MORDET PÅ DEN SVENSKE KUNGEN GUSTAF III

THE MURDER OF THE SWEDISH KING GUSTAF III 

MARCH 16, 1792

Bland de misstänkta för planeringen av mordet på Gustaf III finns major Georg Bogislaus (1740-1814) och hans son kapten Karl Georg Staël von Holstein (3 december 1769 - 7 februari 1837).  

 

Georg Bogislaus var barnbarn till Mattias Gustaf och Margareta (Bär). Han tjänstgjorde som underlöjtnant vid artilleriet 1758 och avskedades 1770. Georg Bogislaus avancerade till major. Hans militära karriär var inte så framgångsrik och han avskedades ytterligare en gång.  (Hedvig Elisabeths dagbok 1800-1806 s. 630). 

Karl Georg -

 

MORDET PÅ GUSTAV III - 16 MARS 1792 - Mordet tog plats under en maskerad i operahuset i Stockholm. "Bonsoir, beu masque". Kungen dog inte omgående utan först den 29 mars. Kungens son var inte vuxen så det blev friherre Gustaf Adolf Reuterholm som ledde Sverige mellan åren 1792-1796. ( Larsson Olle, Svensk historia s. 231-232).

 

MISSTÄNKTA FÖR ATT KÄNT TILL MORDPLANENMordet på Gustaf III - Georg Bogislaus och hans son var två av många som kallades till förhör efter mordet på Gustaf III. Både var misstänkta för att ha varit medvetande om mordplanerna men fanns dock oskyldiga. (Hedvig Elisabeths dagbok 1800-1806 s. 630)  

 

THE MURDER OF THE SWEDISH KING GUSTAV III - Among those that were suspected of planning the murder of the Swedish king Gustaf III are Major Georg Bogislaus (1740-1814) and his son Captain Karl Georg Staël von Holstein (December 3, 1769 - February 7, 1837). 

Georg Bogislaus was the grandson of Mattias Gustaf and Margareta (Bär). He served as a sub-lieutenant of the artillery in 1758 and was discharged in 1770. Georg Bogislaus advanced to major. His military career was not so successful and he was discharged once more. (Hedvig Elisabeth's diary 1800-1806 p. 630).

Karl Georg 

 

THE MURDER OF GUSTAV III - MARCH 16, 1792 - The murder took place during a masquerade in the opera house in Stockholm. "Bonsoir, beu masque". The king did not die immediately, but only on March 29. The king's son was not an adult, so it was Baron Gustaf Adolf Reuterholm who led Sweden between the years 1792-1796. (Olle Larsson, Swedish history pp. 231-232).

 

SUSPECTS FOR KNOWING THE MURDER PLAN - The murder of Gustaf III - Georg Bogislaus and his son were two of many who were called for questioning by the police after the murder of Gustaf III. Both were suspected of having been aware of the murder plans, but were found to be innocent. (Hedvig Elisabeth's diary 1800-1806 p. 630)

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.