F 155.jpg

    F 155.jpg    F 155.jpg   F 155.jpg

                                                                               

TABELL 1

 

 

Otto Vilhelm Staël von Holstein , friherre Staël von Holstein (son av Jakob Staël Staël von Holstein nr 834, tab

22), till Långbro i Brännkyrka socken, Stockholms län, som han fick med sin andra fru. Född 1668-06-28, i

Estland. Volontär vid livgardet 1684. Fänrik vid Västerbottens regemente 1687-04-29. Löjtnant därst.

1689-09-16. Gick i utrikes tjänst 1690. Kapten réformé vid Zuriaubens infanteriregemente i Frankrike 1692.

Avsked ur fransk tjänst 1693. Kapten vid Hastfers svenska infanteriregemente i Holland 1694. Kapten vid

Oxenstiernas svenska infanteriregemente därst. 1695. Kapten vid Västerbottens regemente 1696.

Generaladjutant 1700-07-23. Överstelöjtnant vid hertigens av Holstein-Gottorp garde 1701-10-00.

Överstelöjtnant vid holsteinska artilleriet 1704. Överstelöjtnant vid general Berners infanteriregemente i

Holstein 1708. Överste för detsamma 1709. Överste för svenska adelsfaneregementet 1712-04-16./4.

Generalmajor av infanteriet och överste för Hallands infanteriregemente 1717-12-07. Friherre 1719-06-02

(introd. s. å. under nr 155). I generaladjutantsbeställningen stadfästad 1719-12-24. Överste för Upplands

regemente 1728-03-28. Död 1730-04-27 i Stockholm. 'Han bevistade under sin utländska tjänst fälttåget i

Brabant 1690, belägringen av Mons och träffningen vid Leusse 1691 ävensom belägringarna av Namur och

Charleroi samt bataljen vid Stenkircken 1692. Var med vid övergången av Dünaströmmen och i slaget därvid

1701-07-09. Sändes efter hertigens av Holstein död av änkehertiginnan år 1702 tvenne gånger med brev till

konung Carl XII, törsta gången till Krakau och andra gången till Sendomir samt 1703 för tredje gången i dylikt

ärende, varunder han bevistade belägringen av Thorn. Reste 1705 med hertig Carl av Mecklenburg till samma

konung, då han var med på tåget till Grodno samt året därpå för andra gången med hertigen till konungen,

som då stod vid Lucko i Volhynien, varefter han åtföljde konung Carl på krigståget in i Sachsen. Deltog med

sitt holsteinska regemente i belägringarna av Tournay 1709, av S:t Vénant 1710 och Bouchain 1711.'

Gift 1:o 1713-01-20 på Stockholms slott med hovfröken grevinnan Christina Catharina Lewenhaupt, född

1674-08-18 i Stockholm, död där i barnsäng tillika med barnet 1714-07-29 och begraven s. å. 10/8 i

Riddarholmskyrkan, troligen i Lewenhauptska graven, dotter av översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt,

och hans 1:a fru grevinnan Magdalena Catharina Stenbock. Gift 2:o 1716 med friherrinnan Elisabet Stuart,

döpt 1691-09-17 i Stockholm, levde änka 1734, dotter av generallöjtnanten Carl Magnus Stuart, friherre Stuart, och Margareta Funck.

 

Barn:

 • 2. Carl Jakob, född 1717. Överste. Död 1775. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Margareta, född 1718-01-31, död s. å. 8/2.
 • 2. Fredrik, född 1719-05-01. Student i Lund1 1731-10-14. Volontär vid livgardet 1733. Furir därst. s. å. 23/1. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1734. Löjtnant därst. s. å. Fänrik vid svenska livgardet 1740-07-10. Löjtnant 1743-09-28. Död ogift 1746-04-26 och begraven s. å. 30/4 i Jakobs förs, Stockholm. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén s. å.
 • 2. Otto Vilhelm, född 1721-11-09, död 1722-06-11.
 • 2. Vilhelmina, född 1724-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm och begraven s. å. 25/9 i Riddarholmskyrkan. Gift 1745-08-28 med riksrådet Joakim Beck-Friis, friherre och greve Beck-Friis, född 1722, död 1797.
 • 2. Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, död där 1729-11-04 och begraven s. å. 8/11 i Halmstads kyrka
 • 2. Hedvig Elisabet, född 1727-01-17, död ogift 1787-07-00 i Stockholm.

