Georg Staël von Holstein 6 oktober 1802 - 4 januari 1879

  

Georg Gustaf Stael

 Christina Stael född Kollberg                                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORG Gustaf Staël von Holstein och hans fru CHRISTINA Staël von Holstein född Kollberg   

 

Georg Gustaf Staël von Holstein föddes den 6 oktober 1802 på Vapnö gods i Hallands län.

1718 övertogs den svenska tronen av Jean Baptist Bernadotte Karl XIV. Georg antogs som

kadett vid Karlberg den 16 november 1820  och utexaminerades den 22 september 1823.

Georg blev den 4 november 1823 kornett vid kronprinsessans husarregemente. Den 15

december 1826 gifte han sig med Christina Maria född  Kollberg. Christina ( 30 december

1807) var dotter till handelsmannen Olaus Kollberg och Anna Barbara (född Wessberg). Paret

fick 15 barn.

Georg begärde avsked ur den svenska armen 24 april 1827. Mellan åren 1835-1836 satt han  

som styrelseledarmot i Halmstads Sparbank. Georg dog den 4 januari 1879 i Kollbergska villan

på Syskonhamnsgatan i Halmstad. 

 

Georg Gustaf Staël von Holsteins barn: 

 • 1. Carl Sperling  12 december 1827- mars 1832, (5 år)
 • 2. Anna Olivia 4 april 1829-1892 ogift, 
 • 3, Birger Henning 29 april 1830-1906 - gift med Julia Rosenquist af Åkershult

          (Gruppfotot - nedre raden i mitten) 

 • 4. Helena Sofia  27 juni 1831-1923 gift med Carl Adolf Ludvig de Mare,(Foto nedan) 

           övre raden i mitten )

 • 6. Göran Magnus 28 december 1833 - 1901 dog ogift, (Gruppfotot - övre raden till höger) 
 •  7. Fredrika Christina 29 juni 1835-1883  - dog ogift (Foto ovan)
 • 8 Maria Georgina 1837- 1883  - dog ogift
 • 9 Fredrik Bogislaus 1838-1860  dog ogift 
 • 10. Eva Ulrika 1839- 1913 gift med Carl  Ludvig Kollberg,
 • 11. Hilda Charlotta 22 januari 1841-10 januari 1906. Gifte sig den 12 januari 1865  med Erik Axel Embring,* (Foto ovan)

 • 12. Johan Gustaf 1842-1918 gift med Carolina Maria född Hammar (Gruppffotot på nedre raden till höger)
 • 13. Oscar Alfred 1844-1888 dog ogift, (Gruppfotot på nedre raden till vänster)
 • 14. Julia Maria 1847-1912 gift med Johan Gustaf Magnus Kollberg,(bror till Ludvig Kollberg) (Foto ovan)
 • 15. Axel Olof 1848-1908  gifte sig med Cecilia född von Nordenfeldt på Björneborg 26/8 1875 (Gruppfotot övre raden till vänster)  

 

Helena de Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Helena Sofia 1831-1923 gift med Carl Adolf Ludvig de Mare 

 

Ottilia Staël född Granbom

 

5. Carl Göran Sperlings och hans fru Otilia Staël von Holstein (född Granbom) 

 

  

Fredrika Christina

 

 7. Fredrika Christina 1835-1883  - dog ogift 

  

  Eva Ulrika Kollberg född StaelSjökapten Ludvig Kollberg

 

10 Eva Ulrika Kollberg född Staël von Holstein.och henne man sjökaptenen, 

Ludvig Kollberg huvudredare på Hallands ångbåtsaktiebolag   Ludvig var son till Carl Magnus

Kollberg (1809-09-27) och Christina Lovisa Dahl (1804-11-17.- 1884-07-10)

 

 

På släkten Bundys hemsida berättar Lennart Bundy följande om Ludvig Kollberg Ludvig "Blev

styrman på Hallandsbolagets passagerarångare "Najaden" våren 1860 under befälhavaren 

premiärlöjtnant Otto Lagerberg (sedermera amiral) och hösten 1862 befälhavare.Några av 

flottans officerare var under tjänstledighet befälhavare på Hallandsbolagets första ångare,

såsom premiärlöjtnanterna J L Windahl och Embring, den sistnämnde g m Hilda Stael från

Vapnö.".Ludvig och Eva Ulrika fick  den 25 mars 1909 en son som döptes till Ludvig. Ludvig

gifte sig med Anna född Fant -Lundborg. Anna kallades "Nickan". Ludvig och "Nickan" var ofta

och hälsad på oss när jag svar liten Ludvig var mycket involverad i forskning om Halmstad och

 

skrev flera böcker om stadens historia. 

