Släkten Staël von Holsteins bildgalleri

Jag har nedan samlat fotografier, innskannade bilder av släktvapen, släktträd, riddarborgar,

utdrag ur olika böcker jag använt mig av som källmaterial samt fotografier av min familj. För

att starta bildspelet klickar du på den första bilden. Maila mig gärna bilder. Det går endast att

använda JPG-format.

 

Min mailadress är

charlotte.brodin92@gmail.com.

 

Jag har inte haft tid att organisera fotografierna men jag arbetar på det. 

 

Hälsningar Charlotte Staël von Holstein 

 

I have found a lot of photos of members of my familj on the internet and I have also got a lot of

photos sent to me. If you have a photo please send it to me.

 

My mailadress is charlotte.brodin92@gmail.com

 

To start looking you just have to klick on the first photo. I have not yet had the time to

organise the photos. 


Yours sincerely  Charlotte Staël von Holstein

Johan Gustaf Staël von Holstein 1842-1918

 

Son till Georg och Christina Maria Kollberg. Han var kadett vid krigsadademien 18

58. Detta fotografi är tagit 1857. Gustaf Johan var då 15 år. Han utexaminerades 1866.

kadett vid krigsakademien 1857 15 år.jpg

Min bror Joachim och hans dotter Amanda - nyårsafton 2000.

"Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489 datiert. Öltempera auf Eichenholz 140,2 x 158 cm Leihgabe des Westfälischen Kunstvereins Inv.- Nr. 14 WKV Foto: WLMKuK Münster"

http://www.hortus-oecumenicus.de/Startseite/Kirchliche-Gaerten/K148.htm 

Hortus Oecumenicus hemsida - 2011-10-17

 

Så här såg samhället ut under feodaltiden. 

Mannen trästolen är greve Gerhard VII von Berg. Han är omgiven av sina riddares vapensköldar. På vänster sidan näst längst ner hänger familjen Vlekke de Ares vapensköld med vit bakgrund och med 9 runda röda kanonkulor. Efter slaget vid Worringen där de tre bröderna Vlekke de Are stridit på den förlorande sidan svor de riddared till greve Adolf VIII von Berg.   

 

Bilden på Gerhard VII von Jülich-Berg finns i boken "Heroldsbuch des st Hubertus-Ritterorden"von 1480. 

 

Hubertus-ritterorden startades 1444 av Gerhard II. von Jülich-Berg

 

"Die wirkliche Bedeutung des Heroldsbuches war bisher nicht erkannt worden. Die Handschrift

stellte sich als zeitgenössische Quelle für die frühe Ordensgeschichte unter Herzog Gerhard II. von

Jülich-Berg, der den Orden 1444 gründete, heraus. Sie enthält u. a. die Namen der Ordensritter, die

1444 in der Hubertusschlacht an Herzog Gerhards Seite kämpften"

 

Vapenskölden med tre hjärtan på tillhör släkten von Titz 

 

Bilden finns i Heroldsbuch, fol. 13r, Herzog Gerhard II. von Jülich-Berg (BJ)

 

 Greve Adolf V von Berg som Henricus Dictus Stail von Holstein (III:5) tjänade som riddare hos. 

 

Burg Hardenstein - 1354 när Heinrich II von Hardenberg säljer sin borg Neviges till Gerhard von Berg flyttar han till borgen Hardenstein.  1439 när Robert Staël von Holstein gifter sig med Christina von Hardenberg övergår borgen Hardenstein i familjen Staël von Holsteins ägor. 1529 när Dietrich Staël von Holsteins äldsta dotter Beatrix gifter sig med Heinrich von Bremt markerar det slutet på familjen Staël von Holsteins tid som ägare till borgen Hardenstein. 

Borgen ligger i grevskapet Hardenberg

Steinhausen farblithographie nach Heinrich Deiters bei Winckelmann och son aus Alexander Duncker 1860.

 

Familjen von Hochstaden und Ahrs borg Ahr.

 

Området kring Altenahr var bebott redan under frankisk tid men orten uppstod först i samband med att borgen Ahr byggdes omkring 1100.  1246 skänktes grevskapet Ahr till ärkestiftet i Köln av Konrad von Hochstaden und Are och dennes bror Gerhard. Borgen blev då säte för förvaltningen och tidvis också ärkebiskopens fängelse. 1690 erövrades borgen för första gången och orten brändes ned. 1714 förstördes borgen av trupper från Köln, eftersom den användes av fribytare för överfall i närheten. 

Otto von Ahn var gift med arvtagerskan till grevskapet Hochstaden. Familjenamnet blev därefter Hochstaden und Are. 

Ludewicus arbetade som riddare på borg Ahr. 

 


 

Schloss Steinhausen. Teckningen är gjord omkring 1650 av Johan Stael von Holsteins halvbror

Jakob Staël von Holstein. Jakob föddes den 28 maj 1628  och utbildade sig 1649 med hjälp av

stipendier till arkitekt i Tyskland. När teckningen gjordes ägdes Schloss Steinhausen av Robert

Werner Staël von Holstein barnbarns barn till Lutter Staël von Holstein slottets första ägare.

  

Teckningen finns i boken Klaus Gorzny, Ruhrschlösser : Burgen, Schlösser und Adelssitze

entlang der Ruhr. Marl : Piccolo 2002, ISBN 3-9801776-7-X, p. 105

 

Schloss Steinhausens historia går tillbaks till 1200-talet. Det finns dokumenterat 1297.  Slottet

byggdes av familjen von Witten. Första ägarna var Herman och Everhard von Witten . Bröderna

var 1248 i tjänst hos greve Dietrich von Altena-Isenberg. Genom äktenskapet mellan Jutta von

Witten och Lutter Staël von Holstein kom slottet i familjen Staël von Holsteins ägo 1455. 

 Lutter var sedan 1446 delägare i Hardenstein, Dahlhausen och Bonfeld.  

 

Den sista i släkten Staël von Holstein som ägde Steinhausen var Wolfgang Robert Leopold

Staël von Holstein. Han ägde Steinhausen, Martfeld och Lövenich. Wolfgang Robert Leopold

dog den 20 april 1729. Steinhausen övertogs då av familjen von Elberfeld. Därefter övergick

schloss Steinhausen i familjen von Gysenbergs ägor.

 

Westfalen - Feodaltidens Tyskland

 

Släkten Staël von Holsteins släktträd från 1189 då Ludewicus Vlekke de Are undertecknade då det förstakända dokumentet.  Släkten levde i grevskapet Hochstaden under Otto von Ahrs tid och arbetade till en början som riddare åt olika grevar. Mycket pekar på att Ludewicus Vlekke de Are är Ottos oäkta

son.

 

Källa: Fahne, Anton:  

Pielbag

Carl Göran Staël von Holstein 18 dec 1877 - 21 november 1902.

 

Carl Göran föddes i Kristianstad. Han utbildade sig till sjökapten september 1892. Han tog

sjöofficersexamen den 21 oktober 1900.  Carl Göran avancerade till underlöjtnant vid flottan

samma år . Carl Görans karriär gick bra och han avancerade till löjtnant den 31 oktober 1902.

Han dog ogift i en olycka 21 november 1902 

 

 

Son till Axel Staël von Holstein och Cecilia född Nordenfeldt.

 

Källa: Elgenstierna, Gustaf. Svenska adelns ättartavlor

Tidningsnotis om olyckan i Wibors Nyheter no. 278 den 29 november 1902

  •  

Jakob Johann Stael von Holstein. (tabell 15).

Jakob Johan är bror till Johann II Staël von Holstein. Hanvar sergeant vid Skaraborgs regemente. 1718 avancerade han till fänrik där 1718.Jakob Johann tog avsked 1725. Han var även  lantråd i Livland. Jakob Johan gifte sig  1730 med sin syssling Hedvig Staelvon Holstein (dotter till lantråd Fabian Ernst Staël von Holstein till Hanijögge och Gertruda Fock). Paret fick 2 barn som båda två dog barnlösa.

Erik Magnus Staël von Holstein. 

 

Carl Gustaf Bogislaus 1815 -1887

 

Född 14 juni 1815 på Gudrup. Han är son till Karl Georg Staël von Holstein och hans fru Lovisa

född Fåhraeus. underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 25 maj 1835. Avancerade till löjtnant

11 mars 1843 och till kapten 11 juli 1854. 

 

 

Fabian Wilhelm Staël von Holstein

Anna Sofia född von Stenberg Ungern. Hon var gift med Jakob Staël von Holstein

Collection of Alexander von Staël-Holstein, acquired circa 1920

Inherited by Mrs. von Staël-Holstein and brought to California in 1947
By gift to present owner upon the occasion of his marriage, 1997

A gilt bronze figure of Maitreya

Tibet, 15th/16th century
Seated in dhyanasana on a double-lotus base fronted by a diminutive image of Vaishravana, his hands before his chest in dharmachakramudra and clutching the stems of lotuses blossoming at his shoulders, the one at left supporting a water vessel, clad in a billowing dhoti and adorned with jewelry and sashes, the face with gentle smile and elongated eyes surmounted by a jeweled tiara, the base with an inscription on the verso
8½ in. (21.5 cm.) high

 

Företag "Livonia" medlemmar av Alfred von Klot (f. 1856/7/13), Adalbert Volck, Wilhelm von Stael-Holstein (född 1866/12/30)

1892

Fotograf: A.V, Orlova

Källa: http://www.ra.ee

 

Ägde godset Staëlenhof. gifte sig med Marie Stael av huset Uhla. Carl Reinhold Wilhelm var son till baron Johan (Iwan) Reinhold Staël von Holstein och Augusta född Staël von Holstein av huset Testama.

Källa baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

 

Wilhelm baron Stael von Holstein, en student

1887-1890

Carl Schultz

Källa. http://www.ra.ee

 

Wilhelm Reinhold  född 1858 påUuhla som student i Dorpat 

 

Källa: Elgenstierna, Gustaf:  

Baron August Stael von Holstein, och hans son Alexander von Stael-Holstein. Fotografiet är från den 9 juli 1896. August Johan föddes 1844 på Testama. Han var student i Dorpat och erhöll filosofie doktorsexamen. Han belönades med RJohO (Riddare av Johannesorden) August dog 1897.  han var gift 2 gånger. Första gången med Catharina Natalia Adelaide född von der Pahlen och andra gången 1879 med Lucie Sofia Heloise född von Nockeln.

