KVINNORNA  OCH BARNENS  FLYKT TILL SVERIGE 1712-1713 OCH DERAS FORTSATTA LIV I SVERIGE EFTER STORA NORDISKA KRIGET

 

Mot slutet av Stora nordiska kriget var det många kvinnor och barn som flydde först till Finland och därfrån till Sverige - bland annat  Johan och Jacobs änkor. Anna-Sofia (Fock) (f. 1665 d. 1755 i Narva) och Anna-Sofia von Fersen. Det fanns även kvinnor vars män levde men fortfarande var ute i kriget. Kvinnorna fick inte mycket med sig så när de flydde till Sverige så de fick ekonomiskt stöd i Sverige. Svenska kyrkan samlade in pengar för att hjälpa dem. Johanna Aminoff-Winberg lade 2007 fram sin avhandling "På flykt i eget land" där man kan följa änkornas liv i Sverige. Avhandlingen finns att läsa gratis på internet;

: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-387-9

 

 1712 

1712 - Johans tredje fru ANNA-SOFIA (född Fock) (f. 1665 i Narva d.1755 i Narva) kom till Sverige tillsammans med sina och Johans två barn; 12-åriga dotter ANNA-DOROTHEA och 13-åriga sonen OTTO-REINHOLD. De fick stöd mellan åren 1712-1716.

Anna-Dorothea (1700-21/2 1755) gifte sig 1716 med sin syssling Karl Evert Fock (1692 i Ingermanland-1752 i Finland) och kom senare bosätta sig i Finland. Anna-Dorotheas och Karl Evert Focks söner kom att studera vid Åbo universitet i Finland. Karl Evert ligger begravd i Åbo domkyrka. Troligen ligger väl Anna-Dorothea begravd där.

Otto-Reinhold (1699-1731) Fänrik Otto-Reinhold vid Helsinge regemente deltog 1718 i det Andra norska fälttåget. Han blev ogift ihjälstucken i en duell 1731. 

 

BARBARA GUSTAVIANA PERESWOTOEFF-MORATH (1668-1739) Johan och Christina Möllers äldsta dotter Barbara Gustaviana hade 1688 gift sig med sin kusin överstelöjtnant Alexander Peresweotoff-Morath (XXXX-augusti 1709. (Elgenstierna V s. 676) Då hon kom till Sverige hade hon med sig sin och Alexanders 2-åriga dotter Barbro Justina. Barbara Gustaviana fick stöd även 1714. 

Dottern Barbro Justiana (1710-04-04 - 1768-08-14 på Stora Åshuvud) gifte sig så småningom med Gert Fredrik Hård af  Torstorp (1689-3/10 1754). Om honom har jag hittat följande. Han föddes 1689 och ägde Bäckabo i Friggeråkers  socken i Skaraborgs län samt Aggarp och Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken i Jönköpings län. Gert Fredrik hade börjat som volontär vid Forsens regemente 1705. Han avancerade till Förare vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å. Han avancerade 1710 till fänrik, löjtnant 1711-07-20, Kapten 1712-08-08 och fick Konfirm.fullm. 1716-04-17. Han fängslades vid Tönningen 1713-05-16. Gert Fredrik kom hem 1714. Han tog avsked 1719-09-30. Återinträdde  senare i tjänst. Gert Fredrik avancerade till premiärkapten 1739-06-05. Han dog 3 november 1754 på Aggarp i Kulltorps socken i Jönköpings län. (Elgenstierna III s. 756)

 

1712 kom även Jacobs Staël von Holsteins änka ANNA-SOFIA VON FERSEN (född von Ungern-Sternberg) Anna-Sofia var från 1682 gift med Reinhold Johan von Fersen (10/12 1646-10 - 1716 i Stockholm.)

Tillsammans med Anna-Sofia kom hennes och Jacobs dotter JAKOBINA JULIANA LANTINGHAUSEN (1675-1721 och ligger begravd i Stockholm). Hon var änka efter Gotthard Henrik von Lantinghausen (1667- 28/10 1704). 

Jacobina Juliana hade med sig sonen; 13-åriga Jacob Albrecht von Lantinghausen (4/11-1699 - 6/12 1769). Jacob Albrecht gifte sig med Anna-Sofia (född von Fersen). 