 

TABELL 2

 

Carl Jakob (son av Otto Vilhelm Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, tab 1), till Långbro. Född

1717-01-26 i Stockholm. Student i Lund i 1731-10-14. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1733-10-00. Furir

därst. 1734. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. i juni, vid vilket han tjänstgjorde till 1740, då

han kom hem. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1735. Styckjunkare vid artilleriet 1738. Underlöjtnant därst.

1739-06-05. Löjtnant 1743-06-01. Kapten 1747-02-18. RSO 1749-01-13. Major 1750-08-06. Överstelöjtnant i

armén 1760-06-30. Överstelöjtnant vid artilleriet s. å. 9/12. Kommendant på Vaxholms och Fredriksborgs

fästningar 1761-12-22. Överste i armén 1773-06-30.Död 1775-03-15 Torsebro s län och begraven s. å. 7/4.

'Han bevistade 1734 franska fälttåget vid Rhen och belägringen av Filipsburg samt fälttågen 1735 vid Rhen,

Oppenheim, Worms och Neüstadt. Var även med i svensk-finska kriget 1741 och 1742.' Gift 1750-05-01 på

Bosjökloster i likanämnd socken, Malmöhus län med sin systers svägerskaEleonora Sofia Beck-Friis, född

1726-04-19 Torup s län, död 1796-12-05 Bossarp s län, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, natural.

Beck, sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

 

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1751-05-05 på Bosjökloster, död 1754-07-18.
 • Maria Lovisa, född 1752-11-18, död 1754-07-28.
 • Corfitz Ludvig, född 1753-12-24 i Visby. Volontär vid livgardet 1767-02-05, förare därst. 1769-01-03. Sergeant vid von Blixens regemente s. å. 30/8. Fänrik därst. s. å. 19/9. Löjtnant 1775-02-18. Stabskapten 1783-06-06. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1785-05-18. Kapten med kompani därst. 1788-07-22. Avsked 1793-03-14. Död ogift 1819-05-08 på sin egendom Skyrup i Matteröds socken, Kristianstads län. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790.
 • Otto Vilhelm, född 1755-09-12. Volontär vid fortifikationen. Död 1771-12-05 i Stockholm.
 • Joakim, född 1759. Överste och generaladjutant. Död 1836. Se Tab. 3.
 • Maria Sofia, född 1761-08-25 på Bosjökloster, död ogift 1797-02-10 Osbyholm
 • Vilhelmina Elisabet, född 1764-06-19 på Torup, död där 1765-03-13.

 

TABELL 3 

 

 

Joakim (son av Carl Jakob, tab 2), född 1759-06-09 på Bosjökloster. Kvartermästare vid Östgöta

kavalleriregemente 1772-12-27. Livdrabant 1773-06-10. Löjtnant i armén 1778-01-14 och genom byte vid

norra skånska kavalleriregementet 1779-10-19. Var 1782–85 i fransk tjänst vid kavalleriregementet Royal

Allemagne såsom tjänstg. adjutant hos franske marskalken hertigen av Broglie. Ryttmästare vid norra skånska

kavalleriregementet 1784-12-20. Premiärmajor därst. 1798-09-10. RSO 1799-11-16. Generaladjutant av

flygeln och överstelöjtnant i armén 1800-09-23. Överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1804-02-08.

