Anton Fahne skrev flera böcker om adliga släkter från Rhenlandet och Westfahlen. En av dem handlar om släkten Staël von Holstein - volym 3.1 och 3.2. Han skrev även en bok om släkten Staël von Holstein livländska gren - volym 5. 

 

Historien om herrarna av släkten Stael von Holstein - släkt och säten volym  3.1

FÖRORD - " Som ett resultat ytterligare utarbetande av plan i förordet till volymen av denna forskning, är det här ett verk som ger historien om de äldsta och utbredda första familjerna, kombinerad med en representation av dess säten." 

1 - NAMNET 1-3 

II - VAPEN OCH TITLAR 3-4

III PLATSER 5-72

IV LINJER s. 78-269

 

Familjer och säten - volym 3.2. s. 3-260. Boken är en "Urkundenbuch des Geschlechtes Stael von Holstein 

 

Familjen Stael von Holsteins livländska gren volym 5