HERMAN STAEL VON HOLSTEIN CA 1490 - 15XX 

Om ordensvogt Johan vid Livländska orden fick en son råder det delade meningar om. Enligt Gabriel Anrep  fick Johan en son som döptes till Herman Staël von Holstein (till Steinhausen) och som gifte sig med Dorothea von Medem. Dorotheas mor hette von Gahlen i efternamn. Paret fick enligt tradition en son som döptes till Hildebrand. (s. 107) 

 

von Medem

 

von MEDEM - Släkten von Medem anslöt sig till Tyska orden och kom till Livland genom Conrad von Medem (Mandern) 1269. Han byggde på 1270-talet flera slott och grundade även Kurlands huvudstad Mitau (nuvarande Jelgava) och staden Weissenstein.  

 

KURLAND var ett biskopsrike men  Livländska orden var en viktig maktfaktor. I tyska Wikipedia nämns att i  Kurland bodde 1459 Claus von Medeheym på Göttingen. Han erhöll 1462 Mitau som förläning av Livländska orden.  

 

Clawes von Medeheym nämns i Kurländische Güterurkunden Herder instituts hemsida.

 

TANKAR OM HERMAN 

HERMAN -Med tanke på att han hade en känd pappa och att han gifte in sig i en rik och mäktig familj borde han finnas nämnd någonstans. Det är inte bara jag som funderar över Herman. I Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaft ifrågasätts hans existens.  

 

Jag har under min släktforskning stött på flera Stahlar som levde under 1500-talet. Bland annat Heinrich Stahl. Kan han vara Hildebrands pappa? Heinrich Stahl fick enligt ett förläningbrev 1544 2 haaken mark samt en kvarn i Kerrendal (Carridal/Carredal) i församlingen St Petri i kretsen Jerwen av Livländska adelns ordensmästare Herman von Brüggeney. För detta skulle Hinrick om det blir krig följa fogden med en häst på dennes bekostnad. Det finns även en notering om att Henrich  var befullmäktigad borgarskap och därmed fick bedriva handel. 

 

Det finns även noterat en Jorgen Stahll som var marskalk till Lubert von Hambroet Schaffert till  Livländska orden i Wenden 16 mars 1556.  

 

von stahl 

 von Stahlen

 

   stael 

Stael von Holstein

 

VON STAHLEN - STAHL - Under min släktforskning har jag flera gånger stött på släkten von Stahlen. Som ni ser på det överste vapnet så påminner de båda släkternas vapen varandra. Jag har börjat fundera på om de inte är någon tillfällighet.  Den först kände medlemmen i släkten är Heinrich. Den enda uppgiften som finns om honom är att han dog kring 1524. Heinrich hade en son Cort som enligt Baltische Ritterschaft var alterman i stora gillet i Reval. Han var gift med xx. Michelis som var syster till borgmästaren i Reval. Corth son Thomas var alterman i stora gillet i Reval och gift med Elisabeth x. Jag kommer återkomma till släkten von Stahlen senare. 

 

LIVLAND - Ser man till Livlands historia vid den här tiden präglades den av Reformationen, Livländska orden, Hansan samt den allt mer spända relationen mellan Livland och Ryssland. REFORMATIONEN kom  till Livland från Tyskland  efter att Martin Luther 1517 spikade upp de 95 teserna på dörren till katedralen i Wittenberg. De kom utländska präster till Livland på 1520-talet och den lutherska läran spreds fort.  I städerna var invånarna positivt ställda men adeln och Livländska orden var givetvis negativt inställda och höll fast vid sin katolska tro. I Tallin och Tartu började de Lutherska prästerna sprida sin lära och hålla gudstjänster redan på 1523. Det tog lite längre för protestantismen att nå ut till människorna på landet. Ett stort hinder var att de tyska prästerna inte kunde språket. Reformationen legitimerades först 1555 genom treaty of Augsburg.  

 

LIVLÄNDSKA ORDEN - 1555 valdes Wolter von Plettenberg till ordensmästare. Han en mycket meriterad man med en imponerande CV. 1489 valdes han till marskalk inom den Livländska ordens vars uppgift var att ansvara för ordens militära del samt vara ordensmästarens rådgivare. Hans första steg i sin karriär som komandör var 1491 då ärkebiskopen försökte bryta the Treaty of Salaspils och slå sig fri från Livländska orden. Revolten misslyckades dock vilket till stor del tillskrevs von Plettenbergs skicklighet. von Plettenberg anses vara den mest framgångsrike politiska ledaren i det gamla Livland. Sedan han tillträdde sin post som ordensmästare var hans ambition att mäktig.  

 

LIVLAND OCH RYSSLAND - I slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet blev relationen mellan Livland och Ryssland spänd. 1494 stängde den Ivan III Hansans kontor i Novgorod. Det innebar att påverkade hansastäderna Tallin och Tartu mycket. När ryssarna började mucka gräl lyckades den livländske ordensmästaren Wolter Plettenberg samla tillräckligt med soldater för att framgångsrikt kunna stå emot en rysk invation. Kriget startade 1501 och kom att kallas Plettenbergs krig. När Plettenberg dog 1535 tog Herman Hasenkamp von Brüggeneye över. Han behöll sin roll som ordensmästare till 1549 då Johan von Recke tog över. Efter honom kom Heinrich von Galen som 1557 följdes av Johan Wilhelm von Fürstenberg. 1558 utbröt Livländska kriget. 

  

DEN HÄR SIDAN ÄR UNDER ARBETE!!!

 

Hermann Stael von Holstein, was according to Gustaf Anrep married to Dorothea

von Medem. They had a son called Hildebrand.

 

A bit strange I think that the only information Gustaf Anrep  have been able to find is the

name of his wife and son. In baltische Ritterschafts books Hermans name is followed by a

questionmark. 

 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 Tabell 1

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

genealogisches handbuch der baltischen Ritterschaften 1929 

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930

Kneschke, Ernst Heinrich: Neues allgemeines Deutsches adels-lexicon: Im vereine mit mehreren ..., Volym 6 sid 602

Zedlitz-Neukirch, Leopold von: Neuen preussischen Adelslexiconoder genealogische und 

diplomatische, volym 3 

 

Länk:

Conrad vom Medem

 

Webbsights:

Estonic - Encyclopedia about Estonia - Religious life in the late Middle Ages. The Reformation

Estonic - Encyclopedia about Estonia - The Late Middle Age Livonia in the foreign policy arena:

Relations with Russians

Wolter von Plettenberg