Carl Jakob Staël von Holstein 

Carl Jakob (son av Otto Vilhelm Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, tab 1), till Långbro.

Född 1717-01-26 i Stockholm. Student i Lund 1731-10-14. Konstapel vid artilleriet i Stockholm

1733-10-00. Furir därst. 1734. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. i juni, vid

vilket han tjänstgjorde till 1740, då han kom hem. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1735.

Styckjunkare vid artilleriet 1738. Underlöjtnant därst. 1739-06-05. Löjtnant 1743-06-01.

Kapten 1747-02-18. RSO 1749-01-13. Major 1750-08-06. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30.

Överstelöjtnant vid artilleriet s. å. 9/12. Kommendant på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar

1761-12-22. Majt:s beslut uppgjorde Krigskollegium den 31 juli 1770 kontrakt med Carl

Jakob Stael von Holstein angående Torsebros krutbruk..Överste i armén 1773-06-30. Dog

1775-03-15 Torsebros län och begraven s. å. 7/4.

 

Han bevistade 1734 franska fälttåget vid Rhen och belägringen av Filipsburg samt fälttågen

1735 vid Rhen, Oppenheim, Worms och Neüstadt. Var även med i svensk-finska kriget

1741 och 1742.' Gift 1750-05-01 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län med sin

systers svägerska Eleonora Sofia Beck-Friis, född 1726-04-19 Torup s län, död 1796-12-05

Bossarp s län, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, natural. Beck,

sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

 

Barn:

Otto Vilhelm, född 1751-05-05 på Bosjökloster, död 1754-07-18.


Maria Lovisa, född 1752-11-18, död 1754-07-28.


Corfitz Ludvig, född 1753-12-24 i Visby. Volontär vid livgardet 1767-02-05, förare därst. 1769-

01-03. Sergeant vid von Blixens regemente s. å. 30/8. Fänrik därst. s. å. 19/9. Löjtnant 1775-

02-18. Stabskapten 1783-06-06. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1785-05-18.

Kapten med kompani därst. 1788-07-22. Avsked 1793-03-14. Övertog besittningsrätten till

Torsebro krutbruk efter sin pappa. Corfitz Ludvig dog ogift 1819-05-08 på sin egendom Skyrup i

Matteröds socken, Kristianstads län. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. 

 

Otto Vilhelm, född 1755-09-12. Volontär vid fortifikationen. Död 1771-12-05 i Stockholm.


Fredrik, född 1757-04-21, död 1759-07-26 på Bosjökloster.


Joakim, född 1759. Överste och generaladjutant. Han fick efter sin bror Corfitz Ludvigs död

besittningsrätten till Torsebro krutbruk. Joakim dog 1836.

 

Maria Sofia, född 1761-08-25 på Bosjökloster, dog ogift 1797-02-10 Osbyholm


Vilhelmina Elisabet, född 1764-06-19 på Torup, dog där 1765-03-13.