. Tog filosofie magisterexamn 1913. vi bleprivatdoc i orien språk i st petb 1911 fil mag 1913, stud i indien 1914, sänd av ryska vet ak 1915 t

Sonen Alexander föddes 1876 på Testama. Egendomen expropiterades 1919. Han var student i  Dorpat och var privatdocent i orientaliska språk i sankt Petersburg 1911. .Tog filosofie magisterexamen 1913 Studerade i Indien 1914. sänd till Tokyo av ryska vetenskapsakademien 1915. Alexander var professor  i sanskrit och orientaliska  språk vid universitet i Peking. Han var även den kinesiska regeringens råd i högskolefrågor från 1921 och framåt

 o tibetanska språk vid un i peking 1916 o tillika kin regeringens råd i högskfrågor 1921

Fotograf : Theodor John

Källa: http://www.ra.ee

 

Källa: http://www.ra.ee

Alexander Staël von Holstein 20 december 1876 - 16 mars 1937

"William Alexander Baron Stael von Holstein, född i Testama 1876/12/20 dog 1937/03/16 i Peking, på Mr Testama, Ph.D., professor i sanskrit och tibetanska språk, en lektor vid universitetet i S: t Petersburg och attaché vid ministeriet för utrikesministeriet, chef för Harvard Indian Institute i Peking, den kinesiska regeringen konsult inom högre utbildning frågor, och i Peking 1929/06/17 Olga Vladimirovna de Grave (ryska ädel)"

Företag "Livonia" Alexander Stael von Holstein (20.12.1877-16.03.1937)

Källa: Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Fotografiet är ifrån det estniska bildarkivet

 

Johann Matthias Alexander Stael von Holstein (08.04.1863-1945), Baron, ägare av egendomar Vaivara och Shamma, chef för den estniska litteratursällskapet.

Korporatsiooni "Livonia" liige Carl Reinhold Wilhelm Baron Stael von Holstein

Wilhelm var son till baron Johan Reinhold Staël von Holstein och Augusta född Staël von Holstein av huset Testama. Han ägde godset Staëlenhof 1896-1919. Carl Wilhelm var gift med Marie Stael av huset Uhla. Han ägde godset Staëlenhof mellan åren 1896-1919 då det godset exproprierades efter att i 300 år ägds av släkten. Han blev krigsdeputerade i Wenden 1912. 1918 förvisades han till Sibirien. Han blev överflyttade till tyskland 1919. 1920 arbetade han som trädgårdsmästare i Wzburg. Därefter drev han ett hotell i Birkkenstein i Östbayern. Han verkade även som köpman i München.  Han var gift med Elisabet /född von Helmersen).   

Fotograf: Carl Schulz

Källa: http://www.ra.ee

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Elgenstierna, Gustaf: 

  

Gotthard Reinhold (tabell 16)  Gotthard födden 1819 på godset Paixt. Han var rysk gardesryttmästareioch kammarherre landsråd i Livland. Gothard dog 1892 på godset Uhl. Han var gift två gånger först med  Agnes Louise  Maria von Groth och därefter med Augusta sofia von der Pahlen. Reinhold fick sonen Vilhelm Reinhold. Vilhelm Reinhold är farfars far till Baron Thomas Staël von Holstein vars hemsida finns på nätet.

Bilden finns på visit Data.lnb.lv - Latvijas Nacionālā bibliotēka

Lucie Staël von Holstein

 Lucie Sofia Helenoise var född von Nolcken ,Hon föddes 1857 och var gift med August Johan Stael von Holstein i hans andra gifte.

 Johann Heinrich (Heinrich) IV Stael von Holstein

Föddes den 20 april 1811 på Paixt. Johan Henrich var rysk baron sedan 1869 och lantråd i Livland. Han var student i Dorepat. 1836 gifte han sig med Julia Dorothea född von Klott.Heydenfeldt. Paret fick flera barn. Sonen Johan Reinhold föddes 1840 (tabell 14 i Elgenstierna. Johan Heinrich dog den 10 januari 1896.

 

Källa: Elgenstierna, Gustaf: Den introducerad adels ättartaflor del 7, 1932

 

Carl Reinhold Wilhelm Stael von Holstein (snd. 30.12.1866, parun, fotol oletatav)

.Fotograf John, Theodor.

Källa http://www.ra.ee 

oratsiooni "Livonia" liige Carl Reinhold Wilhelm Baron Stael von Holstein(snd 30.12.1866)

Ägde godset Staëlenhof. gifte sig med Marie Stael av huset Uhla. Carl Reinhold Wilhelm var son till baron Johan (Iwan) Reinhold Staël von Holstein och Augusta född Staël von Holstein av huset Testama.

Källa baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

Gertrud Margaretha Staël von Holstein född 14 juli 1764 död juli 1825 på Parmel i Goldenbeck socken Estland. Gertrud Margaretha gifte sig den 10 februari 1783 på Reval  med överstelöjtnant Georg Christian von Bbenckendorff. Efter makens död gifte hon sig i december 1991 med civilguvernör Otto Vilhelm von Essen. Gertrud Margaretha var dotter till Fabian Ernst och Barbara Helena född von Baranoff  Källa

Egenstierna tabell 43.

Länk:Gertrud Margarethe von Essens

Källa: http://www.ra.ee

Carl Reinhold Wilhelm

Företag "Livonia" en medlem av Carl Reinhold Wilhelm baron Stael von Holstein (född 1866/12/30)

Fotograf: Carl Schultz

Källa: http://www.ra.ee

Ägde godset Staëlenhof. gifte sig med Marie Stael av huset Uhla. Carl Reinhold Wilhelm var son till baron Johan (Iwan) Reinhold Staël von Holstein och Augusta född Staël von Holstein av huset Testama.

Källa baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

 

Text på fotografiet: tWilhelm Reinhold Staël von Holstein. 5 november 1858.

 "William Reinhold baron Stael von Holstein , född i Uhla 5 november 1858 dog 29 sep 1918 i Baden-Baden, Herre Waldhof och Zintenhof. Var mellan åren 1886 till 1888 domare och ordförande i Pärnu Pärnu Dövas Förening "Hephata" livländska District,. Han var även kejserliga ryska lärare, förvärvaren av Röda Korset för den ryska baltiska provinserna, och i Berlin 1884/11/05 Victoria Helene Marie baronessan von Wolff, född i Riga 1864/08/27 dog 1936/02/26 i Pärnu (dotter till Baron Victor von Wolff, Herre Rodenpois, och Marie baronessan von Meyendorff)"

Källa: Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Fotografiet är från den estniska fotodatabasen 

Företag "Livonia" medlem, 1879.a II termin studenten, Wilhelm Reinhold baron Stael von Holstein (f. 1858/05/11)

Fotograf:John Theodor

Tabell 18 i Elgenstiernas: Introducerad adels ättartavlor. Hanstuderade i Dorpat. 1893 köpte han godset Zintenhof vid Pernau. Han arbetade som hovmästare vid ryska hovet samt var lantråd i Livland 1908. Han dog 1918 i Baden-baden. Han gifte sig 1884 med Helena Viktoria Maria (född von Wolff), paret fick 6 barn däribland Reinhold Vilhelm född1892.

Tillhörde huset Uhla.

Johan Gustaf Staël von Holstein. Född den 1 mars 1842 på Vapnö som son till Georg Gustaf och Christina Staël von Holstein född Kollberg.  Johan  var gift med Carolina Maria född Hammar.

Johan och Carolina fick 3 barn.  Carl 1874 gift med Beck-Friis,  Johan 1875 gift med Ringborg, Göran 1878 gift med Ringborg. 

Källa. Halmstad museums fotografisamling samt Elgenstierna tabell 35.

Lantbrukare Carl Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Christina Kalling (född Staël von Holstein) och Claes Kalling. Brudens mamma Marja Staël von Holstein arrangerar slöjan

Källa. http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna  

Major Carl Gustaf Staël von Holstein född 1842. Gift med Clara Staël von Holstein. Paret hade tre barn Sperling, Carl Gustaf jr och Göran.

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Julia Maria född Staël von Holstein den10 feb 1847 på Vapnö. Hon var dotter till Georg Gustaf och Christina Maria född Kollberg. Julia Maria gifte sig 9 nov 1870 med grosshandlare Johan Gustaf Magnus Kollberg. Hon dog 13 nov 1912.

Ingeborg Bruno född Staël von holstein född  1880. Ingeborg var gift med major vid Värmlands regemente Arvid Henrik, Bruno. Ingeborg var dotter till Carl Göran Sperling och Otillia Staël von Holstein

Källa. Halmstad museums fotografi samling samt Elgenstierna 

Selma Wijk (född Staël von Holstein)

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Joakim Staël von Holstein född 1759 som son till Carl Jacob Staël von Holstein. Han startade sin militära karriär som qvartermästare 1772. Joakim avancerade till lifdrabant 1772 och löjtnant i armen 1778. Han var 1779 vid det Norra skänska kavalleriregementet. Mellan åren 1782-1785 var Joakim i fransk tjänst vid kavaleriregementet Royal Almange. Han tjänstgjorde där som adjutant hos franska marskalken hertigen av Brolio. 1784 återvände han till Sverige och avancerade till major 1798. 1799 utsågs han till riddaren av Svärdsorden. Joakim var 1801 generaladjuntant av Flygel. Samma år avanerade han tll överstelöjtnant i armen. Joakim var gift med Agneta född von Otter.

 

Fotografiet är skänkt till mig av Baron Thomas Staäel von Holstein

Källa: Svenska adelns ättartaflor 

Godsägare Carl Sperling Staël von Holstein, Arlösa. Han föddes på Arlösa 1850. Fotografiet är taget 1866. ösa  Han gifte sig 1874 med Fredrika Maria Otillia och fick 1875 med henne sonen Henning Vilhelm Sperling. Carl Sperling dog 1876

 

Källor

http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor del 7 tabell 38 

Lantbrukare Carl Staël von Holstein född den 19 dec 1832 på Vapnö. föräldrar Georg Gustaf och Christina Maria född Kollberg. Carl studerade i Lund 1851. 

1878 gifte han sig med Fredrika Maria Otillia född Granbom i hennes andra gifte. Hon var tidigare gift med Carls kusin.

Carl fick barnen Christina Matilda (gift Westerberg och Wijk), Ingeborg Otillia gift med Arvid Henrik Bruno) och Bror Göran Robert 1881-1882.