Överste och generaladjutant 1805-06-21. Brigadchef 1807. LKrVA. Avsked från regementet 1818-01-13 och ur

generalstaben 1820. Död 1836-03-06 Torsebro s län och ligger jämte sin fru och tre barn begraven i Allerums

kyrka, Malmöhus län. Han låg under sin tjänst i Frankrike i garnison i Metz samt bevistade med utmärkelse

kriget i Pommern 1807 mot fransmännen. Gift 1788-05-13 i Stockholm med sin kusinfriherrinnan Agneta

von Otter, född 1771-02-01, död 1803-10-30 (1803-10-31) på kungsgården Hjälmshult i Allerums socken,

dotter av landshövdingen friherre Salomon von Otter, och Agneta Beck-Friis.

 

Barn:

 • Vilhelmina, född 1790-03-25 Bossarp s län, död ogift 1881-05-13 på Torsebro, som hon ägde jämte sin syster under en del år.
 • Eleonora Agneta, född 1792-01-31 Klippan s län, död ogift 1876-03-30 i Hälsingborg.
 • Carolina Elisabet, född 1794-12-08 på Klippan, död ogift 1862-02-28 på Torsebro och begraven på Färlövs kyrkogård.
 • Jakob Salomon, född 1796-05-01 på Klippan. Artilleriotficersexamen 1812-09-29. Sergeant s. å. 1/10. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/12. Löjtnant därst. 1820-12-20. Artilleristabsofficer 1822. Kapten i armén 1824-12-21. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1825-06-24 kapten vid regementet 1826-07-05, död ogift 1832-07-28 på Torsebro krutbruk.

 

Fabian Vilhelm

 • Fabian Vilhelm, född 1797-12-01 på Klippan. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1812-12-26. Artilleriofficersexamen 1813-03-10. Officerskadett vid nämnda regemente s. å. 15/3. Fanjunkare vid Svea livgarde s. å. 20/3. Fänrik därst. s. å. 13/4. Löjtnant 1818-05-11. Kapten 1824-11-02. RSO 1837-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1842-05-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1869. Död 1873-12-05 i Lund. Gift 1842-09-19 i Frankfurt am Main med Maria Sofia Bahrman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805 med svenske generalkonsuln i Hamburg Zakarias Lorentz Zachrisson, född 1770, död 1834-08-19 på Os bruk i Gällaryds socken, Jönk.), född 1786, död 1871-05-17 i Lund.
 • Margareta Lovisa, född 1799-06-14 på Hjälmshult, död där s. å. 4/7.
 • Fredrik Ludvig, född 1800-12-13 på Hjälmshult, död där 1805-10-26.
 • Otto Vilhelm, född 1802. Generalpostdirektör. Död 1884. Se Tab. 4.

 

TABELL 4

 

 

Otto Vilhelm, (son av Joakim, tab 3), född 1802-09-14 Hjälmshult. Student i Lund 1816 och i Uppsala 1820.

Auskultant i Svea hovrätt s. å. Kammarjunkare 1823. Extra ordinarie fiskal i nämnda hovrätt. Häradshövdings

n. h. o. v. 1824-11-25. Härold vid NO 1826-05-28, assessor i nämnda hovrätt s. å. Kammarherre 1828-01-03.

T. f. revisionssekreterare s. å. Kamrerare vid KMO och RNO 1832-11-26. Hovrättsråd 1839-10-12. Justitieråd

1840-02-06. Avsked från nämnda kamrerarbefattning s. å. 29/10. Statsråd 1841-01-14. KNO 1844-10-14. Åter

justitieråd 1848-04-10.14/4, Generalpostdirektör 1850-10-05. KmstkNO 1851-11-10. StkDDO 1852-11-25.

StkNS:tOO 1856-04-21. Avsked från generalpostdirektörsämbetet 1867-11-26. Död 1884-10-15 på Järla i

Nacka socken, Stockholms län. Ägde Järla, Saltarö, det senare i Värmdö socken, och Husa i Össebygarns

socken (alla i Sth.). Gift 1829-12-04 i Stockholm med Hilda Maria Eleonora Bergman, född 1809-11-03 i EÄ

nämnda stad, död 1882-03-03 i Södertälje, dotter av grosshandlaren Johan Henrik Bergman och Christina

Charlotta Théel.

