-talet - början av 17-talet - Ägdes Testama av Richard Isaacson von

Rosenkrantz, vice guvenör i Pårnau under den svenska tiden. 1831 Förvärvades Testama av

Wilhelm Stael von Holstein, som genomförde omfattande restaureringar.

 

Zintenhof I kretsen Pernau, församlingen Torgel (numera Taali, Estland)

 

Mattias dotter Anna Staël von Holstein (gift med Henirich Seulenberg) fick jämte sonen

Johan Seulenberg godset Zintenhof i Torgels socken i Livland  i förläning av den svenske 

konung Carl X Gustaf den 12 december 1659.

 

Skärmbild zintenhof

 

Källor/ Citations:

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

Töstöma mois - hemsida 

Hagemeiste, Heinrich von: Materialien zu eincer Geschichte der Landgüter Livlands, volym 2 sid 161

 

Intressant fakta om Krusell; 

 

Klaus kom från den tysk-baltiska familjen Kursell. Hans föräldrar var av Jürgen Kursell och

Ebba von Uexküll. I September 1561 kallas fem tyska trupper med en styrka bestående av

1200 ryttare till Sverige. Klaus Kursell var en av de fem kapten. I styrka som inkluderade 326

fanns bland annat hans bror Heinrich Kursell, hans svåger Johann Uexküll Padenorm och hans

brorson Jürgen Fahrenbach, I augusti 1562 Kursell inledde han beläggringen av Pernau. Själva

belägringen av Pernau varade från 30 Oktober 1562 till nedgången av Petersburg den

20 November 1562.

 

 

Staelenhof text.

 

Paixt text 2

 

Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Volym 1, 1875 sid 323, 335-336 

 

Vana-Antsla mõis - Schloß Anzen in Kirchspiel Anzen, Kreis Werro

 

 

 

Herrgården har haft en lång rad släkter: 

1405 Uexküll
16. saj. Otto von Uexküll
1588 Georg Schenking
1625 Åke Tott
1649 Dietrich Riegemann (aadeldatuna von Loewenstern) Martin von Loewenstern (mõis jagati Vana- ja Uue-Antslaks) Valentin von Loewenstern
Karl Dietrich von Loewenstern
1783 Karl Otto von Loewenstern
1833 Elisabeth Katharina von Bose (s. Loewenstern)
1878 tütar Anna Stael von Holstein
Reinhold Stael von Holstein
1883 Georg von Ungern-Sternberg   

 

Kokenkau i Kirchspiel St. Mikaels, Kreis Pernau 

 

 

  

Kokenkau mois

  

Kalli mois oli 1624 a.  Matthias Stahl'i käes, pärast kuulus ehk Thurni, Krahvkonda: 

 

Kalli herrgård 1624 Matthias Stahl 

 

Koonga herrgård (på tyska Kokenkau ) nämns första gången i 1449, då den tillhörde biskopen av Saare-

Wieks stift.

 

Biskopen då hette Johannes IV Kyvel (Kievel), 1515–1527

 

Herrgården Netz i Kirchspiel  St. Mikaels, Kreis Pernau

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

Heise Vegesack wurde 1545 in Rostock immatrikuliert und war 1558 Landschreiber in

Trikaten. In den Jahren 1562 bis 1564 war er als Pernauer Rh. Gesandter in Stockholm.

Er war 1566 Bm. zu Pernau und starb vor 1572.

 

Jegelecht