Bröderna Otto Wilhelm III, Corfitz Ludvig Joakim och Carl Jakob Joakim

 

 

OTTO VILHELM, (son av Otto Vilhelm, tab 4), född 1834-11-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1852-06-07. Filosofie kandidat 1858-05-20. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 25/9. Examen till rättegångsverken 1860-01-26. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 10/2. Extra ordinarie notarie s. å. 12/3.Vice häradshövding 1862-01-14. Biträdande fiskal i nämnda hovrätt 1862-10-24. Extra ordinarie fiskal därst. 1863-05-18. Sekreterare i vattenrättskommittén s. å.10/10. Föredragande i finansdepartementet för skogslagstiftningsärenden 1864-09-23. Sekreterare i lagutskottet vid riksdagen 1865–1866. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1866-06-26 och 1871–1873. T. f. revisionssekreterare 1867-06-06. Fiskal i nämnda hovrätt 1868-02-28. T. f. revisionssekreterare för föredragning av lagärenden 1868-04-01-1870-12-31 Juridiskt ombud hos skandinaviska kreditabol:s avdelningskontor i Stockholm 1867–1883. Assesson 1873-04-25. Ledamot i sjölagskommittén 1877-05-??. T. f. revisionssekreterare och byråchef för lagärenden i justitiedepartementet 1879-06-13. RNO 1880-12-01. President i Göta hovrätt 1883-01-13. KNO1kl s. å. 30/11. Ledamot av förstärkta

lagberedningen 1884-12-05. Ordförande i kommittén för jordbrukskreditlagstiftningen 1886-02-15. KmstkNO 1889-11-30. Promov. jur. hedersdoktor 1893-09-06/9 vid jubelfesten i Uppsala med anledning av Uppsala möte. Död 1902-03-14 i Jönköping. Har gjort sig känd såsom juridisk författare och bl. a. utgivit: Fastighetsböcker eller icke (1874). Gift 1873-01-11 i Norrköping

med Teresia Christina Roos, född 1847-02-15 i S:t Olai förs, död 1910-10-13 i Engelbrekts förs, Stockholm dotter av grosshandlaren Carl Johan Roos och Lovisa Albertina Christiernsson. Teresia ligger begravd på Dunkehalla kyrkogård i Jönköpings län.

 

Otto Wilhelm ligger begravd på Dunkehalla kyrkogård i Jönköpings län.

 

  

Barn: 

Annie Lovisa Eleonora, född 1873-12-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1893-05-16 i Jönköping med häradshövdingen i Torna och Rara häraders domsaga RNO, Gustaf Georg Hakon Adolf de Maré i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888-04-30 i Halmstad med Hilda Eugenia Hammar, född 1864-04-27 i nämnda stad, död 1889-08-08 i Jönköping, dotter av godsägaren Carl Hammar och Hedvig Classe), född 1859-08-08 i Halmstad, död 1916-03-21 på Sunna vid Lund. 

Elisabet Teresia (Isa), född 1875-07-19 på Järva vid Stockholm. Stiftsjungfru.  

 

corfitz

 

CORFITZ, LUDVIG JOAKIM, född 1 december i Stockholm 1841. 14 april 1856 Kadett vid Karlberg, avgick från krigsakademin 20 oktober 1860. Han åkte till Nordamerika och deltog i kriget mot sydstatarna som överstelöjtnant. 1867 flyttade han hem till Sverige. Corfitz var disponent på Torsebro krutbruk.  Han var intresserad av släkten Staël von Holsteins historia och hjälpte Carl Russwurm när denne skrev bok "Nachrichte uber der adlische und freiherrlige

geschlecte Staël von Holstein". Boken gavs ut 1873.

 

Corfitz var gift med Louise Laurentia Krok. De fick en dotter den 13 juli 1876. Hon döptes till Hilda Helena Elenora (Nora). 23 februari 1878 fick de sonen Otto Wilhelm. Corfitz tjänstgjorde 1881 som redaktör för tidningen Södra Sverige. Han flyttade till USA 1882. Corfitz dog 6 maj 1921 på National Military Home, Ohio, USA.   

 

     

Barn:

Hilda Helena Eleonora (Nora), född 1876-07-13 på Torsebro krutbruk. Hon finns nämns som en i föreningen Studenter och Arbetares dans och leknämnden.

 

Otto Vilhelm, född 1878-02-23 på Torsebro. Överflyttade till Transvaal. Död 1899-12-11 vid Scholz Wek vid Modderriver i strid under kriget mellan England och Transvaalska republiken.

 

 

 

jAKOB STAEL 

 

JAKOB, född 1843. Assessor. Gift med Hilda Augusta Strokirk. De fick fyra barn. 

 

1) Lage Fabian Vilhelm 1880-83

 

2) Arvid Otto Joakim 8 juli 1881, - 3 barn Carl Otto Joakim, Jakob Oskar Didrik och Gunnel Rosa Randvei.

 

3) Elsa Elenora född 1884. Hon var gift med 1909 med Elias Corneliuson. Han var kyrkoherde i Hörby.

 

4) Lage Fabian Vilhelm 1886 - 1946.Lage var gift 4 gånger: Marie  Ulrike Oelsner, Anna Gurli Gunhild Sonja Edlund, Alice Emily Dillenbeck och Karin Jennie Charlotta Blomquist.  

 

Carl Jakob Johan dog 1890.  

 

http://runeberg.org/vemarvem/skane48/0115.html