 

                                                   

Hilda Embring

 

Axel embring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11: Hilda Charlotta 1841-1871 gift med Erik Axel Embring, Axel föddes den 5 Oktober 1831

Västervik, (H) och dog den 22 Oktober 1871 i Århus, Danmark

  

Johan 1842

 

Carolina född Hammar

 

12, Johan Gustaf Staël von Holstein  (1842 - 1918). Major. Chef för Remontdepån 1902-1907

vid Herrevadskloster och hans fru Carolina Maria född Hammar 

 

 

Julia Maria Kollberg född Staël

gUSTAF KOLLBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14; Julia Maria Kollberg född Staël von Holstein - född 10 mars 1847. Julia gifte sig den 9

november 1870 med grosshandlare Johan Gustaf  Kollberg. Gustaf var son till Carl Magnus

Kollberg och Christina Lovisa Dahl.

 

  

Birger Henning och några av hans bröder

 

Axel Olof,    Carl Göran Sperling,      Göran Magnus

Oscar Alfred,      Birger Henning,      Johan Gustaf 

  

axek Olof Staël von Holstein

 

15; Axel Olof Staël von Holstein Gift med Cecilia Nordenfeldt. Fick flera barn. Bland annat

Matilda som blev advokat och Robert Olof som gifte sig med Anna-Marie Liljecrantz. Robert Olof

och Anna-Maria fick flera barn. Bland annat Carl-Axel och Göran.

 

philip krusenstjerna

 

 

 

    1.  Eva som gifte sig med major Philip Herman von Krusenstjerna.Släkten

      ägde Krusenstjernska gården i Kalmar

 

 

 

 

 

carl göran sperling 1900

 

Carl Göran Sperling  född 18 december 1877 i Kristianstad. Han blev sjökadett den 15

september 1892. Göran tog sjöofficersexamen 31oktoober 1900. Utnämndes till 

vid flottan 6 november 1900. Avancerade 31 oktober 1902 till löjtnant vid flotten. Han dog 21

november 1902 i en tragisk olycka i Karlskrona.   

 

 

Cissie'

 Cissie  (Cecilia)    

 

3 Cissie (1883) -- gift med Anders Gustaf Söderberg

4 Anna - gift med Engdahl

5 Stina (1888) - gift med Boris Basil Bogoslavsky

6 Robert Olof gift med Anna-Maria Ellen Eugenie Liljencrantz

7 Ulla - gift md Einar Laurentius Lövenberg  

  

Kollbergska villan

 Kollbergska villan - Syskonhamnsgatan i Halmstad

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor- volym 4 - Tabell 12

Halländska herrgårdar

Hallands museums fotografisamling

DDS

Släkten Embrings hemsida 

Axels son Göran dog i en olyckhändelse i Kristianstad

Lennart Bundys släkthemsida

Utrdrag ur soldatregistret 

Riksarkivet: Söndrums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13398/A I/5 (1831-1834), bildid:

C0011527_00077

Söndrums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13398/A I/6 (1834-1837), bildid:

C0011528_00113

 

* Erik Axel Embring föddes 1831-10-05 i Västervik; Han var  kapten i Kungliga flottan. Han

och Hilda fick 2 barn: Erik Axel Georg Embring född 1865, Hanna Maria Embring  27 mars 1869

Karlskrona.

Gift den 21 juli 1890 ,Vapnö (N), med Georg Bogislaus Staël Von Holstein 1859-1911 Axel

Embring dog 1871.