Carl dog 15 maj 1884 i Halmstad.

 

Källor: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Elgenstierna, Gustaf: Introducerad adels ättartavlor tabell 34.

 

Godsägare Carl Staël von Holstein.född 19 oktober påAarlösa död där 1876 gift med Fredrika

Matilda Ottilia född Granbom (hon gifte sig senare med Carl Göran Sperling kusin till sin man).

paret fivk två barn Henning Vilhelm Sperling 1875-1894 och Elin 1876-1904

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Anna Kylenstjerna (född Staël von Holstein)

Anna är dotter till Carl och Johanna Jakobina född Stendahl. Hon var gift med Adolf Tiodolf Kuylenstierna

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Helena de Mare (född Staël von Holstein). född 1831 på vapnö gift 1858 med vice häradshövding Carl de Maré född 1825

Helena och Carl Adolf Ludvig de Maré

Barn till Georg Gustaf och Christina Maria Staël von Holstein (född Kollberg)

Överst från vänster: Axel Olof 1848-1908 (tabell 36) Lantbrukare Carl Göran Sperling 1832- 1884 (tabell 34), Kapten vid Kungliga flottan Göran 1833-1901

Nedre raden från vänster: Lantbrukare Oscar (1844-1888),  Birger Henning och Johan Gustaf 1842-1918(tabell 35).

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

 

...............................................

Birger Henning fick en son som heter Georg Bogislaus. Han är min farfars far.

Carl Reinhold Wilhelm Stael von Holstein (snd. 30.12.1866 Fotograf: Carl Schultz 1887-1890

Källa www.

Wilhelm baron Stael von Holstein, en student

Ägde godset Staëlenhof. gifte sig med Marie Stael av huset Uhla. Carl Reinhold Wilhelm var son till baron Johan (Iwan) Reinhold Staël von Holstein och Augusta född Staël von Holstein av huset Testama.

Källa baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

 

Eric Staël von Holstein i hallen på Vapnö

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Carl Gustaf Fredrik Stael von Holstein - Carl Gustaf Fredrik är född på Vapnö 1842. Han är son till Johan Gustaf och Carolina Maria född Hammar. Carl Gustaf Fredrik tog mogenhetsexamen i Halmstad 1892. Han avancerade inom armen till överstelöjtnant 1930 . Carl Gustaf Fredrik var gift med Anna Amelia Christina född Beck-Friis.

Birger Fredrik Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Birger Fredrik Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Birger Fredrik Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Baronessan Zona Staël von Holstein gift med baron Vladimir Staël von Holstein 

 

General Vladimor Ivanovith Baron Staël von Holstein - även kallad "vita baronen".

föddes den 23 juni 1853. Vladimor var befälhavare för den sista tsar Peter Pauls fästning i St

Petersburg. Efter revolutionen flydde han och hans familj till Polen. 

 

Det har hittats spår av hans begravning i den protestantiska kyrkogården i Ostrow meddelar

Maciej Kowalczyk, ordförande i Genealogiska Samfundet Ostrowski.

Vladimir och hans familj bodde mellan 1920-1921 i Ostrow Wielkopolski. Detta upptäcktes av

 Ostrow Kowalczyk när han samla material om den historiska protestantiska kyrkogårdar i staden.

 

Under en fråga i statliga arkiv i Poznan och Kalisz jag kom till listor över de militära, som

begravdes på kyrkogården på ul. Grabowska. Det visade sig att bland de uppgifter i denna

kyrkogård är den ryske generalen från tsarens tid - säger Kowalczyk. 


Vladimir Ivanovitj Baron Staël von Holstein var  flera gånger dekorerad (inklusive Order of St

Vladimir, riddare av St Anne och Order of St Stanislaus). - Som en rysk generalslöjtnant var han

den sista befälhavare för Peter Pauls fästning i St Petersburg. I pension, överfördes han efter

februarirevolutionen 1917, i mitten av april 1919. Efter bolsjevikerna kom till makten, flydde

Vladimir Staël von Holstein, tillsammans med sin fru och fyra barn till Polen Han valde Ostrow

Wielkopolski, som omfattar stora utvandringen av "vita" ryssar. Han bodde i ett hus vid 23rd

Street Koszarowa Idag är det gatan. Liberty, och byggnaden inte längre finns. 

Mer ... http://poznan.gazeta.pl/poznan/1, 36037,9330445. html # ixzz1JzhtrIXe

Vladimir Staël von Holstein är pappa till konstnären Nicholas de Staël

Länk:staelvonholsteinityssland

Intressant länk

 

Hanna Ilona Emilia Staël von Holstein

Hansi Stael (1913 /1961)

Hansi Ilona Emilia Lenard är född i Budapest. Hon studerade i Wien, Österrike, School of Fine Arts and Crafts, där hon tog en kurs i grafisk konst, och senare i Budapest, där hon gick på Konsthögskolan. Under åren kring andra världskriget arbetade hon i Stockholm som formgivare av tyger och illustratör av böcker och tidskrifter. Hon kom till Portugal 1946 där hon utvecklade en intensiv konstnärlig verksamhet, särskilt som målare, gravör och keramikern. Hon är känd för sina målningar, väggmålningar och glasmålningar. Från 1950 var Hansi en samarbetspartner när det gäller den konstnärliga Keramik Factory Secla, Caldas da Rainha, där hon hade ett viktigt inflytande det estetiska renovering av sin keramik. Hon var en av en grupp keramiker portugisiska som tilldelas guldmedalj vid den internationella utställningen av keramik (Cannes, 1955). Hansi har haft flera separatutställningar och deltagit i ett flertal grupputställningar utomlands och i Portugal. Hon vann priset i Nederländerna (SNI, Lissabon, 1955). Hansi är representerad i Museum of Contemporary Art i Lissabon. ).

Hansi var gift med Jakob Oskar Diedrik Staël von Holstein (född 25 april 1914) 1938-1950.

Källa: Museum Malhoas hemsida

 

ANNA Catharina Amelia Staël von Holstein. Född den 2 mars 1840 på Arlösa. Gift 25 augusti på Arlösa med stationsinspektor Adolf Tiodolf Kylenstierna. Anna är dotter till Carl Henning Staël von Holstein och Johanna Jakobina (född Stendahl).

Anna hade sju syskon: Helena Sofia Fredrika född 9 oktober 1836 på Arlösa, Anders Göran född 19 januari 1842. Han dog 1858 vid briggen Försökets förlisning, Helena Matilda född 14 april på Arlösa. Hon gifte sig med Nils Albricht von Sydow, Clara Eufrosyne 22 september 1847. Hon gifte sig med Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, Carl Sperling född 1850., Henning Magnus 1853 och Ernst Johan 1857.    

Helena SOFIA Fredrika Staël von Holstein. Född 9 oktober 1836 på Arlösa. Hon var dotter till Carl Henning och Johanna Jakobina (född Stendahl) Sofia dog ogift den 27 februari 1926.

Carollina Maria Staël von Holstein född Hammar. Hon gifte sig 1873 med Johan Gustaf Stael von Holstein, Paret fick tre barn Carl Gustaf Fredrik, Johan Göran Sperling och Henning Göran Vilhelm. 

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Ryttmästare Birger Henning Staël von Holstein och Julia (Rosenquist af Åkershult).

 

Fotograf: Okänd

Helena Mathilda von Sydow. Dotter till possessionaten Carl Henning Staël von Holstein och Jakobina född Stendahl. Helena föddes den 15 april 1844 och var gift med Nils Albrecht von Sydow. Helena dog den 2 december 1941. 

 

Källa: Sveriges Adelskalender

 http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsokview.php?g_id=71175

Robert Olof Sperling Staël von Holstein. Han var son till Axel Olof Staël von Holstein och Cecilia Nordenfeldt. Robert föddes den 19 mars 1896 i Kristanstad. Han tog studentexamen 1916. Robert började sin miltära bana och utsågs till fänrik vid flottan den 29 september 1920. Han avancerade till löjtnant den 27 sep 1922. Robert fortsatte att avancera till  kommendörkapten.  Han gifte sig  1939 med friherrinnan Anne-Marie Ellen Eugenie (Marika ) Liljencrantz. Robert ågde Hesselbyholms fidekommisskapital (Bromma). Han dog 1953.  Marika och Robert fick två barn Carl-Axel 1940 och Göran 1943. 

Källa; Pelle Söderberg

Vem är vem 

Fru Emilia Jacquette Fåhraeus, född Staël von Holstein. Hon föddes den 16 oktober 1812 på Gudrup.   Emilia  gift sig 1850 i Visby med Walter Fåhraeus. Hon dog de  21 juni 1899 i Mariestad.

Otto Wilhelm Staël von Holstein - Friherrliga ätten Staël von Holstein, nr 155

Han föddes  i Estland d. 28 juni 1668. Otto Wilhelm var son till generalmajoren Jakob Staël von Holstein och friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg.

Påbörjade sin militära bana som volontär vid livgardet 1684, fänrik vid västerbottens regemente den 29 april 1687, löjtnant 16 sep 1689 Han gick i fransk tjänst 1690 och avancerade till kapten reforme vid Zurlaubens infanterireg 1692. Såsom löjtnant vid Västerbottens regemente ingick S. 1690 i fransk krigstjänst, bevistade därunder fälttåget i Brabant, 1690, belägringarna af Namur och Charleroi, äfvensom bataljen vid Stenkerchen s. å. Han tog avsked ur fransk tjänst 1693, 1694 blev han kapten vid hastfest svenska infanterireg i holland.

Efter sin återkomst till Sverige utnämndes han till kapten vid oxenstiernas svenska infanterireg. , befordrades 1700 till generaladjutant och deltog året därefter i öfvergången af Düna. 1701 öfverstlöjtnant vid holsteinska hertigens garde samt 1704 öfverstlöjtnant och kommendant vid holsteinska artilleriet, reste han flera gånger såsom sändebud mellan änkehertiginnan af Holstein och hennes broder Carl XII och kom därigenom att tillfälligtvis deltaga i några af Carls krigsföretag, såsom belägringen af Thorn, tåget till Sachsen m. m. 1709–11 deltog han med sitt holsteinska regemente i spanska successionskriget, bevistade belägringarna af Tournai, S:t Vénant och Bouchain samt utnämndes 1712 vid sin hemkomst till Sverige till öfverste vid svenska adelsfanan. Blef fem år därefter generalmajor och öfverste för halländska infanteriregementet, upphöjdes 1719 till friherre och erhöll slutligen fullmakt såsom chef för Upplands regemente 1728. Han afled i Stockholm d. 27 april 1730 och lämnade efter sig minnet af »en käck och skicklig soldat».

