Hermann Stael von Holstein ca 1490-15XX

Vem Herman är och ifall han överhuvudtaget existerade råder det delade meningar om. 

 

Enligt Gustaf Elgenstierna fick Johan en son som döptes till Herman Staël von Holstein (till

Steinhausen) och var gift med Dorothea von Medem . Paret fick en son som döptes till 

Hildebrand. 

 

Enligt Gabriel Anrep var Herman gift med Dorothea von Medem vars mamma hette von Örn.

 

I Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaft ifrågasätts hans existens. 

 

von Medem

 

von MEDEM - Släkten von Medem anslöt sig till Tyska orden och kom till Livland genom

Conrad von Medem (Mandern) 1269. Han byggde på 1270-talet flera slott och grundade även

Kurlands huvudstad Mitau (nuvarande Jelgava) och staden Weissenstein. 1309 erscheinen die

von Medem als ratsfähiges Geschlecht in Göttingen. In Kurland wird im Jahre 1459 Claus von

Medeheym aus Göttingen erstmals genannt. Er erhielt dort 1462 Grundbesitz bei Mitau vom

Deutschen Orden zu Lehen

 

KURLAND var ett biskopsrike men  Livländska orden var en viktig maktfaktor. I tyska

Wikipedia nämns att i  Kurland bodde 1459 Claus von Medeheym på Göttingen. Han erhöll

1462 Mitau som förläning av Livländska orden. 

 

Clawes von Medeheym nämns i Kurländische Güterurkunden Herder instituts hemsida.

 

HERMAN -Med tanke på att han hade en känd pappa och att han gifte in sig i en rik och mäktig

familj borde han finnas nämnd någonstans.   

 

Om  man väljer att följa Gustaf Elgenstierna och att Hildebrands pappa Herman föddes /flyttade

till Kurland och där träffade Dorothea bör han ha tillhört Livländska orden. Det var inte vem som

helst som kunde få gifta in sig i släkten von Medem.  

 

Jag har under min släktforskning stött på Heinrich Stahl. Kan han vara Hildebrands pappa?

Heinrich Stahl hade enligt ett förläningbrev från ordensmästaren Herman von Brüggeney från 

 

från 1544 fått sig förlänat 2 haaken mark samt en kvarn i Kerrendal (Carridal Carredal)  i den

dåvarande församlingen st Petri i kretsen Jerwen. För detta ska Hinrick om det blir krig följa

fogden med en häst på dennes bekostnad. 

 

Det finns även en notering om att Henrich blev fullmäktigad kaufgesell. Jag vet inte riktigt

vad det innebär att ha blivit befullmäktigad kaufgesell.

 

 

Det finns noterat en Jorgen Stahll som var marskalk till Lubert von Hambroet Schaffert till 

 

Livländska orden i Wenden 16 mars 1556. 

 

 

von stahl       stael 

VON STAHLEN - STAHL - Under min släktforskning har jag flera gånger stött på släkten von

Stahlen. Som ni ser ovan så påminner de båda släkternas vapen varandra. Jag har börjat

fundera på om de inte är någon tillfällighet. 

 

Den först kände medlemmen i släkten är Heinrich. Den enda uppgiften som finns om honom

är att han dog kring 1524. Kanske är det  han som är Herman? Eller kanske en bror till Herman?

Heinrich hade en son Cort som enligt Baltische Ritterschaft var alterman i stora gillet i Reval.

Han var gift med xx. Michelis som var syster till borgmästaren i Reval. dog a. 1535. Corth son

Thomas var alterman i stora gillet i Reval och gift med Elisabeth x. Jag kommer återkomma till

släkten von Stahlen senare. 

 

Ser man till Livlands historia präglades den av Reformationen, Livländska orden, Hansan samt

den allt mer spända relationen mellan Livland och Ryssland.

 

REFORMATIONEN kom  till Livland från Tyskland  efter att Martin Luther 1517 spikade upp de

95 teserna på dörren till katedralen i Wittenberg. De kom utländska präster till Livland på 

1520-talet och den lutherska läran spreds fort.  I städerna var invånarna positivt ställda men a

deln och Livländska orden var givetvis negativt inställda och höll fast vid sin katolska tro. I Tallin

och Tartu började de Lutherska prästerna sprida sin lära och hålla gudstjänster redan på 1523

Det tog lite längre för protestantismen att nå ut till människorna på landet. Ett stort hinder var

att de tyska prästerna inte kunde språket. Reformationen legitimerades först 1555 genom treaty

of Augsburg. 

 

LIVLÄNDSKA ORDEN - 1555 valdes Wolter von Plettenberg till ordensmästare. Han en mycket

meriterad man med en imponerande CV. 1489 vades han till marskalk inom den Livländska

ordens vars uppgift var att ansvara för ordens militära del samt vara ordensmästarens rådgivare

Hans första steg i sin karriär som komandör var 1491 då ärkebiskopen försökte bryta the Treaty

of Salaspils och slå sig fri från Livländska orden. Revolten misslyckades dock vilket till stor del

tillskrevs von Plettenbergs skicklighet. von Plettenberg anses vara den mest framgångsrike

politiska ledaren i det gamla Livland. Sedan han tillträdde sin post som ordensmästare var hans

ambition att mäktig. 

 

LIVLAND OCH RYSSLAND - I slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet blev relationen

mellan Livland och Ryssland spänd. 1494 stängde den Ivan III Hansans kontor i Novgorod. Det

innebar att påverkade hansastäderna Tallin och Tartu mycket. När ryssarna började mucka 

gräl lyckades Wolter Plettenberg samla tillräckligt med soldater för att framgångsrikt kunna stå

emot en rysk invation. Kriget startade 1501 och kom att kallas Plettenbergs krig. Plettenberg

rekryterade under kriget livländska bönder. Kulmen på kriget var slaget vid Smolino  där

livländarna besegrade ryssarna. Den segerna medförde att relationen mellan länderna  

stabiliserades något. Efter Plettenbergs död 1535 tog x över. Han var inte lika kompetent som

Plettenberg och misslyckades att styra interna konflikter mellan kyrkan, livländska orden och

borgarna.

 

IVAN DEN FÖRSKRÄCKLIGE- (1530/1547–1584)

 

DEN HÄR SIDAN ÄR UNDER ARBETE!!!

 

Hermann Stael von Holstein, was according to Gustaf Elgenstierna married to Dorothea

von Medem. They had a son called Hildebrand.

 

A bit strange I think that the only information Gustaf Elgenstierna  have been able to find is the

name of his wife and son. In baltische Ritterschafts books his name is followed by a

questionmark. 

 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 Tabell 1

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

genealogisches handbuch der baltischen Ritterschaften 1929 

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930

Kneschke, Ernst Heinrich: Neues allgemeines Deutsches adels-lexicon: Im vereine mit mehreren ..., Volym 6 sid 602

Zedlitz-Neukirch, Leopold von: Neuen preussischen Adelslexiconoder genealogische und 

diplomatische, volym 3 

 

Länk:

Conrad vom Medem

 

Webbsights:

Estonic - Encyclopedia about Estonia - Religious life in the late Middle Ages. The Reformation

Estonic - Encyclopedia about Estonia - The Late Middle Age Livonia in the foreign policy arena:

Relations with Russians

Wolter von Plettenberg