ÄNKORNA  OCH BARNENS  FLYKT TILL SVERIGE OCH DERAS FORTSATTA LIV I SVERIGE EFTER STORA NORDISKA KRIGET

 

Mot slutet av Stora nordiska kriget var det många änkor och barn som flydde först till Finland och därfrån till Sverige - bland annat  Johan och Jacobs änkor. Anna-Sofia (Fock) och Anna-Sofia von Fersen. De fick inte mycket med sig så när de kom till Sverige fick de stöd. Svenska kyrkan samlade in pengar för att hjälpa dem.  

 

1712 

1712 - Johans tredje fru ANNA-SOFIA (född Fock) (f. 1665 i Narva d.1755 i Narva) kom till Sverige tillsammans med sina och Johans två barn; 12-åriga dotter ANNA-DOROTHEA och 13-åriga sonen OTTO-REINHOLD. De fick stöd mellan åren 1712-1716.

Anna-Dorothea (1700-21/2 1755) gifte sig 1716 med sin syssling Karl Evert Fock (1692 i Ingermanland-1752 i Finland) och kom senare bosätta sig i Finland. Anna-Dorotheas och Karl Evert Focks söner kom att studera vid Åbo universitet i Finland. Karl Evert ligger begravd i Åbo domkyrka. Troligen ligger väl Anna-Dorothea begravd där.

Otto-Reinhold (1699-1731) Fänrik Otto-Reinhold vid Helsinge regemente deltog 1718 i det Andra norska fälttåget. Han blev ogift ihjälstucken i en duell 1731. 

 

BARBARA GUSTAVIANA (1668-1739) (Alexander Pereswetoff-Morath XXXX-1709)) Johan och Christina Möllers äldsta dotter hade 1688 gift sig med sin kusin överstelöjtnant Alexander Peresweotoff-Morath. Hon kom även hon till Sverige 1712 tillsammans med sin och Alexanders 2-åriga dotter Barbro Justina (1710-04-04 - 1768-08-14 på Stora Åshuvud). Barbara Gustaviana fick stöd även 1714. Barbro Justiana om att gifta sig med Gerd Fredrik Hård af  Torstorp (1689-3/10 1754). Om honom har jag hittat följande. Han föddes 1689 och ägde Bäckabo i Friggeråkers  socken i Skaraborgs län samt Aggarp och Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken i Jönköpings län. Gerd Fredrik hade börjat som volontär vid Forsens regemente 1705. Han avancerade till Förare vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å. Han avancerade 1710 till fänrik,  löjtnant 1711-07-20, Kapten 1712-08-08 och fick Konfirm.fullm. 1716-04-17. Han fängslades vid Tönningen 1713-05-16. Gerd Fredrik kom hem 1714. Han tog avsked 1719-09-30. Återinträdde  senare i tjänst. Gerd Fredrik avancerade till premiärkapten 1739-06-05. Han dog 3 november 1754 på  i Kulltorps socken i Jönköpings län. Jag har inte hittat någon information hitills var Barbara Gustaviana dog. 

 

1712 kom även Jacobs Staël von Holsteins änka ANNA-SOFIA VON FERSEN (född von Ungern-Sternberg) Anna-Sofia var från 1682 gift med Reinhold Johan von Fersen (10/12 1646-10 - 1716 i Stockholm.)

Tillsammans med Anna-Sofia kom hennes och Jacobs dotter JAKOBINA JULIANA LANTINGHAUSEN (1675-1721). Hon var änka efter Gotthard Henrik von Lantinghausen (1667- 28/10 1704). 

Jacobina Juliana hade med sig sina två barn; 13-åriga Jacob Albrecht von Lantinghausen (4/11-1699 - 6/12 1769) och 48-åriga Sofia Elisabeth  Gyllenlood(1664-XXX). 

Sofia Elisabeth var sedan 13 maj 1684 gift med Hans Johan Gyllenlood (12/6-1664 - efter 1723) Hans Johan ägde en herrgård i Finland Olsböle. Sofia Elisabeth och Hans Johan fick tre barn; dottern Lovisa Eleonora (26/12 1698 i Reval). Lovisa Eleonora gifte sig med överstelöjtnant vid Björneborgs regemente Johan Adolf Löwenhult (1684-1754). 

Jacob Albrecht Jacob Albrecht  (4/11-1699 - 6/12 1769) gifte sig med Anna-Sofia (född von Fersen).

 

Jakobina Juliana Lantinghausen dog 1721 och ligger begravd i Stockholm.  

 

1713 

1713 kom  Johans och Christina Möllers två äldsta döttrar 38-åriga Christina Euphosia och Barbara Gustaviana till Sverige. CHRISTINA EUPHOSIA (1675-30/1 1744.) Hennes man Ertman Möller hade dött 1708. Chistina Euphosia ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. Hennes dotter Barbro Christina Möller gifte sig med Johan Hoffman. Christina Euphosia och dottern Barbro Christina bodde i Halmstad. Johan Hoffman föddes 1677 i Ingermanland och kom i tjänst 1694 som löjtnant vid O. Wellings (sedan Hastfehr) ingarmanländska infanteriregemente. Johan togs till fånga vid Viborg 15/6 1710. Han kom hem till Sverige i juni 1722. Johan tog avsked 13/11 1725. (Lewenhaupt).

 

1713 kom även Catharina Elisabeth Staël von Holstein (f.1710 - d.1 juni 1774 i Jönköping). Hon var gift med kapten Jakob Johan Bogg (von Boggensköld) (16xx-1719). Catharina Elisabeth gifte sig 1726 med löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Gottfrid Mercker (XXXX-1740). Jag har ännu inte lyckats hitta vems dotter Catharina Elisabeth är.