Gift 1: 1713 med grefvinnan Kristina Katarina Lewenhaupt
och 2: 1716 med friherrinnan Elisabet Stuart..

 

Källa: Svenskt biografiskt lexikon samt Elgenstiernas ättartavlor tabell 1.

 

Carl Gustaf Bogislaus, född 1815-06-14 på Gudrup. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1834-10-25.

Officersexamen. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1835-05-25. Löjtnant därst. 1843-03-11. Kapten

1854-07-11. RSO 1863-05-03. Major i armén 1873-03-21. Avsked från regementet s. d.

Död ogift 1887-02-12 i Stockholm

 

Göran Stael von Holstein, lantbrukare. född den 19 december 1832. Han studerade i Lund 1851 och lbev lantbrukare i Halmstad. Han dog den 15 maj 1884 i Halmstad. Han gifte sig den 24 maj 1878 med Fredrika Maria Otillia född Granbom.

Göran son till major Georg Gustaf

Carl Gustaf jr son till Carl Gustaf Staël von Holstein och hans fru Louise. Carl Gustaf jr föddes den 14 sep 1815 på Gudrup. Han inledde sin militära bana den 24 oktober 1834  som segeant vid Svea artilleriregemente. Carl Gustaf jr tog sin officersexamen och avancerade till underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1835. Han fortsatte att stiga i graderna 1843 löjtnant och kapten 1854. Han dubbades till Riddare av svärdsorden 1863 Carl Gustaf jr avancerade till major i armen 1873. Senare de året begärde han avsked från regementet och god den 12 februari 1887 i Stockholm. Carl Gustaf gifte sig alldrig.  

Otto Wilhelm Staël von Holstein. född 14 sep 1802 på Hjälmsthult i Allerums socken. Han var student i Lund 1816 och i Uppsala 1820. Otto Wilhelm utnämndes till  auskultant i Svea hovrätt samma år och  kammarjunkare 1823

Källa: Postmuseet samt Elgenstiernas ättartavlor tabell 4

Jeanne Gunvor Julia född 4 augusti 1921. Hon var dotter till Kurt Georg och Maria Julia född Larsson

Carl Sperling Staël von Holstein

Carl Sperling Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Göran Hammar

Axel och Oscar Staël von Holstein. axel föddes 1848.

Oscar föddes den 30 januari på Vapnö. Han var elev vid Alnards Lantbruksinstitut 1863. Axel tog examen 1865. Han dog ogift på Nannarp 10 jan 1888.  Axel arrenderade Nannarp från 1874.

Axel föddes den 3 september på Vapnö. Han blev kadett vid Karlberg den 16 jan 1865 och utexaminerades därifrån den 11 dec 1867. Därefter blev han underlöjtnant vid Vendes artillerireg emente. Axel genomgick därefter en kurs i  pyroteknik mellan den 1 feb - 13 mars 1878. Han återgick därefter till det militära och utnämndens till löjtnant den  21 maj 1875 och avancerade till kapten den 14 april 1882. Axel var besiktningsofficer vid Ankarums bruk mellan den 10 mars 1883 - 1 okt 1887 och regementskvartermästare mellan den 1 jan 1888-22 okt 1890. Axel fick RSO 1 dec 1889. Han avancerade till major den 6 sep 1895 och överstelöjtnant den 19 maj 1899.Han fortsatte att avancera inom det militära och utsågs till överste och chef för 2 Göta artilleriregemente den  7 nov 1902. Axel dog 28 aug 1908. Han var  gift med Cecilia Nordenfelt.

Anna Catharina Amalia Staël von Holstein född 2 mars 1840 på Arlösa som dotter till Carl Henning Staël von Holstein och Johanna Jakobina född Stendahl. Anna gifte sig den augusti på Arlösa med stationsinspektorn Adolf Tiodolf Kylenstierna. Anna dog den 22 december 1921.

Ruinen av Tyska ordensborgen i Weissenstein

Villa Vapnö utanför Halmstad 1936. 

Eric Staël von Holstein utanför Vapnö kyrka.

Auguste Staël von Holstein 1790-1827

Albertina Staël von Holstein 1797-1838

Henning Wilhelm Sperling Staël von Holstein född 12 jan 1875 på Arlösa. Han var son till Carl Sperling och Fredrika Maia Ottilia född Granbom. Henning dög den6 juli 1894 i Uppsala.

Littografi av Vapnö gjord av Kjellberg

Fru Otillia Staël von Holstein (född Granbom). Otillia var först gift med godsägare Carl Sperling Staël von Holstein när han dog 1876 gifte hon sig med Göran Staël von Holstein. 

Wilhelm Fromhold Baron Stael von Holstein, född i Paixt 24.07.1804, död i Baden-Baden 14.02.1883, Herr auf Testama und Anzen, Assessor des Kreisgerichtes in Fellin, Ordnungsrichter in Pernau, Kreisdeputierter, 1857 - 1863 Livländischer Landrat, Oberkirchenvorsteher und Mitglied des livländischen Hofgerichts; & in Anzen 28.05.1839 Anna Auguste Sophie Gräfin von Bose zu Anzen, geb. 02.11.1818, gest. in Baden-Baden 07.04.1895 (Tochter v. August Karl Graf von Bose, königlich sächsischer Kammerherr und Hofmarschall, und Elisabeth Katharina von Löwenstern auf Alt- und Neu-Anzen).

Hedvig Stanislas Augusta Ehrenborg född 25 april 1864 i Hovdala. Dotter till Carl Casper Casimir Ehrenborg* och Hedda Ulrika Sofia född Barnekow. Augusta gifte sig den 22 maj 1893 på Hovdala med överstelöjtnant Axel Vilhelm Leopold Brunnström född den 11 juni 1863 i Helsingborg . Han dog den 18 juli 1950 i Ängelholm. Augusta dog den 15 april 1950. 

* Carl Casper Casimor Ehrenborg var ryttmästare vid Skånska husarregementet. Han föddes den 10 augusti 1829 i Storby, Skobro och dog den 3 februari 1868 Brönnestad, Hovdala. Carl Casper var gift med Hedda Sofia Ulrika Barnekow, friherrinna född 15 februari 1841 Storby, Skobro. Paret gifte sig den 4 juli 1861 i Ängelholm. Hon dog 3 februari 1916 på Hovdala. Tabell III i Ättartaflorna. Casper var son till Kristian Abraham tabell II.

   

Hedvig Stanislas Augusta Ehrenborg född 25 april 1864 i Hovdala. Dotter till Carl Casper Casimir Ehrenborg* och Hedda Ulrika Sofia född Barnekow. Augusta gifte sig den 22 maj 1893 på Hovdala med Axel Vilhelm Leopold Brunnström född den 11 juni 1863 i Helsingborg. Han dog den 18 juni 1950 i Ängelholm. Augusta dog den 15 april 1950.

Fotografiet har jag fått av Stig Brunnström

Birger Fredrik "Bibbe" Staël von Holsteins fru Hanna Staël von Holstein född Brunnström.

 

Bilden har jag fått av Stig Brunnström

Hanna och Fabian Brunnström

Hanna Brunnström som liten flicka.

 

Fotografiet har jag fått av Stig Brunnström

Hanna Staël von Holstein född Brunnström.

 

Fotografiet har jag fått av Stig Brunnström

Birger Fredrik Staël von Holstein (Bibbe) föddes den 18 juni 1864 på Heagård. Han startade sin militära bana som volontär vid Skånska husarregementet 20 augusti 1881. Bibbe tog mogenhetsexamen den 28 maj 1884. Inom de militära avancerade Bibbe  till sergeant 27 maj 1885. Senare samma är den 29 oktober blev han elev vid Krigshögskolan.Han tog sin examen den 14 oktober 1886.  Bibbe blev löjtnant där den 8 mars 1895.  Bibbe var ordonnansofficer hos inspektören för kavalleriet mellan den 1 maj 1895 till den 1 oktober 1900. Bibbe avancerade till ryttmästare den 13 februari 1903. Han tilldelades RSO (riddare av Svärdsorden) den 1 dec 1906. Han fortsatte att avancerade i sin militära karriär till major i armen den 27 augusti 1912. Bibbe avancerade till major i regementet den 15 augusti 1913. Han utsågs till chef för regementets avdelning i Landskrona den 23 oktober 1915 och vid regementet den 20 okt 1916. Bibbe tog avsked ur armen den 13 juni 1919 med överstes grad. Som civil blev han  ordförande i Vapnö sockens kommunstämma 1921-1929 och 1922 även med i Enslöv med flera socknars taxeringsnänmnd.  Bibbe satt med i  styrelsen för Hallands distrikt av Röda korset sedan 1923. Han var kassadirektör i Halmstad sparbank från och med 1926. RKGM 1928. Bibbe var gift med Hanna Elisabeth Brunnström. Paret gifte sig  den 14 augusti 1891. Paret bodde på villa vapnö.

Fotografiet har jag fått av Stig Brunnström

Bibbe med sin jakthund settern Trolly

Hanna Elisabeth Staël von Holstein. Hanna föddes den 25 oktober 1867 i Ramlösa i Helsingborgs församling. Hon är dotter till major Rudolf Brunnström och hans hustru Christine född Engeström. Hanna gifte sig den 14 augusti 1891 i Helsingborg med Birger Fredrik Staël von Holstein (Bibbe) son till Birger Henning och yngre bror till min farfars far Georg Bogislaus Staël von Holstein.  Hanna dog den 9 februari 1947 i Halmstad. 

Fotografiet är taget av Gösta Florman 1886

 

 

Fotografiet har jag fått av Stig Brunnström

Henning Staël von Holstein (tabell 39). Han föddes 1853 som son till Carl och Johanna Jakobina född Stendahl. Han började sin militära bana 1872 som volontär vid skånskainfanteriregementet. 1874 tog han mogenhetsexamen 1874 och blev därefter elev vid krigshögskolan. Henning årutexaminerades 1875 och blev underlöjtnant vid Bohusläns regemente samma år. Han avancerade till löjtnant 1885 och kapten 1895. 1903 tog han avsked ur armen. Henning dog i Uppsala 1923 och ligger begravd på  Snöstorps kyrkogård. Han var gifte sig 1884 med Alice Hedvig Margareta Cnettingius. Paret fick barnen Carl sperling, Kurt Georg, Hervor, Hugo Bjarne och Ellen.

