Adliga ätten von Seulenberg, nr 1587

Adlad 10/1 1651, introducerad 1720; utdöd 17/3 1747 

GENERATION I - Mattias Muhlman

 

GENERATION II - Henrik Muhlman, adlad von Seulenberg (f. 1605 d. 30 nov 1658 i Kjöge på Själland). 

Henrik började sin militära karriär som stadsingenjör i Riga 1631. Han övergick 24/1 1645 till att tjänstgöra som fortifikationsingenjör i Riga. Henrik tjänstgjorde 6/9 1648 som tygmästare och ingenjör i Riga och Livland. Den 21/8 1649 med bibehållande av tygmästarbefattningen i Livland tillika tygmästare och ingenjör i Ingermanland. Han erhöll vederlagsdonation på gods 28/11 1649. (Elgenstierna, Gustaf VII s. 150-151).

I samband med arvet efter Mattias 1649 dyker Henrik Muhlman upp 4 april 1650 - I det här dokumentet uppges hans fru Anna som hausfrauen. (Russwurm s. 49-50).

Han avancerade 1656 till överstlöjtnant för artilleriet i Finland, Estland och Ingermanland. Henrik förekommer 1650-1656 i Narva befästningsmantalslängd och på Ivangorod. (Ramsay, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors S. 385-386). Henrik adlades 10/1 1651. Han erhöll 20/3 1651 i donation Tuusmäke i Rantasalmi socken och Hirviniemi i Birka socken i Finland. Henrik avancerade den 22/6 1657 till överlöjtnant vid artilleriet i Finland, Estland och Ingermanland. Han kommenderad 1658 till armén på Själland 1658. Henrik dog där 30/10 1658 i Kjöge. Ligger begravd i S:ta Maria kyrka i Helsingborg, där hans vapen är uppsatt. Anna beviljades efter makens död försäkran på sin mans inestående lön. Hon fick den 10/12 1659 tillsammans med sin som Johan av kung Carl X Gustav i förläning godset Zintenhof i Torgel socken i Livland. (Elgenstierna, Gustaf VII s. 150-151).De fick fyra barn; Henrik, Mattias, Katarina och Johan

 

GENERATION III: Johan von Seulenberg (f.xxxx d. före 1699). Till Tuusmäki. Johan var 1660 konduktör vid artilleiet i Narva där han erhöll 30 daler "nach ihrer Königl. Majestät zu reisen, um daselbst sein Fortune zu suchsen". Kapten vid Nerike och Värmlands infanteriregemente 1670, Kommenderad 1675 3 september med sitt kompani till Eda skans vid norska gränsen. avancerade den 5 oktober 1676 till major och den 25 februari 1678 till överstelöjtnan. Johan tog avsked 1680. Han dog före 1699. Hans änka Birgitta Johansdotter von Rehren som efter makens död anhöll om hans innestående lön. Barn; Henrik Matias. 

 

GENERATION IV:  Henrik Matias (f. 1667 d. mars 1713 i Oranienburg). Kom i tjänst 1693 vid fältmarskalken Erik Dahlbergs (före detta Hastfers infanteriregemente) i Riga som adjunkt och fänrik. Var löjtnant 1701, major 1707 vid en bataljon sachiska fångar. Bataljon avgick i september 1707 från Kalmar till Viborg där Schomers sachiska regement då stod. Henrik avancerade till major vid detta regemente. Han blev 1708 tillfångatagen vid Veroge strand i Livland. Om Mattias Henriks fångenskap kan man läsa i "Karolinska krigares dagböcker". Henrik Mattias var gifte med Aurora Kristana Lind. De fick sonen Henrik Matias. (Ramsay, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors). 

 

TRYCKTA KÄLLOR;

Elgenstierna, Gustaf VII s. 150-151

Ramsay, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Helsingfors 

Tillgänglig på Internet: http://runeberg.org/frfinl/0151.html

Russwurm

Quennerstedt, August (red.). (1913) Karolinska krigares dagböcker VII. Henrik Mathias von Seulenbergs berättelser om sin fångenskap 1708-1714.

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.