Otto Wilhelm  Staël von Holstein (28 juni 1668 - 27 april 1730)

 

Otto Wilhelm Otto WilhelmOtto WilhelmOtto Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Wilhelm Staël von Holstein - Friherrliga ätten n:r 155.

Han föddes 28 juni 1668 i Estland och dog 27 april 1730 i Stockholm. 

 

Otto Wilhelm började sin militära karriär som volontär vid livgardet 1684. Han

avancerade till fänrik vid Västerbottens regemente 1687 och till löjtnant 1689.

 

Därefter gick han fransk tjänst 1690-1693. Under sin tid utomlands var han med

om mycket: fälttåget i Brabant 1690, belägringen av Mons, träffningen vid Leusse

1691, belägringen av Namur och Charleroi, bataljen vid Stenkircken. Otto Wilhelm

utnämndes 1700 till generaladjutant. Han bevistade 1701 övergången av Düna och

 

slaget där. Otto Wilhelm befordrades 1704 till överstelöjtnant och kommendant för

holsteinska infanterie. Under de efterföljande åren sändes han flera gånger av 

av änkehertiginnan av Holstein att rida med brev till Karl XII. Han deltog i flera av

dennes krigsföretag, som belägringen av Thorn och tåget till Sachsen1709-

11 var Otto Wilhelm i egenskap av chef för ett  holsteinskt infanteriregemente med

i det Spanska tronföljdskriget.

 

När han 1712, kom tillbaks till Sverige utsågs han till överste för adelsfanan. Otto

Wilhelm utnämndes till generalmajor och överste för Halländska regementet 1717 

Han utnämndes till friherre 28 juni 1719 och introducerades samma år.  

  

Barn:

Carl Jakob, född 1717. Överste. Död 1775.


Sofia Margareta, född 1718-01-31, död s. å. 8/2.


Fredrik, född 1719-05-01. Student i Lund1 1731-10-14. Volontär vid livgardet 1733. Furir därst.

s. å. 23/1. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1734. Löjtnant därst. s. å. Fänrik vid

svenska livgardet 1740-07-10. Löjtnant 1743-09-28. Död ogift 1746-04-26 och begraven s. å.

30/4 i Jakobs förs, Stockholm. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén s. å.


Otto Vilhelm, född 1721-11-09, död 1722-06-11.


Vilhelmina, född 1724-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm och begraven s. å. 25/9 i

Riddarholmskyrkan. Gift 1745-08-28 med riksrådet Joakim Beck-Friis, friherre och greve

Beck-Friis, född 1722, död 1797.


Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, död

där 1729-11-04 och begraven s. å. 8/11 i Halmstads kyrka


Hedvig Elisabet, född 1727-01-17, död ogift 1787-07-00 i Stockholm.
 
F 155.jpg

 

Länk:

Grafsnäs slott