DUELLEN MELLAN

 JAKOB AXEL OCH PETER  TORDENSKJÖLD 

Jakob Axel är son till Jakob och Anna Sofia Staël von Holstein. Det finns mycket skrivet om duellen - anledningen till den, hur den gick till samt huruvida Jakob Axel dödade Peter Tordenskjold med avsikt eller om det  var en ren olyckshändelse. Vem var då Jakob Axel? 

 

GUSTAF ELGENSTIERNA - SVENSKA ADELNS ÄTTARTAVLOR  - "Jakob Axel, (son av Jakob Staël von Holstein, natural. Staël, tab 22), till Pantelitz, Arendshagen och Neu Roest i Pommern. Jakob Axel föddes 1680 i Livland. Han kom först i svensk krigstjänst och sedan i holsteinsk. Han var kapten vid grenadsjärerna vid general Berners regemente i Holstein. Generaladjutant hos konung Stanislaus av Polen. Utnämnd överste för ett tyskt regemente, som skulle upprättas, men vilket ej kom till stånd. Jakob Axel dog 19 mars 1730 i Stralsund." 

 

Jakob Axel var med om mycket spännande under sin militära karriär. 9 juli 1701 var han med vid vid övergången av Dunaströmmen och i slaget där. Han inlade mycken heder i bataljen vid Höchstedt den 13 aug.1704, där han blev illa blesserad.

 

Han reste 1720 till Hannover, för att bevaka sin första frus anspråk på amtet Bederkosa i Bremen samt råkade därunder i ordväxling i Herrnhausen med norske vice amiralen Peder Tordenskjold, som ohemult beskylde honom att vara en bedräglig spelare och honom med ovett samt hugg och slag överföll, varför duell dem emellan blev på gränsen av Hildesheim den 12 november 1720, däri Tordenskjold blev av honom dödsstucken. 

 

Jakob Axel var gift två gånger. Första gången 9 augusti 1717 i Hamburg med sin svågers svägerska grevinnan Ulrika Augusta Amalia Lewenhaupt (född tvilling 1691-03-28 i Stockholm, död 1718). Hon var dotter till general löjtnanten greve Carl Gustaf Lewenhaupt, och grevinnan Amalia Vilhelmina född von Königsmarck.   

 

Äktenskap nummer två ingicks 1725 med friherrinnan Anna Margareta von Krassow (född 1698-01-19 i Stralsund, död där 6 1726), dotter av generallöjtnanten och guvernören Ernst Detlof von Krassow, friherre von Krassow, och Augusta Vilhelmina von Wolffradt. 

 

Jakob Axel Staël von Holstein var därefter förlovad med sin andra frus kusin friherrinnan Anna Margareta von Krassow, men dog före giftermålet. 

 

Enligt Gustaf Elgenstierna fick Axel Jakob en son - Carl Jakob född juni 1716.Sonen dog 14 juli 1731 på Övedskloster och begravdes den 22 juli i Öveds kyrka. Hans mormor ärvde över 40.000 riksdaler efter honom.   

 

Efter duellen bosatte sig Jakob Axel i Holland och arbetade med att översätta böcker från tyska till franska. Han dog vid 63 års ålder. 

 

I CARL GRIMBERGS SVENSKA FOLKETS UNDERBARA ÖDEN beskrivs duellen så här. " På hösten 1720 anträdde han en resa till Hannover, vilken synes ha varit föranledd närmast därav, att han året förut blivit bekant med lord Cartet och festat om med honom av hjärtans lust på sitt amiralsskepp. I Hannover blev Tordensköld inbjuden tillen i staden boende general, Bland gästerna befann sig en överste Staël von Holstein från Livland, med vilkent Tordenskiöld råkade i en häftig ordväxling därför han på ett löst och obevisat av tredje man insinuerat att Staël var falskspelare. Till sist råkade de både herrerna ut på gården i slagsmål. och följande dag utmannade Staël sin trätobroder på duell. Den utkämpades med värja utanför staden i närvaro av vederbörliga sekundanter och ett tjugutal hannoveranska officerare. Innan tvekampen började förklarade Tordenskiold inför de närvarande , att han icke åsyftat Staël med sina insinuationer. Skymfen hade dock gått för långt för att kunna avtvås med annat än med blod. Tordenskiold var emmerertid ingen skicklig fäktare Redan vid Staëls andra värjstöt trängde vapnet genom bröstet på motståndaren och skar av pulsådern, under ropet "gud vare min arma själ nådig för Jesu blodiga sårs skulle segnade den tappre sjöhjälten ned, och inom några ögonblick hade livtet flytt.    

 

BENNY KLOTH-JøRGENSEN beskriver i sin bok TORDENSKJOLD förhistorien till duellen på följande sätt. Tyvärr har jag inte kunnat få med hela texten eftersom jag tagit den från Google Books. 

 

Duellen

 

  I "Den danske op norske sømagt, fra de aeldste tider indtill vore dage: populaere

skildringer"skildras händelsen så här. 

 

stael 2

stael 1

 

I Norge ingår berättelsen om duellen i" ALLE TIDERS HISTORIE et læreverk til videregående skole og er skrevet eetter Kunnskapsløftetslæreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene.

 

 

jakob stael berättelse duell

  

I en artikeln i Siden Saxo nr 4, 2005 beskrives duellen och dess bakgrund mycket grundligt och vetenskapligt. Utgångspunkten för artikeln är att söka svaret på frågan om Staël von Holstein dödade Tordensskiold eller om det var en olyckshändelse. 

 

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!!! 

 

Tidningar:

 

Andersen, Dan H: "Tordenskiold död - en sammansvärjning", Siden Saxo nr 4, 2005 

Historisk tidskrift volym 11-12, 1891, svenska historiska föreningen, sid 63

Schepeler, H.D"Blev Tordenskjold myrdet? En Prøve paa C. P. Rothes Kildebennyttelse"

 

 

Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 6 (1960 - 1962) 1

INLAGD I BIOGRAFIER, STRID, SOLDAT, 

 

Lite tips: 

För er som är speciellt intresserad av Peter Tordenskjold så finns det en förening som heter Föreningen Tordenskilds soldater