Källa: Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

Märta Staël von Holstein född Larsson den 1 maj 1897. Hon var dotter till Olander och Julia Augusta Larsson. Märta gifte sig den 12 april 1919 i Halmstad med Kurt Georg Staël von Holstein. Bredvid henne sitter deras dotter Jeanne Gunvor Julia född 4 augusti 1921.

Källa: Elgenstierna, Gustaf: Svenska adelns ättartavlor del 7 tabell 40, Stockholm 1932

Curt Georg Staël von Holstein. Född 29 mars 1887 i Göteborg. Han tog studenten 1 jun 1908. Samms år den 11 juni blev han volontär vid Bohusläns regemente. Han avancerade till distriktkopral den 1 oktober och blev 19 december elev vid Krigshögskolan. 

Källa: Elgenstierna, G: Svenska adelns ättartavlor tabell 40.

Carl Sperling Staël von Holstein föddes den 16 janari 1886 i Göteborg som son till Henning Magnus Staël von Holstein och Alice Hedvig Margareta Cnattingius.  Han tog mogenhetsexamen i Halmstad 1906. Carl Sperling var student i Lund 1907. Den 11 september 1923 blev han vice konsult i  Calleo, Peru. I februari 1927 utsågs han till generalskonsult i Quito, Ecuador. Carl Sperling fick en som som döptes till Carlos.

Källa: Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor del 7 tabell 39, Stockholm 1932 

 

Carl Sperling Staël von Holstein was born on 16th of January 1886 in Gothenburg in Sweden. His parents were Henning Magnus och Alice Hedvig Margareta Staël von Holstein. He studied in Halmstad and att the university in Lund 1906. 

On the 11th of  september 1923 Carl Sperling became vice consulent in  Calleo, Peru. In february 1927 Carl Sperling was appointed general consult in Quito, Ecuador. 

Georg Gustaf Staël von Holstein 1802-1879.

CARL Göran Sperling Staël von Holstein - Han föddes 1832 och dog 1884. Carl var godsägare på Staelsbo utanför Halmstad i Halland. gift med Fredrika Maria OTTILIA (född Granbom) i hennes andra gifte . Carl föddes 1832 studerade i Lund 1851.

Källa; www.grbm.se

Carl Sperling Staël von Holstein född 19 okt 1850 på Arlösa som son till Carl Henning. Carl Sperling ägde Arlösa mellan 1872-1876. Han gifte sig den dog den 1 februari 1876 i Varberg med Fredrika Maria Ottilia Granbom. Carl Sperling dog den 1 feb 1876. 

Barn: Henning Wilhelm Sperling född 12 jan 1875 på Arlösa död 6 juni 1894 i Uppsala 1850

Hilda Embring född Staël von Holstein. Hon är dotter till Birger Henning och hans fru Antoinette Julia Fredrika. Hilda är född 18 februari 1861 på Heagård och dog 25 maj 1876.

Hanna Maria Embring född 27 mars 1869 i Karlskrona, dotter till kapten Erik Axel Embring och Hilda Charlotta Staël von Holstein. Gifte sig 21 juli 1890 med Georg Bogislaus Staël von Holstein. Paret fick 9 barn.

Hanna Maria Embring

Stålsberg en kall vinterdag

Villa Stålsberg

Georg Fredrik Ehrenborg

Källa: http://www.historiskt.nu/normalsp/tj/tj_snabbf.html 

Theodor Ehrenborg Hessleholm och Högdal.

Fredrika Ulrika Sperling. Gift med Georg Gustaf Staël von Holstein 

Nicolas de Stael är en fransk konstnär känd för sina abstrakta landskapsmålningar skapade av tunna lager färg. En konstnär som helt levde för sitt skapande.

Nicolas de Staels verk visar på influenser från  Paul Cezanne, Henri Matisse, Pablo Picasso (speciellt Picassos blå och rosa perioder), Georges Braque, ochjFernand Leger, såväl som de holländska mästarna Rembrandt, och Vermeer.

Nicolas de Stael föddes den 5 januari 1914 i St. Petersburg, som son till baron och vice guvenör Vladimir Ivanovitj de Stael von Holstein. Hans mor, Lubov Bérednikov, är en ung och välutbildad kvinna -  musiker och målare.

Nicolas's mamma uppmuntrade honom när han var mycket liten att rita och måla.  1919 tvingade revolutionen i Ryssland familjen till att fly till Polen. 2 år efter flykten dog Nicolas föräldrar och Nicholas och hans två syskon uppfostras av Fricero Stael. Han skickas till Bryssel för att studera humaniora. 1932 började han sina studier på the Royal Academy of Art i Bryssel. Under 1930-talet reste han genom Europa och besökte Spanien, Italien, Marocco och Algeriet I augusti 1937 träffar han konstnären Jean Guillou på ett cafe i Algeriet. Jean lämnar sin man och son för att leva med Nicholas. Paret bosatte sig 1938 i Paris. 1939 gick han med i Främlingslegionen och tjänstgjorde i Tunisien.

 1941 flyttade Nicholas till Nice där han träffade Jean Arp, Sonia Delaunay och Robert Delaunay ovh blev genom dem inspirerade till sina första abstrakta målningar. År 1942 markerar början på hans arbete inom abstrakt måleri. Samma år födds hans  dotter, Anne.  1943 träffar Nicholas Kandinsky i Paris. 1944 ställer de båda konstnärerna ut sina verk på Galerie Jeanne Bucher 1944. De Staël träffar även Braque som han beskriver som  "den största levande konstnärer av denna världen". Jeannine dog 1946.  Mellan åren 1946 och 1948, producerar De Staël en serie målningar med titeln The Hard Life . Målningarna dominaneras av brunt, svart betsad beige, brons, skenbar oordning. 1946 gifte han Francoise Chapouton, den unga kvinna som kom för att ge lektioner i engelska till De Staëls son. Mellan 1950 och 1952, började han en sammansättningen av landskap, stilleben, lättar hans palett är åter framväxande färg, ljus och truster. Hösten 1954 flyttar Nicholas till Antibes. På sex månader, producerade han mer än tre hundra målningar, stilleben, landskap, scener av hamnen, en båt, flygande måsar, objekt, en kruka på en hylla . Ljuset fascinerar och infuriates den de Staëls förtvivlan: "Ljuset här i mitt hål är irriterande som en ping-pong, jag kämpar hela dagen för att hitta platsen rena" (brev till Herta Hausmann). "Jag har inte kraft att slutföra mina målningar", skriver han, som en sista bikt. De Staël led av depression och begick självmord i sin atelje i Antibes, den 16 mars 1955.  

Om sin konstnärskap säger Nicholas "Hela mitt liv har jag behövde tänka på måleri, se tabeller, att måla för mig att leva för mig utsättning av mina intryck, alla känslor, alla de farhågor som jag har hittat någon annan utväg än att måla. " 

 Källa: www.fondationlapste. org

Pehr Kalling - född 1700 i Stockholm. Han blev page vid kungliga hovet 1710, grenadier-volontär vid kungliga livgardet  1717, fänrik där 1718, Pehr Kalling gick 1734 i fransk tjänst och blev kapten vid general Lencks regemente. Han tog avsked ur fransk tjänst 1737 för att återgå i svensk tjänst som  löjtnant vid svenska livgardet samma år. 1741 avancerar han till kapten.  Pehr Kalling utses 1743 till kabinettskammarherre, överste löjtnant vid uplands reg 1744, överste och generalddjuntant 1747, överste och chef för Nerikes och wermalnds regemente 1748, riddare av svärdsorden samma år, friherre 21/11 1751. Kommandör vid ryska ordenmed valspråket Trygg och trogen. Gererallöjtnant vid infanteriet 1757, generalslöjtnant  1763, riksråd 1765 riddare av ryska st Andrea och Alexander Newskys orden 1766, entledigad från riksråds-embetet 1769, greve 15/10 1771. intruducerades 1775 under nr 91. död 1 mars 1795 .

Farmors anfader - Jens Mikkelsen föddes den 11 november 1621 på Jylland där hans far var tingsfogde. Om hans första tid vet vi inte mycket men efter studier vid Köpenhamns universitet blev han så småningom ränteskrivare hos Christian IV. 

Han bosatte sig i Helsingborg. Vid tiden för Skånes övergång fran Danmark till Sverige innehade han gården Spannarp som pant och arrende för tiden fram till 1664. Han kunde därför inte utnyttja den i fredstraktaten medgivna friheten att flytta till Danmark, utan stannade i Sverige.

1658 svor han sin trohedsed till kung Karl X. År 1664 anhöll han hos svenska regeringen om att få flytta över till Danmark där han hade sina "ringe förvervede midler". Den svenska regeringen föreslog att han istället  skulle överföra dessa "ringe midler" till Skåne. De rådde honom också att lägga dem i en sätesgård för vilken han lovades adligt frälse.

Familjen Staël von Holsteins Ex Libris.

Far Birger och hans pappa Georg Bogislaus Staël von Holstein

Weisenstien ruin

Weisenstein

Släkten Staël von Holstein - släktträd under tiden släkten levde i Livland.

Den Tyska ordens borg Wesenberg i dåvarande Livland. Trägravyren är ifrån 1867 och är gjord av Wilhelm Siegfried Stavenhagen. Johann Staël von Holstein arbetade här när han anslöt sig till Tyska orden och flyttade Livland.

Thomas Staël von Holsteins släkting.

Wilhelm Reinhold Baron Stael von Holstein, född I Uhla 05.11.1858, död i Baden-Baden 29.09.1918,

Herr auf Waldhof und Zintenhof, 1886 - 1888 Ordnungsrichter in Pernau und Präses des Pernauer Taubstummen-Vereins "Hephata", Livländischer Landrat, kaiserlich russischer Hofmeister, Bevollmächtigter des Roten Kreuzes für russische Ostseeprovinzen, & in Berlin 05.11.1884 Helene Marie Victoria  Freiin von Wolff, geb. in Riga 27.08.1864, gest. in Pernau 26.02.1936 (Tochter v. Victor Freiherr von Wolff, Herr auf Rodenpois, und Marie Freiin von Meyendorff)

Elgenstierna: Introducerad adels ättartavlor - tabell 18

Reinhold Wilhelm Baron Stael von Holstein

Son till Vilhelm Reinhold och Helena Viktoria född von Wolff.

