Lutter I Stail von Holstein 1294-13XX

 

Tilmanns son Lutter I Stail von Holstein (V) föddes 1294 ,var riddare och rådgivare åt greve Gerhard von Jülich-Berg. Han bodde på godsen Lanquit (Langfort) som låg i amtet Monheim i grevskapet Berg och instiftade släktlinjen Lunquit und Sülze. Efter Lutters pappa och några av Lutters bröder blivit dödade av uppretade kölnerbor stämde familjen staden Köln. I boken

"Quellen  der Stadt Köln - vierte band av dr Leonard Ennen beskrivs rättegången den 17 december 1333. Rättegången leddes av greve Adolf Berg och etablerade en försoning staden Köln å andra sidan Lutter Stails närstående och vänner.  Den 6 april 1338  betalades det ut 150 Mark ur Kölns stadskassa. 

 

Lutter I var gift med Jeinrich von der Horst och NN von Westerholts dotter Elisabeth. Lutter och Elisabeth fick tre barn; Wilhelm, Lutter  II  Stael von Holstein  (VI:2) och en dotter som kom att gifta sig med Wilhelm von Lülstorp)  (Fahne s. 96-99.)

 

Lothar var enligt en holländsk sajt även Viscount Van Keulen.

 

 Lutter I Stail von Holstein 

 Lutter I Stail von Holstein (V) born 1294, was a knight and advisor to count

Gerhard von Jülich-BergHe lived at the estate Langquit (Langford) in the county

Monheim. Lutter I founded the family line Lunquit und Sülz. After the assassination of his father and his brothers, he received on the 6 of April 1338 150 Mark from the city of Cologne. Lutter I was married to Elisabeth von der Horst and had with her a son called Lutter II Stael von Holstein (VI: 2). Elisabeth von der Horst was the daughter of Heinrich von  der Horst and NN von Westerholt.

 

  

Källor/citations : 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 552 ff

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 552, 553

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

 

Bilder: Riddarborgen Are

 Borgen Are

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

Ennen, Leonard (Dr): Quellen  der Stadt Köln - vierte band, Köln 1870 (finns inscannat  och

utlagt på webben av Heinrich Heine universitets- und landsbibliothek

http://digital.ub.uni- Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena.

Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489  

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

Länk: Dokument i Landesarchiv Nordrhein-Westfalen kloster Gräfrath urkund 65, 66