Bröderna Arvid och Lage Staël von Holstein

 

ARVID föddes 8 juni 1881 vid Drottningholm. Han avlade mogenhetsexamen i Stockholm 17

maj 1899 och tog studenten i Uppsala samma år. 31 januari 1900 avlade Arvid jur.

preliminärexamen. 1903 hovrättsexamen. Han tjänstgjorde som notarie vid Stockholms

rådhusrätt och i Svea hovrätt. Samma år blev han amanuens och t.f kanslisekreterare i

finansdepardementet 1903-1904. Tf domhavande i Västerbottens södra domsaga 1904-1907.

Amanuens och tf kanslisekrererare i jordbruksdepardementet 1908-1909. Sekreterare hos

justitiekanslen och justitieombudsmannen 1908, T.f fiskal i Svea hovrätt1909. Arvid gifte sig

1909 med Randvie född Widman. 

 

Barn:

Joakim 13 september 1910. Civilingenjör. Flottningschef vid Umeå flottningsförening. Han

fick tre barn: Joakim 1938, Kristina 1939 och Anna 1943  

Gunnel 1910

Diedrik 1914-1969.  Han var mellan åren 1938-1950 gift med konstnärinnan Hansi. De fick 2

barn Jan 1939 och Ilona 1941.

 

Agungerad ledarmot där 1910. Ordinarie fiskal 1915. Assesor samma år. Hovrättsråd 1917.

RNO 1922. Ägde från 1918 en villa i Lidingö. Han dog 1949.

 

LAGE föddes 1886. Han tog studentexamen i Uppsala 1904. Han fortsatte och tog 1905

en filosofie kandidatexamen vid uppsala universitet. 1907 var Lage klar med sin lic.examen.

offfr dáca juli 1908. Han avlade doktorsexamen 1910. docture en sience politique i Brussel

Sekreterare vid internationella institutioner 1912. Lage gifte sig 1914 med Marie Ulrike född

Oelsner. 1916 avlade han jur.kand examen i Lund. Lage tjänstgjorde som T.f kanslisekreterare

vid  civildepardementet 1918. Lage var medlem av Academie diplomatique i Paris. Han

författade en lång rad böcker i olika ämnen. 

 

Barn i 2:a giftet:

Rosa Sonja Elenora (1910). Hon gifte sig 15 februari med amerikanen Edward Thomson

Taylor.

Viveca Iris Vilhelmina (1924). Hon gifte sig 20 juni 1956 med Runo Nessén. De gifte sig

1956. De fick tre döttrar: Monica 1957,  Marianne 1962 och  Birgitta 1968