Reinhold Wilhelm föddes i Pernau den 3 januari 1892 och dog i Wiesbaden den 16 december 1972. Hab studerade i Dorpat. Påbörjade sin militära karriär som fänrik vid 4 gardesskyddsregementet 1916. Reinhold Wilhelm ägde Zinterhof fram till 1919. Han var privatsekreterare hos storhertigen av Oldenburg mellan åren 1920-1923. Därefter bedrev han jordbruk i Munsingen vid Starnbergersjön i Oberbayern.

Källa: Elgenstierna, Gustaf: Introducerad svenska adelns ättartavlor tabell 18.

Helena Viktoria Maria (född von wolff) född 1864. Helena Viktoria var gift med Vilhelm Reinhold.

Källa: Gustaf,Elgenstierna: Introducerad svenska adelns ättartavlor tabell 18.

    12. Gotthard Reinhold Baron Stael von Holstein, född på Paixt 28.04.1819, död på  Uhla  3.11.1892, Herr auf Uhla und Surri, Garde-Kapitän, kaiserlich russischer Kammerherr, Livländischer Landrat; 1. & in Riga 27.04.1845 Eleonore Agnes Luise Marie von Grote aus dem Hause Lemburg, geb. 13.06.1824, gest. in Riga 30.04.1845 (Tochter v. Friedrich von Grote, Herr auf Lemburg, Carolen, Rebsberg, Langensee, Kawershof und Taurup, kaiserlich russischer Garde-Oberst, Livländischer Landrat, und Annette Gräfin von der Borch aus dem Hause Warkland), 2. & in Palms 4.08.1849 Auguste Sophie Freiin von der Pahlen auf Palms, geb. in Reval 24.02.1829, gest. in Uhla 05.08.1907 (Tochter v. Carl Magnus Freiherr von der Pahlen, kaiserlich russischer General der Kavallerie und Generaladjutant, Wirklicher Geheimrat, Senator, Generalgouverneur der Ostseeprovinzen, und Katharina Wilhelmina Arvelius).

 

Källa: Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Elgenstierna, Gustaf: Introducerad svenska adelns ättartavlor tabell 16 

Jacob Staël von Holstein. Halvbror till Johan Staël von Holstein. Jacob mördades av Gustaf von Mengden och dennes son i en duell.

Palatset Palmse i Tallinn. Det ritades troligen av Jakob Stael von Holstein åt familjen van der Pahlen.  

Jacob Staël von Holsteins gods Hanningjög. Stamfar för den Hannijöggi grenen. Han blev naturaliserad 1746 av det estnisk riddarskapet. Jacob var gift med Fabian I  Staël von Holsteins dotter Hedwig Margaretha Staël von Holstein.

Jakob Johann Stael von Holstein. (tabell 15) Bror till Johann II Staël von Holstein. Jakob Johann var sergeant vid skaraborgs regemente, fänrik där 1718. Han tog avsked 1725. Blev kapten ii holstein därefter majorJacob Axel var även  lantråd i Livland. Han gifte sig 1730 med sin syssling Hedvig Stael dotter till lantråd Fabian Ernst Staël von Holstein till Hanijögge och Gertruda Fock. Paret fick 2 barn som båda två dog barnlösa.

Källa: Elgenstierna: De introducerade adels ättartavlor 7, 1932. 

Fröken Nanna Staël von Holstein 

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Alexander Staël von Holsteins gods Tööstama 1939

Källa: ahttp://www.eao.ee/12pildid/galerii_holstein/index.htm

Fabian Ernst Staël von Holstein. (1727-1772) (tabell 43 i Elgenstierna) född 27/ 7 1727 född i Reval. Han var estländskt ritterschaptmann. Fabian Ernst dog 1772 Han gifte sig den 9/ 7 1751 med Barbara Helena von Baranoff dotter till det estländska lantrådet Carl Gustaf von Baranoff o Margaretha Elisabet von Derfelden.  

Källa: Portrait of Fabian Ernst Stael von Holstein (1727-1772)Estonian National Museum Fk 889:715

Elgenstierna: De introducerade adels ättartavlor 7, 1932. 

Reinhold Wilhelm Baron Stael von Holstein, geb. in Testama 24.05.1846, gest. in Dorpat 23.12.1907, Herr auf Neu-Anzen und Fierenhof, Livländischer Landrat, Johanniter, Verfasser umfangreicher Sammlungen zur Geschichte Livlands, darunter Biographien "Fürst Paul Lieven" (1906) und "Baron Hamilkar von Völkersahm" (1907); & in Tarwast 26.09.1875 Johanna (Jenny) Natalie Sophie  von Mensenkampff aus dem Hause Tarwast, geb. in Dorpat 20.11.1853, gest. in Berlin 08.05.1918 (Tochter v. Karl Justus von Mensenkampff, Herr auf Königshof, Tarwast, Puderküll, Adsel-Koiküll, Kawast und Osthof, Livländischer Landrat, und Jeanette von Krüdener aus dem Hause Neu-Suislep)

Källa; Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Elgenstierna, Gustaf: Introducerad adels ättartavlor tabell 11 

Alexander Staël von Holstein. Född 1 januari 1877. Studerade i Talinn och Taru. 1894 studerade Alexander historia vid universitet i Tartu för Professor Meyer fram till 1869. De nästa fyra åren studerade han i Berlin och Halle. 1901 arbetade Alexander som tolk vid utrikesministeriet i St. Petersburg. 1903 reste han till Indien. Han studerade vid universitetet i Peking. Alexander var rådgivare till kinesiska regeringen i utbildningsfrågor. Mellan åren 1928 och 1929 förläste han på Harvard universitetet. Han var gift med Olga von Gravega. Alexander dog den 16 mars 1937.

Länkar: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Sta%C3%ABl-Holstein

Alexander Staël von Holsteins gods Tööstemaa.

Detta är assessorn i Svea Hovrätt, friherre Carl Jacob Joachim Staël von Holstein, född på Värmdö 1848-03-03, (son till statsrådet, friherre Otto Wilhelm Staël von Holstein och Hilda Eleonora Bergman), död där 1890-08-03, gift 1879 med Hilda Augusta Stokirch. (Sveriges adelskalender 1909, Kugelbergs klippsamling).

 

Källa: Nättidningen rötter

http://www.genealogi.se/portratt/files

/17/Stockholm_A__W__Eurenius___and___P__L__Quist__Regeringsgatan_18.html

Elgenstiernas Ättartavlor tabell 7

Familjen Staël von Holsteins vapen.

Släktens livländska vapen

Fredrika  Christina Staël von Holstein (dotter till Georg Gustaf tabell 30). Hon föddes den 28 jan 1835 och dog 2 augusti  1883. Fredrika Christna gifte sig aldrig.

Carolina Maria Staël von Holstein (född Hammar, död 1916). Dotter till godsägare Carl Magnus Hammar och Ulla (född Kollberg.)

Hon var gift med Johan Gustaf Staël von Holstein (död 1916) (tabell 35)

Ingeborg Christina Staël von Holstein född Horn af Rantzien. Fältmarskalken Georg Staël von Holsteins första hustru. Målad av Olof Arenius.

Eva Ulrika Kollberg (född Staël von Holstein) Dotter till Georg Gustaf och Christina Maria Kollberg (tabell 30).  Hon föddes 22/11 1839 och dog 15/4 1906. Eva Ulrika var gift med redare och sjökapten Carl Ludvig Kollberg född 2/3 1837. Han var vd i Hallands ångbåtssällskap. De fick 1872 sonen Erik Kollberg. Han gifte sig 1906 med Karin Jungstedt.  Erik Kollberg dog 1963. 

Karl  Adolf Ludvig de Mare född 1/7 1825 i Malmö. Han tog studenten i Lund den 12/12 1843, avlade kameralexamen 21/6 1845 och hovrättsexamen 26/6 1848, auskultant i Skånska hovrätten samma år 6/6, vice häradshövding 10/1 1853, tillförordnad domare i åtskilliga härder, dels i Skåne, dels i Halland 1851, 1852, 1855, 1856, 1863 och 1864, länsnotarie i Hallands län 12/8 1854, tillförordnad landssekreterare samma år 5/9, ombudsman vid Hallands enskilda bank 8/2 1858.  Sekreterare vid Hallands läns landsting från 21/9 1863, kronofogde i Varbergs fögderi 21/4 1865, Vice ordrörande i direktionen för norra Hallands lassarett, sekreterare i styrelsen för Varberg-Boråd järnväg. iDog 18/2 1877 i Varberg, begravd i Vapnö kyrkogård. Gift 29/4 1858 på Vapnö med Helena Sofia Staël von Holstein (dotter till Georg Gustaf Staël von Holstein tabell 30) .

Källa: http://home.swipnet.se/de_mare/page20.html

     

 

Min bror Joachim Staël von Holstein och hans dotter Amanda.

Axel Olof Staël von Holsteins uniform. Axel Olof återfinns i Tabell 36. Han föddes den 8 sep Vapnö. Axel olof blev kadett vid Carlberg 16 jan 1865. SHan är son till Georg Gustaf och Christina Maria Kollberg (tabell 30).

Georg Ehrenborg född den 11 april 1902 i Ystad som son till major Carl August  Ehrenborg och Signe född Richter. Han tog studentexamen 1920 och studerade därefter på Kungliga Tekniska Högskolan. Han tog sin examen 1925. Därefter arbetade han på ASEA, CFA Sudamericana SKF i Bogota mellan åren 1928-1933. Därefter flyttade han hem till Sverige och började arbeta på SKF i Göteborg mellan åren 1933-1938. 1938 började Georg arbeta på Santorin-verken AB i Stockholm som han var delägare till. Georg Ehrenborg reste mycket. Han var i Asien 1923, Han dog 1987.

Källa: Vem är Vem inom Handel och Industi 1944-45 sid 192   

Min man Gert Brodin, våra barn Hanna och Paul. Längst till höger står min brorsdotter Sarah Staël von Holstein. Bilden är tagen i Vännäs vintern 2010. 

Min brorsdotter Amanda Staël von Holstein sommaren 2009.

Jag sommaren 2009.

Georg Bogislaus och skånska prinsessan

 

Georg Staël von Holsteins gravkor. I koret ligger Georg Bogislaus och hans både hustrur. Fotografiet finns i Hallands arkivs fotografisamling.