 

Tillsammans med Anna-Sofia kom även hennes 48-åriga dotter Sofia Elisabeth  Gyllenlood(1664-XXX). Sofia Elisabeth var sedan 13 maj 1684 gift med Hans Johan Gyllenlood (12/6-1664 - efter 1723) När kriget var slut var Hans Johan överste för den enrollade allmogen i Kopparbergs län sedan 29 maj 1718. Han avgick som överste den 11 april 1722 ( Leijonhufvud, E s. 155.) Hans Johan hade 1710 mist alla sina egendomar i Estland. Nu efter kriget återstod bara hans herrgård Olsböle i Finland så det är troligen där de bosätter sig efter kriget. Släkten Gyllenlood vapensköld hänger i Tenala kyrka. (Elgenstierna III s. 309-310).  Sofia Elisabeth och Hans Johan fick tre barn; dottern Lovisa Eleonora (26/12 1698 i Reval-1755 i Finland). Lovisa Eleonora gifte sig med överstelöjtnant vid Björneborgs regemente Johan Adolf Löwenhult (1684-1754). Johan Adolf fick vara med om mycket under kriget bland annat var han med Karl XII i den berömda "kalibaliken i Bendern" och blev där tillfångatagen. När kriget var slut fortsatte han inom armén. 1723 började han som kapten vid Björneborgs regemente. Lovisa Eleonora och Johan Adolf fick inga barn. (Elgenstierna V. s.137) 

 

1713 

1713 kom  Johans och Christina Möllers två äldsta döttrar 38-åriga Christina Euphosia och Barbara Gustaviana till Sverige. CHRISTINA EUPHOSIA (1675-30/1 1744.) Hennes man Ertman Möller hade dött 1708. Chistina Euphosia ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. Hennes dotter Barbro Christina Möller gifte sig med Johan Hoffman. Christina Euphosia och dottern Barbro Christina bodde i Halmstad. Johan Hoffman föddes 1677 i Ingermanland och kom i tjänst 1694 som löjtnant vid O. Wellings (sedan Hastfehr) ingarmanländska infanteriregemente. Johan togs till fånga vid Viborg 15/6 1710. Han kom hem till Sverige i juni 1722. Johan tog avsked 13/11 1725. (Lewenhaupt).

 

1713 kom även Catharina Elisabeth Staël von Holstein (f.1710 - d.1 juni 1774 i Jönköping). Hon var gift med kapten Jakob Johan Bogg (von Boggensköld) (16xx-september 1719). Jakob Johan blev fänrik vid Nylands infanteriregemente 14 oktober 1702. Löjtnant 24 december 1708. Han togs tillfånga i augusti 1710 i Pernau och fördes till Tobolsk där han dog i september 1719. Jakob Johan ägde Rödskogs säteri. Catharina Elisabeth och Jakob Johan Bogg fick en son; Fredrik Vilhelm; förare vid gardet, sedan kapten i hessisk tjänst. Fredrik Vilhelm dog i december 1761 i Stockholm. Han var gift med Johanna Stråle af Ekna (1715-1807). De gifte sig på Farstorp i Nye socken i Jönköping 7 april 1740. Han övergav henne 1756. (Elgenstierna I s. 469-470).

VAD GJORDE CATHARINA ELISABETH EFTER MAKENS TILLGÅNGATAGEN 1710 OCH 1726 DÅ HON GIFTE SIG IGEN?????

Catharina Elisabeth gifte sig 1726 med löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Gottfrid Mercker (XXXX-1740).  Enligt Elgenstierna levde Catharina Elisabeth 1739 på Boo. (Elgenstierna I s. 470)  Boo är en stadsdel i Nacka kommun. (Wikipedia). Vad gjorde hon 1774 i Jönköping????

Är Catharina Elisabeth släkt med Barbara Gustaviana som ju bor i Jönköpings län?????? Är hon då Jacobs dotter??????

 

Efter kriget dök det även upp en Peter Vilhelm Staël von Holstein f. 1689. Sergeant och död 27 februari 1774 i Knutsby socken i Stockholm. Han var gift med Sofia Margareta Svinhufvud af Qvalstad (1700 i Fundby sn i Stockholm-1756).

Hans andra fru Agneta Duwall och Peter Vilhelm fick fyra barn; Agneta Elisabeth 1721), Hedvig (1735), Fredrik (1739) och Peter (1741). (Elgenstierna I s. 470). Agneta Duwall var dotter till  Enligt x finns en Agneta Duwall (1680-1756) som var dotter till Albrecht D. och Märta Philip. Hon var gift med Lennart Svinhufvud af Qvalstad som dog 1720. Kan detta vara samma tjej??? (Karl XII:s officerare s. 687). 

 

Lennart Svinhufvud af Qvalstad gift med Agneta Duwall. De hade en dotter Sofia Margareta (1700 i Fundbo sn. gift 1721 6 jan i Knutby socken i Stockholm med sergeant Peter Vilhelm f. 1689 död 27 februari 1774 i Knutby socken. (Elgenstierna VIII s. 80).