Carl Jakob Staël von Holstein 

Carl Jakob (son av Otto Vilhelm Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, tab 1), till Långbro. Född 1717-01-26 i Stockholm.

 

UTBILDNING - Student i Lund 1731-10-14.

 

MILITÄR KARRIÄR - Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1733-10-00. Furir därst. 1734. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. i juni, vid vilket han tjänstgjorde till 1740, då han kom hem. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1735. Styckjunkare vid artilleriet 1738. Underlöjtnant därst. 1739-06-05. Löjtnant 1743-06-01. Kapten 1747-02-18. RSO 1749-01-13. Major 1750-08-06. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30. Överstelöjtnant vid artilleriet s. å. 9/12. Kommendant på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar 1761-12-22. 

 

TORSEBROS KRUTBRUK - Majt:s beslut uppgjorde Krigskollegium den 31 juli 1770 kontrakt med Carl Jakob Stael von Holstein angående Torsebros krutbruk.Överste i armén 1773-06-30. Dog 1775-03-15 Torsebros län och begraven s. å. 7/4.

 

Carl Johan bevistade 1734 franska fälttåget vid Rhen och belägringen av Filipsburg samt fälttågen 1735 vid Rhen, Oppenheim, Worms och Neüstadt. Var även med i svensk-finska kriget 1741 och 1742.

 

CARL JAKOB OCH ELEONORA SOFIA BECK-FRIIS - Gift 1750-05-01 på Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län med sin systers svägerska Eleonora Sofia Beck-Friis, född 1726-04-19 Torups län, död 1796-12-05 Bossarp s län, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

 

BARN:

Otto Vilhelm, född 1751-05-05 på Bosjökloster, död 1754-07-18.


Maria Lovisa, född 1752-11-18, död 1754-07-28.


Corfitz Ludvig, född 1753-12-24 i Visby. Volontär vid livgardet 1767-02-05, förare därst. 1769- 01-03. Sergeant vid von Blixens regemente s. å. 30/8. Fänrik därst. s. å. 19/9. Löjtnant 1775-02-18. Stabskapten 1783-06-06. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1785-05-18. Kapten med kompani därst. 1788-07-22. Avsked 1793-03-14. Övertog besittningsrätten till Torsebro krutbruk efter sin pappa. Corfitz Ludvig dog ogift 1819-05-08 på sin egendom Skyrup i Matteröds socken, Kristianstads län. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. 

 

Otto Vilhelm, född 1755-09-12. Volontär vid fortifikationen. Död 1771-12-05 i Stockholm.


Fredrik, född 1757-04-21, död 1759-07-26 på Bosjökloster.


Joakim, född 1759. Överste och generaladjutant. Han fick efter sin bror Corfitz Ludvigs död besittningsrätten till Torsebro krutbruk. Joakim dog 1836.

 

Maria Sofia, född 1761-08-25 på Bosjökloster, dog ogift 1797-02-10 Osbyholm


Vilhelmina Elisabet, född 1764-06-09 på Torup.  "1764 Juni 10 - Döptes Överstelöjtnantens och Riddaren Baron Carl Jacob v Hollstein, samt fru Baronessan Eleonora Sophia Beck Frjises fröken dotter Wilhelmina Elisabet, som föddes den 9’de klockan 4 (eftermiddagen). På fru Elsa Beck Friis vägnar bars barnet av prostinnan Maria Sophia Dunkler. Faddrar herr Thomay, landmannen Jöran Thomee, på herr Baron von Otters och egna vägnar. Fröken Tornhielm. Mademoiselle Thomee på modern Biörkmans och egna vägnar."

 

"1765 Mars 26 Begrovs herr Baron och Överstelöjtnantens Stael von Holsteins samt fru Baronessan Eleonora Sophia Beck Frjises yngsta fröken dotter Wilhelmina Elisabet, som av okänd barnkrämpa dog den 13’e klockan 10 (förmiddagen). (Hon) var 9 månader gammal.

 

Källor: (Ravlunda (L) CI:2 (1750-1818) Bild 650 / sid 60 (AID: v100864a.b650.s60, NAD: SE/LLA/13306)