Georg* Bogislaus Staël von Holstein

22 september 1859 - 8 februari 1911

 

Hanna Staël von Holstein född Embring

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Georg Bogislaus föddes den 22 september 1859 på Heagård.  Han var 1877-1880 elev vid Örebro tekniska elementarskolas kemiska avdelning. Från 1880 till 1881 var han elev vid lantbruksakademien i Hohemheim. Mellan åren 1882-1887 var Georg lantbruksbiträde på egendomar i Tyskland, Danmark och Sverige.  Från 1888 arrenderade han Nannarp i Holms socken i Halland. Efter sin pappas död 1881 blev han fiedekommissarie på Vapnö gods Georg gifte sig 21 juli 1890 i Vapnö kyrka med Hanna Maria Embring. Georg var en tid kommunalordförande. Georg och Hanna fick nio barn; 

Elsa föddes 5 september 1891. Hon dog 24 oktober 1925.

Julia föddes 24 nobember 1892.

Oscar Bogislaus föddes 22 september 1894. Han dog 21 feb 1930.

Eric föddes 17 jan 1896. Han blev fideikommissarie efter sin bror Bogislaus dött ogift. 

Birgitta föddes 28 mars 1898 . Birgitta gifte sig 1926 med den franske affärsmannen Jean Gaston de Brandt. De fick dottern Maude.  

Boris Alexander född 15 sep 1899,. Han studerade juridik i Lund 1919 och dog ogift. 

Germaine född 27 januari 1902. Hon gifte sig 1926 med disponent Tage Mauritz Pehrsson och fick dottern Elsie (gift med Hans Krönlein). 

Birger  min farfar föddes 19 april 1904. Han gifte sig med Marja Född Ehrenborg. De fick tre barn; Boggie, Georg och Christina.   

Gay föddes 25 december 1908. Hon gifte sig och fick sonen Hans Westberg. 

 

Georg Bogislaus dog 8 februari 1911. Efter sin makes död drev Hanna godset Vapnö fram till sin död 1937.  

   

George Bogislaus Staël von Holstein was born September 22, 1859 at Heagård. He was a student at Örebro technical elementary school's chemical department 1877-1880. From 1880 to 1881 he was a student at the Agricultural Academy in Hohemheim. Between 1882-1887 George Bogislaus was working as a farmassistant on some estates in Germany, Denmark and Sweden. From 1888 he leased Nannarp  in Holm parish in Halland. After his father's death he became the fentailer of Vapnö goods. George Bogislaus got married on the 21st of July 1890 in Vapnö church to Hanna Maria Embring. They got a son on the 19th of april 1904. His name was Birger and he is my grandfather. Beorg Bogislaus died in 1911. His wife Hanna run the estate Vapnö until her death in 1937. 

  

Mamma Hanna omgiven av sina barn

Hanna omgiven av sina barn: 

Övre raden från vänster ;Julia född 24 november 1892, Birger född 19 april 1904,   Eric född 1896,Oscar Bogislaus född 22 juni 1894,  Birgitta född 28 mars 1898, Nedre raden från vänster om mamma Hanna står Boris Alexander född 15 september 1899. . Till höger står Germaine född 27 januari 1902, Lillasyster Gay sitter i sin mammas knä. 

Storasyster Elsa född 5 september 1891 saknas på bilden. Kanske var det hon som tog fotografiet.

 

 

Germain med sin dotter Elsie

 

Germaine med sin dotter Elsie. 

 

Gay

 

Gay  

 

 Familjen Germaine och Tage Pehresson

 

Germaine med sin man Tage Pehrson och deras dotter Elsie. Elsie gifte sig  med Hans Krönlein som tillsammans med sina söner Carl och Tage driver Krönleins Bryggeri  AB i Halmstad.

   

Källor: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 - Tabell 13  

Familjen Embrings  släktsidor

Familjen Embrings nya släktsida

Fotografierna är ifrån min farmor Marja Staël von Holsteins album.

AB P:M Pehrson, Halmstad

Var 8 dag