 

Barn:

 • Jakob Ludvig (Bror Jakob) Vilhelm, född 1833 ??/9, död s. å. 27/10 i Klara förs, Stockholm.
 • Otto  Vilhelm, född 1834. President. Död 1902. Se Tab. 5.
 • Ebba Eleonora Charlotta, född 1838-07-27, död 1841-09-04 i Stockholm.
 • Johan Fabian August, född 1840-08-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1858. Jur. filosofie examen 1860 och kansliexamen s. å. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 12/5. Attaché i Madrid s. å. i juli. RSpCIII:sO 1862. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1864-09-23. Död ogift 1866-05-05 i Stockholm.
 • Corfitz Ludvig Joakim, född 1841. Överstelöjtnant. Död 1921. Se Tab. 6.
 • Carl Jakob Joakim, född 1843. Assessor. Död 1890. Se Tab. 7.
 • Ida Vilhelmina Elisabet, född 1844-08-24 i Stockholm, död ogift 1914-02-28 i Nacka församling


,.

TABELL 5

 

 

Otto Vilhelm, (son av Otto Vilhelm, tab 4), född 1834-11-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1852-06-07.

Filosofie kandidat 1858-05-20. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 25/9. Examen till

rättegångsverken 1860-01-26. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 10/2. Extra ordinarie notarie s. å. 12/3. Vice

häradshövding 1862-01-14. Biträdande fiskal i nämnda hovrätt 1862-10-24. Extra ordinarie fiskal därst.

1863-05-18. Sekreterare i vattenrättskommittén s. å. 10/10. Föredragande i finansdepartementet för

skogslagstiftningsärenden 1864-09-23. Sekreterare i lagutskottet vid riksdagen 1865–1866.

Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1866-06-26 och 1871–1873. T. f. revisionssekreterare

1867-06-06. Fiskal i nämnda hovrätt 1868-02-28. T. f. revisionssekreterare för föredragning av

lagärenden 1868-04-01–1870-12-31. Juridiskt ombud hos skandinaviska kreditabol:s avdelningskontor i

Stockholm 1867–1883. Assessor 1873-04-25. Ledamot i sjölagskommittén 1877-05-??. T. f.

revisionssekreterare och byråchef för lagärenden i justitiedepartementet 1879-06-13. RNO 1880-12-01.

President i Göta hovrätt 1883-01-13. KNO1kl s. å. 30/11. Ledamot av förstärkta lagberedningen 1884-12-05.

Ordförande i kommittén för jordbrukskreditlagstiftningen 1886-02-15. KmstkNO 1889-11-30. Promov. jur.

hedersdoktor 1893-09-06/9 vid jubelfesten i Uppsala med anledning av Uppsala möte. Död

1902-03-14 i Jönköping. Har gjort sig känd såsom juridisk författare och bl. a. utgivit: Fastighetsböcker eller

icke (1874). Gift 1873-01-11 i Norrköping med Teresia Christina Roos, född 1847-02-15 i S:t Olai förs, ]] , död

1910-10-13 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren Carl Johan Roos och Lovisa Albertina

Christiernsson.

 

Barn:

 • Annie Lovisa Eleonora, född 1873-12-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1893-05-16 i Jönköping med häradshövdingen i Torna och Rara häraders domsaga RNO, Gustaf Georg Hakon Adolf de Maré i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888-04-30 i Halmstad med Hilda Eugenia Hammar, född 1864-04-27 i nämnda stad, död 1889-08-08 i Jönköping, dotter av godsägaren Carl Hammar och Hedvig Classe), född 1859-08-08 i Halmstad, död 1916-03-21 på Sunna vid Lund.
 • Elisabet Teresia (Isa), född 1875-07-19 på Järva vid Stockholm. Stiftsjungfru.

