HANNIJÖGGI - JEGELECHT LINJEN 

ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!!!!

 

Linjen skapades av Jacob Staël von Holstein. Han ägde godsen Hanniöggi och Jegelecht. När  Jacob  dog 1 oktober 1679 var sonen Fabian Ernst bara sex år. 

 

GENERATION II - Fabian Ernst I (f. 1672 d.1730) 1682 fick 9-årige Fabian Ernst en styvpappa Reinhold Johan von Fersen. Fabian Ernst kommer att arbeta som generaladjutant och lantråd i Estland. 

Herre över Kujen i Livland Hannijöggi och Jegelecht i Estland. Kunglig svensk generaladjutant 1705-1706, riddarkapten, disktriktsförvaltare. Deltog i slaget vid Leisna 28-29 september 1708. Var med och undertecknade kapitulationen av den estniska riddarkåren mot den ryske generalslöjtnaden R.F Bauer.

Fabian Ernst löste 18 juni 1723 ut sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För Hannijäggi fick hans bröder 2.000 rd (eller 800 dukater i guld). (Hammarskjöld, A. Om Tordenskjold och svenskarnes. 63).

Han gifte sig 27 augusti 1724  med sin Gertruda Margaretha. Hon var dotter till Gideon Fock och Hedvig Margaretha (Lantinghausen). Fabian Ernst och Gertruda fick enligt Anrep tre barn; två söner och en dotter. Sönerna dog 1710 i pesten. Dotterna Hedvig Margareta kom genom att gifta sig med sin syssling vara den som förde släkten vidare. (Anrep, Svenska adelns ättartaflor - Släkten Fock s. 168).

 

GENERATION III - Hevig Margareta (1707- 1777). För att rädda Jegelecht linjen  gifts sig Hedvig Margateta 27 september 1724 med sin syssling major JACOB JOHAN (1699-1756). Estland och Lettland tillhörde sedan Freden i Nystad 1721 Ryssland. Genom giftemålet säkrades släktens fortsättning och för Jacob del blev han ägare till hergårdarna  Hanniöggi, Jegelecht, Kaenick och Buntar (  Estonia). Jacob var son till Mattias Gustaf. Han hade börjat sin militära karriär 1718 som fänrik vid Skaraborgs regemente. Jacob tog avsked ur den svenska armén 1723. Enligt Gustaf Anrep - (Anrep, Gustaf, Svenska adelns ättartaflor - Släkten Staël von Holstein) fick Jacob och Hedvig två söner; Carl Fredrik (dog ogift) och Fabian (dog 1770). (Anrep, Gustaf s. 110). Lite märkligt att Gustaf Anrep har olika uppgifter i samma bok. Enligt baron Wilhelm von Wrangel; Die Estländische Ritterschaft, ihre Ritterschaftshauptmänner und ... från 1967 var Jacob ritterschaftshauptmann 1705-1706 och lantråd 1713-1721. 

 

22 augusti 1756

                          Hedvig Margaretha Staël av Holstein 22 augusti 1756                   

 

     

Johann  Jacob  Stael von Holstein  är Mattias  och Maria Margareta (född  Bär) son. Han är född på Malmö herrgård i september 1699 och dog 14 september 1755 i Reval. Jacob Johan ligger begravd i kyrkan i Reval.            

Hedvig Margareta och Jacob Johan fick nio  barn. 3 pojkar och 6  flickor.  

 

JACOB JOHANS ANSÖKAN TILL DET ESTNISKA RIDDARSKAPET - Inför sin ansökan till det estniska riddarskapet skrev Jacob Johan 1743 ett brev till Georg Bogislaus, som 7 december 1743 besvarade brevet där han bekräftade att Jacob Johan var son till hans bror överste Mattias Gustav och att han tillhörde den adliga släkten Staël von Holstein. 

 

GEORG BOGISLAUS SVARSBREV 7 DECEMBER 1743  - "Efter min broders son välborna herr kapten och mannrichter Jacob Johan Staël von Holstein begärt attesterar jag att det för bemälte kapten och manrichter är min verkliga broderson, en son till min bror salige överste Mattias Gustaf Staël von Holstein .....verkligen av den familjen som i forna dagar och än till nu upphållit sig i Estland och Livland. Samma familj .. då Estland och Livland befann sig under den svenska kronan... här i Sverige finns två grenar varav en i barons stånd. Georg Bogislaus Staël von Holstein, generalslöjtnant och infanteri guvernör över Kalmar och Öland samt kommendant över de fästningar och slott som finns i samma provins. (Fahne, s. 227). Att lägga märket till är att brevet är skrivet på perfekt svenska. 

