HANNIJÖGGI - JEGELECHT LINJEN 

ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!!!!

 

Linjen skapades av Jacob Staël von Holstein.(f. 28/5 1628 d.1673) Han ägde godsen Hanniöggi och Jegelecht. När han dog var barnen små så det var mamma Anna Sofia (von Ungern som ärvde herrgårdarna. NOT. 1682  fick 10-årige Fabian Ernst en styvpappa Reinhold Johan von Fersen. (Elgenstierna).

 

GENERATION II - FABIAN ERNST I (f. 1672 d.1730) Fabian Ernst gifte sig 25/3 1702 med sin svågers kusins dotter Gertruda Margareta (Fock) (f. 1668 d. 17/1 1748 på Hannijöggi). Hon var dotter till lantrådet i Estland, generaladjutant Gideon Fock och Hedvig Margareta Simonsdotter Lantingshausen. De fick tre barn; Jakob Gideon (f. 1703 d. 1710), Fabian Ernst (f. 1706 d. 1710) och Hedvig Margareta (f. 1707 d. 1777)(Elgenstierna VII s. 505)Fabian Ernst tjänstgjorde 1705/1706 som generaladjutant och lantråd i Estland. (GHB S. 363- 364). Han löste 18 juni 1723 ut sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För Hannijäggi fick hans bröder 2.000 rd (eller 800 dukater i guld). (Hammarskjöld, A. Om Tordenskjold och svenskarnes. 63). 

 

Jacob Johan var kunglig svensk generaladjutant 1705-1706, riddarkapten, disktriktsförvaltare. Deltog i slaget vid Leisna 28-29 september 1708. Var med och undertecknade kapitulationen av den estniska riddarkåren mot den ryske generalslöjtnaden R.F Bauer. NOT!!!!!!!!!!

 

22 augusti 1756

                          Hedvig Margaretha Staël av Holstein 22 augusti 1756  

 

GENERATION III - Hedvid Margareta (f. 1707 d. 1755) gifte sig 1724 med sin syssling Jacob Johan (f. 1699 d. 1755) (Elgenstierna VII s. 511). 

 

     

 

Jacob Johan (f. september 1699 få Malmö herrgård d. 14/9 1755 i Reval) är son till Mattias  och Maria Margareta (född  Bär). Han är född på Malmö herrgård i september 1699 och dog 14 september 1755 i Reval. Jacob Johan ligger begravd i kyrkan i Reval.

 

JACOB JOHAN - (f. september 1699 d. 1755 begravd i reval 15/4 1755)  stred i Stora nodiska kriget. Han påbörjade sin militära karriär som sergeant vid Skaraborgs regemente. Jacob avancerade till fänrik där 1718. Han tog avsked 1725 och inträdde som kapten i Holsteinsk tjänst. JAKOB - Fänrik vid Skaraborgs regemente 16 juni 1718.  (Lewenhaupt s. 651 - Hans källa R).

 

Jacob gifte sig 1724 med sin syssling Hedvig Margareta och blev därmed ägare till herrgårdarna Hannijöggi, Jegelecht och Undel i Estland. Jacob och Hedvig Margareta fick 9 barn; Fabian Ernst (f. 1727 d. 1722) Gertrud Margareta (f. 1729), Jakobina (f. 1731), Georg Gustaf (f. 1733), Hedvig Elisabet (f. 1736), Carl Fredrik (dog ogift), Helena Jakobina (f. 1739), Christina Maria  (f. 1734) och Anna Chalotta (f. 1745). (Elgenstierna VII s. 511).  

               

JACOB ANSÖKAN TILL DET ESTNISKA RIDDARSKAPET1743 ansökte Jacob  om adelskap hos estniska riddarhuset. Han bifogade sin ansökan med ett brev från sin farbror Georg Bogislaus Staël von Holstein. (Fahne, Anton: Geschlechter und Sitze; Urkundenbuch des geschlechtes Stael v. Holstein. Volym 3 s. 228-229). 

 

GEORG BOGISLAUS SVARSBREV 7 DECEMBER 1743  - "Efter min broders son välborna herr kapten och mannrichter Jacob Johan Staël von Holstein begärt attesterar jag att det för bemälte kapten och manrichter är min verkliga broderson, en son till min bror salige överste Mattias Gustaf Staël von Holstein .....verkligen av den familjen som i forna dagar och än till nu upphållit sig i Estland och Livland. Samma familj .. då Estland och Livland befann sig under den svenska kronan... här i Sverige finns två grenar varav en i barons stånd. Georg Bogislaus Staël von Holstein, generalslöjtnant och infanteri guvernör över Kalmar och Öland samt kommendant över de fästningar och slott som finns i samma provins. (Fahne, s. 227). Att lägga märket till är att brevet är skrivet på perfekt svenska. 