 

http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna/visa/15602

    

Farfar Biger, pappa och hans lillasyster Christina.

Hanna Staël von Holstein (född Embring) omgiven av sina barn.

Julia född 24 november 1892,

Oscar Bogislaus född 22 juni 1894,

Eric född 1896,

Birgitta född 28 mars 1898,

Boris Alexander född 15 septembver 1899. Han studerade juridik i Lund 1919.

Germaine född 27 januari 1902,

Birger ( min farfar) född 19 april 1904

Maria Antoinette Cecilia (Gay) född 23 dec 1906

 

Storasyster Elsa född 5 september 1891 är inte med på bilden - kan kanske vara hon som tar bilden?

Hanna Ilona Emilia Staël von Holstein. Hansi var gift med Jakob Oscar Diedrik Staël von Holstein. Paret fick två barn Jan  född 26/6 1939 och Gertrud Ilona Birgitta 8 mars 1941.

Källa: Elgenstierna ätt 155 tabell 8.

Ulrika född Ehrenborg

Min man Gert Brodin

Fotograf: Charlotte Staël von Holstein

Jag och min lillebror Joachim sittande under björken i trädgården på Stålsberg.

Fotograf: Gunilla Staël von Holstein

Sofia Staël von Holstein - född den 9 oktober 1836. Hon är dotter till Carl Henning och Johanna Jakobina född Stendahl. Sofia dog ogift i Halmstad den 27 mars 1926

http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsokview.php?g_id=71175

Charlotte 1961 på Stålsberg.

Georg Gustaf Staël von Holstein.

Fotograf: Charlotte Staël von Holstein

Carl Sperling Staël von Holstein.

Fotograf: Charlotte Staël von Holstein

Birger Staël von Holstein

Mattias Gustaf Stael von Holstein föddes den 28 april 1666. Han blev volontär vid livgardet i februari 1683. Han avancerade snabbt till musketerare och pikenerare. 1 februari 1684 utnämndes han till fänrik vid Närkes och Värmlands regemente, I juni 1689 utnämndes han till kapten vi Åbo läns infanteriregemente.

Samma år  flyttade han över till ett kompani dragoner i Finland som han förde till Stockholm. 1693 gick Mattias i holländsk tjänst. Han återvände till Sverige 1695 och utnämndes då till fänrik vid livgardet. Den 16 juni samma år avancerade han till kapten vid Västergötadals regemente.

Mattias Gustaf gifte sig samma år med amiral Johan Bärs (nr 465) dotter Margareta på Malmö gård   i Kvillinge socken.


Målningen av Mattias Gustaf Staël von Holstein är avfotograferad av C.G Pereswetoff-Morath.

Mattias Gustafs dotter Anna-Christina gifte sig 1740 på Loddby med major Alexander Pereswetoff-Morath.   . 


Richard Mikael Ehrenborg, född 1821 i Medelplana församling, Skaraborgs län, död 1887 i Skara, var svensk godsägare och riksdagsman. Richard Ehrenborg var son till  justitieombudsmannen Casper Isaac Michael Ehrenborg och Anna Fredrica Carlqvist samt bror till Betty Ehrenborg och Ulla Bring. Han tog filosofie magisterexamen .1845 och ärvde Kråk i Västergötlands efter fadern. Han gifte sig 1854 med friherrinnan Catharina Sparre.

Källa: Wikipedia

Fotografiet är hämtat från www.rotter.se

Min mamma Gunilla Staël von Holstein och hennes svåger greve Claes Kalling.

Mina barn Paul och Hanna

Farfar Birger, pappa och lillasyster Christina utanför Villa Stålsberg.

Fotograf: Okänd

Pappa 1938

Fotograf: Okänd

Pappa

Fotograf: Okänd

Viweca Staël von Holstein född 15 maj 1924. Viveca var dotter till Lage Staël von Holstein och Sonja

Edlund. Hon gifte sig den 20 juni 1956 med med Bror Joel Nessén regionschef vid Sveriges ekportråd. 

Vivecas pappa Lage Staël von Holstein föddes den 15 april 1886 i Stockholm. Han var son till Carl

Jakob Joakim Staël von Holstein och Hilda Augusta född Strokirk. Lage studerade vid Uppsala

universitet och tog filosofie kandidatexamen den 4 september 1905. Han tog sin fil. lic 14 december

1907.  I Elgenstiernas Ättatavlor kan man läsa att han tog jur. kand ex i Lund 1910 Lage  var                

docture en science politique i Brussel 1913 och arbetade som sekreterare vid internationella institutet

1912-1923. Han var kanslisekreterare i civildepardementet 1918 och medlem av Academic Diplomatic i

Paris.   

 

Hanna Stael von Holstein - målningen hänger på Vapnö

Doktorinnan Ulrika Wilhelmina Tengstrand - Född den 23 juni 1863 som dotter till fil.dr Richard Michaël Ehrenborg och Catharina Elenora Fredrika född Sparre.  Gifte sig den 31 augusti 1890 med Jonas Arvid Erik Tengstrand. 

Richard Mikael Ehrenborg, född 1821 i Medelplana församling, Skaraborgs län, död 1887 i Skara, var svensk godsägare och riksdagsman. Richard Ehrenborg var son till  justitieombudsmannen Casper Isaac Michael Ehrenborg och Anna Fredrica Carlqvist samt bror till Betty Ehrenborg och Ulla Bring. Han tog filosofie magisterexamen . 1845 och ärvde Kråk i Västergötlands efter fadern. Han gifte sig 1854 med friherrinnan Catharina Sparre.

 

Casper Isaac Michael Ehrenborg, född 17 november 1788, död 26 september 1823, var justitieombudsman och vice landshövding.  

Casper Isaac Ehrenborg blev auskultant i Göta hovrätt under 1800-talets första decennium, extraordinarie kanslist i krigsexpeditinen 2 augusti samma år och vice advokatfiskal i Kammarrätten 1810, landssekreterare i Skaraborgs län 20 december samma år och expeditionssekreterare i Kung. Maj:ts kansli 5 juni 1813. Ehrenborg blev vice landshövding i Skaraborgs län 6 juli 1821 och erhöll på begäran avsked från landssekreteraresysslan 9 februari 1823. Den 4 augusti 1823 blev han Riksens ständers justitieombudsman. Ehrenborg blev korresponent av Lantbruksakademin 1818 och riddare av Nordstjärneorden 9 september 1819. Casper Isak Mikael Ehrenborg var son till major vid Norra Skånska kavalleriregementet Jöns Ehrenborg och Beata Maria  född Tam och dotter till kornetten Isak Tham.

Casper Isaac Ehrenborg sig 1811 med Anna Fredrika Carlqvist, dotter till handelsmannen i Karlstad Nils Carlqvist och Anna Christina Reimer. 

Källa: Wikipedia

Vapnö gods

Foto: Charlotte Staël von Holstein

Stålsberg 1960 eller tidigare.

Georg Gustaf Staël von Holstein född  4 juni 1875.

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Birger Henning Staël von Holstein

Foto: Charlotte Staël von Holstein

Julia Staël von Holstein född Rosenquist af Åkershult

Foto: Charlotte Staël von Holstein

Birger Henning och Julia Stael von Holstein född Rosenquist af Åkershults gravsten på Vapnö kyrkogård

Foto: Charlotte Staël von Holstein

Wilhelmina Staël von Holstein - dotter till Joachim och Agneta Staël von Holstein. Född den 25 februari 1790 på Bossarp i Östra Broby. Hon dog ogift på Torsebro den 12 maj 1881.  

Eric Staël von Holstein - Vapnös siste fidekommissarie

Fotografi: Charlotte Staël von Holstein

Carin Staël von Holstein

Foto: Charlotte Staël von Holstein

Marja Staël von Holstein. Fotografiet är taget utanför Vapnö någon gång i slutet av 1920-talet eller i början av 1930-talet.

Fotograf: Okänd

Marja Staël von Holstein (farmor). Hon föddes i Usa som dotter till Göran (Georg) Ehrenborg och Vega Staël von Holstein född Thulin. Vega och Göran gifte sig 1903. Farmor har tre syskon Giggi 1904, farmor 1906 och Stina 1907.

 

Källa: Adelskalendern 1909 

Farfar Birger Staël von Holstein med mig i knät. Vi sitter i tv rummet på Stålsberg.

Georg och Boggie Staël von Holstein tillsammans med sin morfar Ernst Öjermark.

Birger Staël von Holstein.

Fotograf: Okänd

Johan Gustaf Staël von Holstein.

Charlotte, Joachim och Boggie Staël von Holstein. Fotografiet är taget i slutet av 1960-talet.

Fotograf: Okänd

Mannen på bilden föreställer August Torsten Sigurd Ehrenborg född 1855-07-01 på Opphem i Tjärstad socken i Östergötlands län. Bilden är förmodligen tagen i samband med att han utexaminerades från Krigshögskolan 1877-10-23. Förutom att han var direktör på Grand Hotell så hade han ett gymnastikinstitut i Paris. Han gifte sig 1890-08-12 i Göteborg med Ingrid Lamm, målarinna. Han avled 1918-12-02.

Gustaf Alexander Mauritz tabell 21 i Elgenstierna


Källa: Elgenstierna: Den introducerade adelns ättartavlor.

Min farfars syster Marie-Antoinette Cecilia (Gay) Staël von Holstein.Hon föddes den 25 dec 1908.

Farfars syster Germaine Staël von Holstein. Hon föddes 27 januari 1902 på Vapnö. Germaine gifte sig 1926 med Tage Pehrsson. På det här fotografiet har hon dottern Elsie i knät.

Ernst Staël von Holstein

Oskar Georg Bogislaus född 22 juni 1894 på Vapnö.Han dog ogift den 21 februari 1930. Bogislaus är

min farfars äldsta bror.

Kansliråd Carl Gustaf Pripp. Han byggde Tierps slott.

Helena Sofia Hammar föddes den 30 oktober 1833. Hon var dotter tilll råd- och handelsmannen

Göran Magnus Hammar och Sara Sofia född Edman. Hon gifte sig den 3:e november 1800 Carl

Sperling. Carl Sperling hade den 29 mars 1790 ärvt godset Vapnö efter sin farfars farbror

fältmarskalken Georg Bogislaus Staël von Holstein. Helena Sofia och Carl Sperling fick 8 barn.