 

JACOB JOHANS BREV TILL DET ESTNISKA RIDDARSKAPET - 1744. I brevet tar han till skillad ifrån Georg Bogislaus upp ordensvogt Johan Staël von Holstein anno 4 december 1488. Jacob Johan avslutar brevet med att han bifogar ett brev från Georg Bogislaus som stödjer deras släktskap. Han skriver även att han förlorade sin pappa när han var ung och hamnade i ett främmande land kort därefter.  

 

Immatrikulerad med det estniska riddarskapet 1746

 

Vapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen LivlandVapen Livland

 

GENERATION IV

2. Fabian Ernest I (1727-1772). 2 lador att förde släktgrenen Hanniöggi och Jegelecht  vidare på mansidan.

3. Gertrud Margareta född i reval den 13 juni 1729. Död i Tois den 14 december 1784. Hon var gift med Wilhelm Rudolf von Patkul.

4. Jacobina född i Reval 28 januari 1731.

5. Hedvig Elizabeth - gifte sig med Detlof Johann von Derfelden.  

6 Anna-Charlotte. Döptes i Reval den 30 maj 1745. Hon gifte sig 10 september 1763 på Hannijöggi i oktober 1763 i Harrien med Georg Hans von Wrangel a Uchten.  Hon dog i Uchten den 28 februari 1795. 

 

 

Fabian Ernest 1

 

GENERATION V - FABIAN ERNST I -  Fabian Ernst I född 27 juli 1727 i Reval. Han   var estnisk  riddarskapten. Fabian Ernst ärvde flera gods bland annat Hannijöögi och  Jegelecht. Han  var gift med Barbara Helena (född von Baranoff). Paret  gifte undertecknad den 9 juli 1751 på  Waetz i Turgels strumpor. De fan ingen lada. Fabian Ernst dog den 13 mars  1772 och begravdes den 16 mars  1772 i Reval. 

1.Carl Fredrik 

2. Fabian Ernst II - främja Större  Hanniöggi och Jegelecht vidare

3. Gertrud Margarethe

4. Jacobina

5. Hedvig Elizabeth

6. Anna Charlotte

7-9 hund unga

 

GENERATION VI - FABIAN ERNST II - Poisons sig med Barbara Helena von Baranof. Paret fläkt 14 lada.

1. Anna Elizabeth (1753-1824). Hon gifte sig med Johann von Brevern.

2. Jacob Johan (1755-1756). 

3.Hedvig Margaretha (1756-1799). Hon gifte sig med Herman Ludvig von Löwenstern.

4. Margaret Elizabeth (1753-1805). Hon gifte sig med Karl Adolf von Ramm. 

5. Karl Gustav (1761-1816)  STARTADE KOTZUM GRENEN 

6. Henrietta Elizabeth (1762-1816). Hon gifte sig med Woldemar von Lantinghausen.

7. Gertrud Margarethe (1764-1826). Hon gifte sig med Georg von Bendendorff.

8. Fabian Ernest III (1768-1803)

9. Barbara Helena (1768-1826). Hon gifte sig med friherre Eugen von Rosen.

10. Matthias Georg (1769-1853)  AVSLUTADE  HANNIJÖGGI OCH JEGELECHT GRENEN - Han sålde de båda godsen 1840. 

11. Agnete Johanna (1770-1832). Hon gifte sig med Alexander Phillip von Salsa. 

12. Magdalena Wilhelmina (1771-1832). Hon gifte sig med Wilhelm Friedrich Pilar.

13-14. Dog unga

 

GENERATION VIII - KARL GUSTAV - gifte sig med Gustava Margaretha Ulrika von Ungern-Sternberg.

1. Heinrich Fabian Ferdinand (1793-1825)

2. Magnus (1796-1832)

3. Johan Alexander (1798-1868 i St.Petersburg) - AVSLUTADE KOTZUM GRENEN när han sålde godsen 1857. Han gifte sig 1841 med Maria von Gerbel i S:t Petersburg. Hon erhöll som änka genom eTT senatbeslut 6/5 1869 och 16 oktober 1876 för sig och sina barn Konfirmation på ätten 10 februari 1869 förlänades rysk barontitel. Deras son Vladimir (1853-1921) blev på så sätt den som startade den ryska barongrenen.

4. William Paul (1799-1856).

5. Louis Alexander (1802-1875) 

6. Elena Elisabeth Johanna (1805-1883.)

7-9 dog unga

 

Uppringare 

Flagga, A:  Familj och säte/2 lagbok för familjen Staël i Holstein, Köln 1869  

Flagga, AKön och säte/3 kings på Lords Staël von Holstein,  Köln 1871  

Flagga: A:  Livland och dess familjer: II BD Livlands adel, särskilt familjen 

Staël av Holstein, 1876 

Genealogical Handbook of the Baltic Knighthoods.