2:a Bremiska kriget

Pågick; Januari 1666 - november 1666

Krig mot; Staden Bremen

Angripare; Sverige

Svensk regent; Karl XI; förmyndarregering

Befälhavare; Carl Gustaf Wrangel (generalguvernör i Pommern) och Hans Kristofer von Köningsmark

Svenskt krigsmål; Att få staden Bremen att acceptera svensk överhet. Under den Westfaliska freden i 30-åriga kriget beslutades att Bremen skulle ligga under svenskt styre. Detta hade de boende i Bremen svårt att finns sig i och därför fick Carl Gustaf Wrangel i uppdrag att lösa problemet. 

FRED/STILLESTÅND; Traktaten i Habenhausen den 15 november. De beslutades att Bremen skulle lyda under den tysk-romerske kejsaren.

ANDRA BREMISKA KRIGET JANUARI 1666 - 15 NOVEMBER 1666 - var en konflikt mellan Sverige och den fria handelstaden som hade blossat upp på nytt. I Westfaliska freden fick svenskarna biskopsdömet Bremen med inte själva staden Bremen som ville och fick behålla sin självständighet. Sverige hade en gång tidigare 16XX (första Bremiska kriget" försökt få staden Bremen men varit tvugna att ge sig. Nu var det dax att göra ett nytt försök.

Sverige styrdes vid den här tiden av en förmyndarregering som ger uppdraget till Carl Gustav Wrangel. Han och hans soldater lämnade 9 januari 1666 svenska Pommern och tågade mot Bremen. De kom fram till Bremen 27 januari 1666. De har brist på pengar och fältmarskalken är svårt sjuk. försvarsstyrka 1.500 man. Wrangels stryka är ringa. förhandla med men misslyckas Bremens styrande.

9 juli får Wrangel en kunglig order som han struntar i.

I slutet av 1666 rekade 30 augusti beslutar Wrangel ..Man gör ett flertal utfall mot svenskarna. Det blir som tur var inte några stora svenska förluster. 

15-16 september händer något som får Wrangel att reagerar. I slutet av september brakar förhandlingarna ihop och det börjar på nytt kriga. Nu får Wrangel veta att Bremen är på väg att få stöd av Nederländerna.

27 oktober är avtalet mellan Wrangel och Bremens styrande i princip klart. Wrangel inte i position att ställa krav utan tvingas till att göra eftergifter. 

15 NOVEMBER 1666 - TRANKTATEN I HABENHAUSEN - De två huvudsakliga villkoren är att Bremen ska fortsätta lyda under den tysk-romerske kejsaren. Uppgörelsen innebär prestigemässigt en enorm förlust förr den svenska sidan. Kriget kostade Sverige över 2 miljoner daler. Under kriget utkämpades inga större slag och därmed var det inte många som dog under det andra Bremiska kriget.

 

Styrkan som man beräknade på hösten kunna ha i Tyskland uppgick till omkring 10.000 man inklusive de som skulle värvas och de som redan låg i garnison i Tyskland - generalmajor Kurt Kristofer Köningsmarks regemente. (Lundkvist, Sveriges krig med staden Bremen s. 44).

 

KÄLLA; 

Grimberg, Carl,  Svenska folkets underbara öden s. 123 ff

Lundqvist, Karl Gustaf. sveiges krig med staden bremen och politik i samband med åren 1665-66. 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.