 

TABELL 6

 

Cortitz Ludvig Joakim, (son av Otto Vilhelm, tab 4), född 1841-12-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg

1856-04-14. Avgick från krigsakademien 1860-10-20. Reste till Nordamerika s. å. Deltog där i amerikanska

kriget mot sydstaterna som överstelöjtnant. Återkom till Sverige 1867. Disponent för Torsebro krutbruk till

1881. Redaktör för tidningen Södra Sverige. Överflyttade ånyo till Nordamerika 1882. Död 1921-05-06 på

National Military Home i Ohio, U. Södra A. Gift 1874-05-21 i  Kristianstad med Laurentia Lovisa

(Louise Laurentia) Krook, född 1854-01-19 i nämnda stad  död 1936-01-23 i Nora stad (db 4), dotter av

grosshandlaren Georg Magnus Krook och Helene Henrika af Klercker, B.

 

Barn:

 • Hilda Helena Eleonora (Nora), född 1876-07-13 på Torsebro krutbruk.
 • Otto Vilhelm, född 1878-02-23 på Torsebro. Överflyttade till Transvaal. Död 1899-12-11 vid Scholz Wek vid Modderriver i strid under kriget mellan England och Transvaalska republiken.

 

TABELL 7

 

 

Carl Jakob Joakim, (son av Otto Vilhelm, tab 4), född 1843-03-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1861-05-18.

Jur. preliminärexamen s. å. 14/12 och examen till rättegångsverken 1863-12-07. Auskultant i Svea hovrätt s.

å. 17/12. Extra ordinarie notarie 1864-01-14. Vice häradshövding 1869-05-28. T. f. domhavande under en del

av åren 1868, 1869 och 1871. T f fiskal i nämnda hovrätt 1872-12-20–1874-02-27. Adjungerad ledamot

1874-02-27–1881-05-27. Fiskal 1877-12-31. Ombudsman för aktiebolag Stockholms handelsbank 1880.

Assessor 1881-05-27. Sekreterare hos Stora Kopparbergs bergslag. 1884. Död 1890-08-03 på Lännersta på

Värmdön. Gift 1879-05-05 i Stockholm med Hilda Augusta Strokirk, född 1857-04-20 i nämnda stad, död

1931-10-12 i Hörby prästgård, Malmöhus län ]], dotter av kanslirådet Vilhelm Teodor Strokirk och Rosa

Charlotte Wallensteen.

 

Barn:

 • Lave Fabian Vilhelm, född 1880-04-11 i Stockholm, död där 1883-05-11.
 • Arvid Otto Joakim, född 1881. Hovrättsråd. Se Tab. 8.
 • Elsa Rosa Eleonora, född 1884-11-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-10-15 i Gustav Vasa förs, Stockholm med kyrkoherden i Hörby och Lyby församl:s pastorat av Lunds stift Elis Reinhold Corneliuson, född 1881-03-16 i Kinnarumma socken Älvsborgs län.
 • Lage Fabian Vilhelm, född 1886. Filosofie doktor. Se Tab. 9.

 

TABELL 8

 

Arvid Otto Joakim(son av Carl Jakob Joakim, tab 7), född 1881-07-08 vid Drottningholm. Mogenhetsexamen

i Stockholm 1899-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1900-01-31. Hovrättsexamen

1903-05-28. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådhusrätt och i Svea hovrätt s. å. Amanuens och t. f.

kanslisekreterare i finansdepartementet 1903–1904. T. f. domhavande i Västerbottens södra domsaga

1904–1907. Amanuens och t. f.kanslisekreterare i jordbruksdepartementet 1908–1909. Sekreterare hos

justitiekanslern och justitieombudsmannen 1908. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1909-02-17. Adjungerad ledamot

därst. 1910-09-23. Ord. fiskal 1915-06-21. T. f. assessor s. å. 23/9. Hovrättsråd 1917-03-09. RNO 1922-06-06

Äg. villa i Lidingö villastad sedan 1918. Gift 1909-10-23 i domk.förs Uppsala med Randvei Widman, född

1884-05-25 i nämnda stad, dotter av professorn vid Uppsala universitet Carl Oskar Widman och Gertrud

Johanna Randvei Johannesen.