 

Fredrika Sofia 17 augusti 1801-1834

Georg Gustaf 1802-1879

Birger Andreas 1803-1803-1812

Magnus Bogislaus 1805-1811

Ewa Magdalena 1806-1870 

Carl Henning 1808-1866

Fredrik Ulrik 1810-1811

Betty Maria Ulrika 1813-1814 

Brev skrivet av Georg Bogislaus Staël von Holstein Malmö den 7 juni 1759.

 

Källa: http://home.aland.net/m05614/HandsOtherSwe-Sta.htm

Georg Fredrik major död 1924 gift med Clara född Stael von Holstein

Beskrivning: Georg Ehrenborg, född på Bårarps gård i Revinge socken. 1841 underlöjtnant vid Skånska Dragonregementet 1860, löjtnant1870, ryttmästare 1879, major 1887, pensionerad 1891. Död i Halmstad 3 juni 1924. Var åren 1901-04 kommunalkamrer i Tidaholm och 1904-08 direktör för Tidaholms järnvägsbolag. Georg var gift med Clara född Staël von Holstein. paret fick fyra barn.

1. Carl August Georg gift medSsigne föddRrichter,

2. Anna Augusta Katarina Elisabeth,

3. Carl Gustaf Fedrik gift med Harriet född Christensen

4. farmors pappa Georg

 

Kortet taget i Carlsbad 1872. 

 

Källa Västgöta museums samlingar
Foto: S. Konn, Carlsbad.

Militärbefäl

Clara Eufrosyne Ehrenborg (Staël von Holstein)  

Birth: February 22, 1847 
Arlösa, Enslöv, Halland, Sweden
Death: March 18, 1930 (83) 
Halmstad, Sweden
Immediate Family:

Daughter of Karl Henning Staël von Holstein and Johanna Staël von Holstein
Wife of Georg Ehrenborg
Mother of August EhrenborgAnna EhrenborgCarl Ehrenborg and Georg (Göran) Ehrenborg

Mathilda Staël von Holstein

Mathilda Staël von Holstein föddes den 30 juni 1876 i Kristianstad. Hennes föräldrar var Axel och

Cecilia född Nordenfeldt.  

Mathilda tog studentexamen genom själv- och privatstudier. Hon  fick dispens att börja på universitet.

 Under sin tid som student var hon ordförande i Stockholms kvinnliga studetförening. Mathilda tog

jur. kand examen 1918. Sin yrkeskarriär började hon som korrespondent på en advokatbyrå  

1903-1906.  Mellan 1906-1908 arbetade hon som amanuens och senare som kamrer i Stockholm stads

hälsovårdsnämnd. Mathilda var mycket engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt och var

styrelseledarmot i föreningen för kvinnors politiska rösträtt 1907-1909.  Hon var även medlem i

Fredrika Bremer förbundet. 1980-1917 var mi kassör hos abol. billiga tomter vice ordgörande

i kvinnliga kontoristföreningen 1910-1918.mellan 1913-1914 var hon ordförande i stockholms

kvinnliga studenförening. sekreterare och ombudsman hos Stockholms stads lantegendomsnämnd

19124-1918, sekreterare i hyresnämndens centralkansli 1917-1919. Mathilda Staël blev Sveriges

andra kvinnliga advokat. 1918 blev Eva Andén Sveriges första kvinnliga advokat. 1919 blev Mathilda

kompanjon med Eva Andén. Kompanjonskapet varade fram till 1923 då Mathilda öppnade sin egen

advokatbyrå.I liket med Eva ägnade hon mycket av sin tid på familjerättsliga ärenden men övergick

mer  och mer på fastighetsrätt och fastighetsärenden. Mathilda var aldrig gift men bodde ihop med

Ingegerd Åalme. Mathilda Staël von Holstein dog den 2 november 1953

 

Källa:  

Ullman, Magnus: ”Mathildas långa kamp för att bli advokat” nr 7 2006 årgång 72

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

 

 

Johan Gustaf Staël von Holstein föddes den 1 mars 1842 på Vapnö. Johan Gustaf är bror till Birger Henning Staël von Holstein. Han började på Karlberg den 4 februari 1858 som kadett och examinerades därifrånden 25 april  1866. Därefter tjänstgjorde han som underlöjtnant  i Skånska dragonregementet. Den 1 februari 1875 avancerade han till löjtnant och 1887 till ryttmästare Johan Gustaf erhöll RSO 1888.Därefter utsågs han till  kontorschefssuppleant vid Skånska enskilda bankens avdeningskontor i Lund Inom armen avancerade han 1896 till major. Efter att ha tagit avsked ur armen  erhöll han att som ryttmästare inträda iSkånska dragonregementets reserv den 1 november 1901 Johan Gustaf ägde Karlsro i Halmstad sedan 1879. Han gifte sig  1873 med Carolina Maria (född Hammar) dotter till godsägaren Carl Magnus Hammar och Ulla född Kollberg. 

Villa Vapnö

Carl Gustaf Fredrik Staël von Holstein född den 18 januari 1874 som son till Johan Gustaf och Carolina Maria född Hammar. Han tog mogenhetsexamen i Halmstad 1892.  Samma år började han som volontär vid Skånska dragonregementet. Carl Gustaf Fredrik avancerade samma år till sergeant. Han började som elev vid Krigshögskolan där han utexaminerades 1894. Carl Fredrik Gustaf utnämndes till underlöjtnant vid nämnda regemente den 22 november 1894 1890 avancerade han till löjtnant 1900 och ryttmästare 1908. Han tog avsked 1924. Mellan åren 1925-1927 var Carl Fredrik Gustaf chef för demoniteringsstyrelsen. 1930 återgick han till sin militära karriär och utnämndes till  major i armen. Carl Fredrik avancerade till överstelöjtnant i armen 1930.

Carl Gustaf Fredrik gifte sig 7 oktober 1903 på Böringe kloster med friherrinnan Anna amelie Christina född Beck-Fries.  

Georg Ehrenborg - farmors farfar

Georg Gustaf Staël von Holstein 

 Porträtt av fröken Anna Stina Pripp, 1915.  Född den 4 augusti 1891 på Tiarp som dotter till disponent Gustaf William Pripp och hans maka Ellen Staël von Holstein, tillbragte hon en del av sin barndom i Johansfors, där fadern startat ett stort bryggeri. I unga år flyttade hon till Stockholm och blev politiskt verksam i starkt radikal riktning för politisk jämlikhet och för kvinnosaken. Ett engagement som med henes sociala bakgrund då för tiden var sällsynt. På äldre dagar var hon anställd i Svenska Institutet i Stockholm. Död i Stockholm den 30 juni 1973. I sitt testamente ger donatorn starka vittnesbörd om sin anknytning till hembygden. "Jag är ju halläning, som väl är, fast sedan många år skriven i Stockholm", förklarade hon bland annat. Så ofta hon kunde, besökte hon Halmstad och bereddes då möjlighetvistas någon tidpå det Bergerska sjukhemmet i Johansfors, ursprungligen byggt som bostad åt familjen Pripp. Hennes hälsa var stundom vacklande, motgångar och svårigheter infann sig. Av allt detta märker man ingenting i hennes testamente, där hon avger denna personliga förklaring: "Och nu, när jag ser tillbaka på mina barndoms- och ungdomsår och alla gångna år, vilken rikedom, vilken glädje har icke livet alltid givit mig. Att ha fått lära känna goda, uppoffrande, glada människor överallt, inte minst på många sjukhus. Under hela mitt liv, när det sett mörkt ut, när svårigheter, sjukdomar och ledsamheter har mött- alltid har det ljusnat sedan. Och jag har verkligen fått erfara att "själva skadan tjänar dig till gagn". Vilken vänlighet, vilken oändlig hjälpsamhet har jag inte mött överallt. Mer och mer har jag känt tacksamhet mot livets alla gåvor, av vad slag de vara må. Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt. Tack, gode Gud ,att jag fått leva." Bouppteckningen uppvisar en behållning av kr 19.850:69. Efter vissa ekonomiska dispositioner har den bortgågna insatt Föreningen Gamla Halmstad som universalarvinge. Enligt uppgift av vederbörande bank kan donationen för Föreningens vidkommande beräknas uppgå till ca 10.000 kr. 

 

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Hanna Staël von Holstein

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna 

Fredrique Staël von Holstein

Född den 22 feb 1885 på Ankarum som dotter till Axel Olof Staël von Holstein och Cecilia Nordenfeldt. Fredrique dog den 10 april 1915. Hon gifte sig den 14 jan 1914 med kaptenen i Södermanlands 22 regements reserv, RSO.Sven Paul Engdahl.  

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Farmors farfar - Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, född 29/3 1841 på Bårarps gård i Revinge socken. Han blev Kadett vid Karlberg 7 juni 1855 och tog examen den 31 januari 1860 Georg Fredrik Salomon började sin militära karriär den 14 februari samma år som  underlöjtnant vid Skånska dragonregementet. Han avlade officerstjänstgöringsexamen 1861 och avancerade till löjtnant 1870. Den 2 augusti 1877 utsågs han till vice ordrande i Hallands läns hushållningssällskap. Georg Fredrik Salomon blev ryttmästare den 4 april 1879, 1882, r.s.o  15 maj 1884, R.V.O 18 sep 1886, Han avancerade till major första april 1887. Han inträdde i direktionern över Smålands med flera provinsers hypoteksföreningar. Han begärde avsked ur kringstjänst den 24 april 1891. Ehrenborg var gift med Klara Eyfrosyne Stael von Holstein fodd 1847 som dotter till karl Henning och Johanna Jakobina född Stendahl.

 

Paret fick tre barn Karl August Georg, Anna Augusta Katarina Elisabeth, Karl Gustaf Fredrik samt min farmors pappa Göran (Georg) född 4 juni 1880.

 

Källa: Elgenstierna, Gustaf : Den introducerade adelns ättartavlor 7, 1932

Baksidan av ett fotografi som min farmor Marja Staël von Holstein haft. Hur hon fått tag i det vet jag inte eventuellt kan hon haft kontakt med någon av sin pappas syskon.

Farmors födelsebevis

Hanna Staël von Holstein född Embring

Källa: http://www.hallandskonstmuseum.se/Samlingarna

Georg Ehrenborg anlände den 4 februari 1903 till Ellis Island med Saxonia. Han var då 22 år

Georg Göran Ehrenborgs gravsten i USA

Fotograf: Okänd

Georg Ehrenborg