FREDRIKA ULRIKA SPERLING (1753-1814)

 

FRIHERLIG ÄTT SPERLING NR 43 - Utdöd 13/10 1708 

 

GENERATION 1  

JESPER SPERLING - Till Rübow och Slagesdorf i Mecklenburg gift med Catharina von Örtzen  

GENERATION 2 

JÜRGEN - Till Rübow och Slagesdorf. Furstlig pommersk marskalk. Gift med Eva von Plessen. 

GENERATION 3

HENRIK - Till Rübow och Slagesdorf. Furstlig mecklenburgsk hauptman på Gadebusch. Gift med Anna von Plessen. 

 

GENERATION 4  

JESPER - till Rübow och Slagesdorf. furstligt mecklenburgiskt råd samt hauptman på Nieukloster. Gift med Catharina von Plessen. 

 

GENERTION  5

JÜRGEN - Till Rübow och Zernsdorf. Gift med Anna Catharina von Blücher. 

 

GENERATION 6 

CASPER OTTO -  Född 31/5 1596 i Mecklenburg. Han kom 1612 till Sverige tillsammans med sin äldre bror Henrik. Han utsågs samma år till muskterare vid Setons regemente. Casper Otto var 1619-1621 fänrik vid Hovregementet. Han avancerade till kaptenslöjtnant vid Setons regemente 16/5 1621. Han fick 1623 kaptens beställning och fullmakt att värva ett kompani soldater i Tyskland. 1625 var han kommendant vid fästningen Bauske i Kurland. Casper Otto adlades 1632 och introducerades vid Riddarhuset 1634. Han dog 6 oktober 1655 och ligger begravd i Frötuna i Roslagen. Hans vapen är uppsatt i kyrkan. Casper Otto var gift med Carin Horn af Marienborg. 

 

CASPER OTTOS MILITÄRA KARRIÄR30-åriga kriget - Casper Otto stred i 30-åriga kriget (1618-1642). kriget var uppdelat i olika skeden och det svenska skedet var mellan 1630 och 1635.  

Horns krig - Han deltog i fälttåget i Skåne (Horns krig) 1644. När Casper Otto den 16 september 1645 ryckte in i Halmstad med de svenska trupperna, marscherade den danske slottsherren Nils Krabbe med den danska garnisonen. (Ur Hallands historia och beskrivning s. 126) Nu blev Halmstad svenskt. Den Han blev 7 september 1645 fullmakt som kommendant i Halmstad och guvernör över Halmstad län. Den 24 september svor Halmstadborna sin trohetsed till drottning Kristina. (Trullson, Lars. Halmstads historia II s. 8-12). Casper Otto begärde avsked och den 10 november 1651. Hans efterträdare Nils Kagg tillträdde tjänsten i april 1652. Nils var bror till fältmarskalken Lars Kagg (Trullson, Lars. Halmstads historia II s. 43). Nils Kagg ligger begravd i st Nicolaiskyrkan i Halmstad. (Trullson, Lars. Halmstads historia II s. 43)

 

GREVLIGA ÄTTEN  NR 28 -  10/12 1687, introducerad vid Riddarhuset 1689. Utdöd 10/6 1766

 

GENERATION 1

GÖRAN - Född 6 december 1630 på Rådmansö i Stockholms socken. Friherre till Nehringen i Vorpommern, herre till Rådmansö i Vorpommern, Ösbyholm i Frötuna socken i Stockholm, Sperlingsholm i Övraby socken i Halland. Han var skrevs in som student vid Uppsala universitet 27 augusti 1639. men anslöt sig sedan som soldat i svenska armén. 1676 utsågs han till landshövding i Hallands län. Göran var gift med Elin Ulfsparre af Broxvik. Paret fick flera barn. Göran dog 22 sep 1691 i Narva. Hans begravning hölls 18 december 1692 i Riddarholmskyrkan, men sedan nedsatt han i Halmstad kyrka. Friherre till Nehringen i Vorpommern, herre till Rådmansö i Vorpommern, Ösbyholm i Frötuna socken i Stockholm, Sperlingsholm i Övraby socken i Halland. Gift med Elin Ulfsparre af Broxvik. Paret fick flera barn. Bland annat Gustaf och Göran. Gustafs son dog ogift. Göran startade den grevliga ätten Sperling. 

 

GÖRANS MILITÄRA KARRIÄR: under Karl X Gustavs krig i Polen (1655-1660) tillhörde kapten Göran överste Berndes karelska dragonregemente. 

Skånska kriget (1676 - 1679) - Under Skånska kriget blev Göran 1676 generalmajor. Han stred 1676 i slaget vid Landskrona. 1679 utsågs han till landshövding i Hallands län. Göran utsågs 1677 till generalguvernör i Skåneland. En tjänst som han behöll till 1679. Efter freden i Lund 1679 utsågs han till guvernör över Norrland. 1683 befrodrades han till general. År 1687 utsågs han till genreralguvernör i Ingermanland, Karelen och Kexholmen. 1690 utsågs han till fältfarskalk. (Wikipedia Göran Sperling) 

 

GENERATION 2

CASPER OTTO - född 1664. Han tjänstgjorde under hela sitt liv i svenska armén.

CASPER OTTOS MILITÄRA KARRIÄR - Han stred i Stora noriska kriget. Caper Otto dog 7 januari 1709 vid stormningen av Veprik (i dagens Ukraina). Vid stormningen dog även hans bror Jakob Sperling.

 

GENERATION 3

CARL GÖRAN - Född 12/6 1699. Carl Göran studerade vid Uppsala universitet 1714. Han gifte sig 1732 med grevinnan Christina Magdalena Ekeblad. Carl Göran dog 1764 och ligger begravd i Norrköping St Johannes kyrka .

 

GENERATION 4

FREDRIKA ULRIKA - Fredrika Ulrika är döpt 5/4 1735 i Stockholm. 1764 gifte hon sig med Georg Gustaf Staël von Holstein. Fredrika Ulrika dog 1814 på Brännö i Torups socken i Halland. Fredrika Ulrikas bror Caser Göran 1747- 1/6 1766 dog av koppor och slöt därmed den grevliga ätten Sperling. 

 

KÄLLOR: Elgenstierna, Gustaf. (1932) Svenska adelns ättartavlor, Stochholm s. 436-439. 

Trullson, Lars. Halmstads historia II S. 8-12, 43

Wikipedia: Göran Sperling