 

JACOB BREV TILL DET ESTNISKA RIDDARSKAPET - 1744. I brevet tar han till skillad ifrån Georg Bogislaus upp ordensvogt Johan Staël von Holstein anno 4 december 1488. Jacob Johan avslutar brevet med att han bifogar ett brev från Georg Bogislaus som stödjer deras släktskap. Han skriver även att han förlorade sin pappa när han var ung och hamnade i ett främmande land kort därefter.  

 

Immatrikulerad med det estniska riddarskapet 1746

 

Vapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen Livland

 

GENERATION IV

2. Fabian Ernest I (1727-1772). 2 lador att förde släktgrenen Hanniöggi och Jegelecht  vidare på mansidan.

3. Gertrud Margareta (f.13 juni 1729 i Reval d. den 14 december 1784 i Tois.). Hon var gift med Wilhelm Rudolf von Patkul.

4. Jacobina ( f. född 28 januari 1731 i Reval).

5. Hedvig Elizabeth - gifte sig med Detlof Johann von Derfelden.  

6 Anna-Charlotte. (Döptes i Reval den 30/5 1745 d. 28/2 1795 på Uchten). Hon gifte sig 10 september 1763 på Hannijöggi i oktober 1763 i Harrien med Georg Hans von Wrangel a Uchten. 

 

 

Fabian Ernest 1

 

GENERATION V - FABIAN ERNST I -  Fabian Ernst I född 27 juli 1727 i Reval. Han   var estnisk  riddarskapten. Fabian Ernst ärvde flera gods bland annat Hannijöögi och  Jegelecht. Han  var gift med Barbara Helena (född von Baranoff). Paret  gifte undertecknad den 9 juli 1751 på  Waetz i Turgels strumpor. De fan ingen lada. Fabian Ernst dog den 13 mars  1772 och begravdes den 16 mars  1772 i Reval. 

1.Carl Fredrik 

2. Fabian Ernst II - främja Större  Hanniöggi och Jegelecht vidare

3. Gertrud Margarethe

4. Jacobina

5. Hedvig Elizabeth

6. Anna Charlotte

7-9 hund unga

 

GENERATION VI - FABIAN ERNST II - Poisons sig med Barbara Helena von Baranof. Paret fläkt 14 lada.

1. Anna Elizabeth (1753-1824). Hon gifte sig med Johann von Brevern.

2. Jacob Johan (1755-1756). 

3.Hedvig Margaretha (1756-1799). Hon gifte sig med Herman Ludvig von Löwenstern.

4. Margaret Elizabeth (1753-1805). Hon gifte sig med Karl Adolf von Ramm. 

5. Karl Gustav (1761-1816)  STARTADE KOTZUM GRENEN 

6. Henrietta Elizabeth (1762-1816). Hon gifte sig med Woldemar von Lantinghausen.

7. Gertrud Margarethe (1764-1826). Hon gifte sig med Georg von Bendendorff.

8. Fabian Ernest III (1768-1803)

9. Barbara Helena (1768-1826). Hon gifte sig med friherre Eugen von Rosen.

10. Matthias Georg (1769-1853)  AVSLUTADE  HANNIJÖGGI OCH JEGELECHT GRENEN - Han sålde de båda godsen 1840. 

11. Agnete Johanna (1770-1832). Hon gifte sig med Alexander Phillip von Salsa. 

12. Magdalena Wilhelmina (1771-1832). Hon gifte sig med Wilhelm Friedrich Pilar.

13-14. Dog unga

 

GENERATION VIII - KARL GUSTAV - gifte sig med Gustava Margaretha Ulrika von Ungern-Sternberg.

1. Heinrich Fabian Ferdinand (1793-1825)

2. Magnus (1796-1832)

3. Johan Alexander (1798-1868 i St.Petersburg) - AVSLUTADE KOTZUM GRENEN när han sålde godsen 1857. Han gifte sig 1841 med Maria von Gerbel i S:t Petersburg. Hon erhöll som änka genom eTT senatbeslut 6/5 1869 och 16 oktober 1876 för sig och sina barn Konfirmation på ätten 10 februari 1869 förlänades rysk barontitel. Deras son Vladimir (1853-1921) blev på så sätt den som startade den ryska barongrenen.

4. William Paul (1799-1856).

5. Louis Alexander (1802-1875) 

6. Elena Elisabeth Johanna (1805-1883.)

7-9 dog unga

 

Uppringare 

Flagga, A:  Familj och säte/2 lagbok för familjen Staël i Holstein, Köln 1869  

Flagga, AKön och säte/3 kings på Lords Staël von Holstein,  Köln 1871  

Flagga: A:  Livland och dess familjer: II BD Livlands adel, särskilt familjen 

Staël av Holstein, 1876 

Genealogical Handbook of the Baltic Knighthoods.