 

Barn:

 • Carl Otto Joakim, född tvilling 1910-09-13 i Stockholm.  civilingenjör, flottningschef vid umeå flottningsförening, kapten i väg- och byggnadskåren, skytteRM (umeå), gifte sig den12 jun 1937 med Britta född Nordström. de fick tre barn: Joakim 1938,Kristina 1939 och Anna 1943
 • Gunnel Rosa Randvei, född tvilling 1910-09-13 i Stockholm

 

jakob oskar didrik

 

 • Jakob Oskar Didrik, född 1914-04-25. köpman, löjtnant i flottans reserv. Gift 1938-1950 med konstnärinnan Hansi Ilona Emilia Lenard

 

TABELL 9 

 

Lage Fabian Wilhelm , (son av Carl Jakob Joakim, tab 7), född 1886-04-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

Friherre.Mogenhetsexamen i Uppsala 1903-06-06. Student vid Uppsala universitet 1903-08-12. Filosofie

kandidat examen vid Uppsala universitet 1905-09-14 . Filosofie licentiat därst. 1907-12-14. OffFr d'Acad.

1908-07-00. Filosofie doktor 1910-05-31. Kansliexamen 1911-04-22. Docteur en sciences politiques i Brüssel

1913. Sekreterare vid internationella institutioner 1912–1923. Jur. kandidat examen i Lund 1916-05-31. T. f.

kanslisekreterare i Civildepartementet 1918. Medlem av Académie diplomatique i Paris. Stats- och folkrättslig

författare. Gift 1:o 1914-01-02 i Amsterdam med Marie Ulrike Oelsner, från vilken han blev skild.

Gift 2:o 1919-03-27 i Jacobs förs, Stockholm med Anna Gurli Gunhild Sonja'' Edlund, från vilken han blev skild

genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-02-22, född 1891-07-22, död 1927-12-28 i Jacobs förs,

Stockholm, dotter av praktiserande läkaren Carl Gideon Edlund och Märta Ulrika Sahlin. Gift 3:o 1930-10-24 i

Engelbrekts förs, Stockholm med Alice Emily Dillenbeck från Amerika, från vilken han blev skild genom

Stockholms rådhusrätts utslag 1936-06-30, i hennes 2:a gifte, född 1897-08-29 i New York, dotter av

chefsingenjören Clark Dillenbeck och Eleonor Tennant Morrison. Gift 4:o 1940-11-11 i Engelbrekts förs,

Stockholm med Karin Jennie Charlotta Blomquist i hennes 1:a gifte, född 1905-12-24.

 

Barn:

 • 2. Rosa Sonja Eleonora, född 1919-09-21 i Jacobs förs, Stockholm.

Wiveca Stael

 • 2. Wiveca Iris Wilhelmina, född 1924-05-15 i Engelbrekts förs, Stockholm.

 

Källor

1At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 

Fynd i Kungliga biblioteket:   

 

Avsändare
Staël von Holstein, Arvid Otto Joakim f. 1881 d. 1949
Friherre, hovrättsråd.

 

Mottagare
Leche, Ebba Maria Lovisa (Mia) f. 1878 d. 1966
Författarinna, skriftställarinna, pacifist. Gift första gången med Friesen, Fredrik Hjalmar von (1873-1947). Gift andra gången med Löfgren, Jonas Eliel (1872-1940).

 

År och antal
1940 (1)

 

Arkiv
Leche Löfgren, Mia (1878-1966). (RA/1071). Löfgren, Eliel (1872-1940). (RA/1176). (KB1/L 54)

 

Upprättad av
Kungliga biblioteket
 
Skulle vara spännande att läsa vad som stod i brevet.