Otto Wilhelm Staël von Holstein II 

 

 

Otto Vilhelm, (son av Joakim, tab 3), född 1802-09-14 Hjälmshult. Student i Lund

1816 och i Uppsala 1820. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Kammarjunkare 1823.

Extra ordinarie fiskal i nämnda hovrätt. Häradshövdings n. h. o. v. 1824-11-25.

Härold vid NO 1826-05-28, assessor i nämnda hovrätt s. å. Kammarherre 1828-

01-03. T. f. revisionssekreterare s. å. Kamrerare vid KMO och RNO 1832-11-26.

Hovrättsråd 1839-10-12. Justitieråd 1840-02-06. Avsked från nämnda

kamrerarbefattning s. å. 29/10. Statsråd 1841-01-14. KNO 1844-10-14.

Åter justitieråd 1848-04-10.14/4, Generalpostdirektör 1850-10-05. KmstkNO

1851-11-10. StkDDO 1852-11-25. StkNS:tOO 1856-04-21. Avsked från

generalpostdirektörsämbetet 1867-11-26. Död 1884-10-15 på Järla i Nacka

socken, Stockholms län. Ägde Järla gård, Saltarö, det senare i Värmdö socken,

och Husa i Össebygarns socken (alla i Sth.). Gift 1829-12-04 i Stockholm med

Hilda Maria Eleonora Bergman, född 1809-11-03 i EÄ nämnda stad, död 1882-03-

03 i Södertälje, dotter av grosshandlaren Johan Henrik Bergman och Christina

Charlotta Théel.

  

Barn:

Jakob Ludvig (Bror Jakob) Vilhelm, född 1833 ??/9, död s. å. 27/10 i Klara förs,

Stockholm.

Otto Vilhelm, född 1834. President. Död 1902. 


Ebba Eleonora Charlotta, född 1838-07-27, död 1841-09-04 i Stockholm.


Johan Fabian August, född 1840-08-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1858. Jur.

filosofie examen 1860 och kansliexamen s. å. Extra ordinarie kanslist i

civildepartementet s. å. 12/5. Attaché i Madrid s. å. i juli. RSpCIII:sO 1862. Andre

sekreterare i utrikesdepartementet 1864-09-23. Död ogift 1866-05-05 i

Stockholm.

 

Barn: 

Corfitz Ludvig Joakim, född 1 december i Stockholm 1841


Carl Jakob Joakim, född 1843. Assessor. Död 1890. fick en son Arvid Otto

Joakim. Arvid Otto Joakim fick tre barn Carl Otto Joakim, Jakob Oskar Didrik och

Gunnel Rosa Randvei.

 

Ida Vilhelmina Elisabet, född 1844-08-24 i Stockholm, död ogift 1914-02-28 i

Nacka församling.