LIVLAND - LIVONIA

Vapen Livland     Vapen Livland      Vapen Livland      Vapen Livland     Vapen Livland  

 

När Johan Stael von Holstein i slutet av 1400-talet anslöt sig till Tyska orden och flyttade till Livland fick släkten en  baltisk gren.  

 

TYSKA TIDEN 1200-1561 - Det medeltida Livland bestod av delar av dagens Lettland och Estland. och styrdes av Livländska orden, kyrkan och borgarna. Livländska orden var en autonom gren av Tyska orden. Orden var  till en början en religiös orden men hade övergått till att bli en militär orden vars mål var att territoriellt knyta samman Livland med Preussen. Orden hade upprättat en feodal organisation med ett toppskikt som i huvudsak bestod av  tyskar. Ordens uppgift i Livland var att administrera sin starka  militära organisation och byggde därför upp ett stort antal borgar och herrgårdar. Livländska ordens huvudsäte var på ordensborgen MarienburgDet livländska ordenskonventet bestod av ordensmarskalker, comthurerna, fogdarna och riddarna samt tjänstemän med administrativa och juridisk utbildning. Johan Staël von Holstein tjänstjorde som ordensvogt. Det vill säga advokat åt Livländska orden.  Någon gång i slutet av 1400-talet/början av 1500-talet får Johan en son som heter Herman.    

 

LIVLÄNDSKA KRIGET 1558-1583Ivan den förskräcklige anföll Livland. Livländarna beslöt då att söka hjälp utifrån.

 

 

POLSKA LIVLAND 1561-1629  - Livländska orden, kyrkan och borgarna i Livland sökte hjälp ifrån den polske kungen Sigismund. kungadömet Polen-Litauen. Livland införlivades med Polen-Litauen men fick ändå behålla visst självstyre. I kriget deltog Johansbarnbarn Hildebrand. Hildebrand fängslades och satt i ryskt fängelse fram till 1587. Han dog kort därefter. 

 

SVENSKA ESTLAND 1561 - Den svenske kungen Erik var mycket intresserad av att hjälpa dem. Anledningen var att han då hade möjlighet att utöka de svenska gränserna. 

 

DEN BALTISKA PROVINSEN LIVLAND 1629-1710  - Sverige erövrade Livland 1621 och  fick formell rätt till det vid stilleståndet i Altmark 1629. kung Sigismund avsade då de polska kraven på Livland och det svenska styret kunde stadfästas. Gustav II Adolf tog genast itu med att förbättra de svåra förhållandena. Det grundades ett universitet i Dorpat  (nuvarande Tartu i Estland). Under den här tiden reformerades det juridiska systemet.

 

Swedish Empire

 

I början av 1600-talet bodde de två bröderna Mattias och Johan/Hans i Pernau och drev företag mest troligt inom import och export. Bröderrna var involverade i stadens styre. Först som Altermän i stadens Grosse gille och senare inom stadens råd. Mattias och Hans startade familjer under den svenska tiden. Mattias fick 1628 sonen Jakob och 1636 sonen Johan.  Den 4 mars 1645 utsågs Mattias till  borgmästaren i  Pernau. Trots att Livland vid den här tiden var  en del av det svenska riket och det hade gjorts stora försök från svensk sida att försvenska landet misslyckades detta. Mattias och hans landsmän höll fast vid att prata tyska. Speciellt i den poltiska sfären pratade tyska. Mattias satt kvar som borgmästare fram till den 25 juli 1649 då han efterträddes av Heinrich von Damm. 

 

 

1650 var Mattias son Jakob i Tyskland och studerade samtidigt passade han på att släktforska. Han besökte bland annat Steinhausen. 1658 anslöt sig Mattias son Johan till den svenska armen. 

 

Livonia

GERMAN LIVONIA 1200-1561 - During this time the land was roled by the Livonian order. The order was to start with a religious order but fast turned into a military order whos goal was to role Livonia. The church was another part that wanted to control Livonia and the two of them were at constant war with each other. Johan came to Livonia in 1487 as a vogt (advocate) in the Livonian order. He participated in a lot of important meetings with among others the swedish king Sten Sture. Johan got a son called Hermann.

 

 

LIVONIAN WAR 1558 the russian king Ivan attacked Livonia. The eastern part asked the swedish king Erik to help them. Hildebrand fought in the war as a soldier in the polish army. The war ended 1580.

 

SWEDISH ESTLAND 1561 - The swedish king Erik was happy to help the people. The reason was that he for quite a long time wanted to expand the borders of Sweden. Now the discricts Jerwen... was his.  

 

POLISH LIVONIA 1561 - 1621  The rest of Livonia asked the polish king Sigismund for help. He was also happy to help the people to fight Ivan. Sigismund was the son of the swedish kings duke Eriks brother Johan. The king Sigismund started a godsrevision - in order to see if that peple owned the land that they said that they did they hade to show the king a contract that confirmed it. If they could not do that the land belonged to the polish crown. The polish king then gave away land to soldiers of the polish army. 

 

 

The Livonian war started as a polish and Swedish war against Russia. But it turned out to be a war between Polen and Sweden for the power over Estland and Livonia. The polish king Sigismund was at a time both king in Sweden and in Polen.

 

Hildebrand Stahl fought in the Livonian war and was taken prison in Russia. He was released after seven years and when he came home he found out that his house no belonged to a polish soldier. A short time after his return he passed away. I have not found any information about the time after the war about Hildebrands family.

 

In a document from 1602 - a protocole for the city council in Pernau is Mattias, Hans/Johan Stahl and their sister Anna was mentioned. Mattias and Hans/Johan are adressed Herr that means that the have the right to do business. Both Mattias and Hans/Johan was married to women that came from a good family. They had married the daughters of ratherr Berendt Hertwich. According to tradition Hans/Johan became a soldier in the swedish army and died around 1600-1622.

 

1628 Mattias got a son Called JAKOB that in a couple of years time became a soldier in the swedish army and knighted. More about it later. After the death of Mattias first wife he started to look for a new one.

 

 

SWEDISH ESTONIA AND LIVONIA 1629  - 1629 the swedish kings goal was reached. It all belonged to him. The Mattias and his family was now living in the swedish empire. In 1635 Mattias got married again. His wife Margaretha born Stackelberg gave birth to a son in 1636.They called him Johan. When Johan was 13 years old his father died. Johans brother Jakob was a soldier in the swedish army and his goal was to get knighted. He wanted to be a Swedish nobelman. In order to reach his goal he went to Germany to find out more about his ancestors.

He went to Schloss Steinhausen 1650 and talked to the owner of it about the family Stael von Holstein. Jakob also made drawings of the schlosse. When Jakob came back to Livland he put together an application to the swedish queen Kristina to get "renovation". Kristina decided to say yes. Jakob must have been happy. Now was he and his brothers swedish nobelmen. 

 

KÄLLOR/CITATIONS:

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

von Toll, R: Est-und Livländisch Brieflade - Eine Samlung von Urkunden zur Adels- und Gütergeschrichte.....

Erste Theil, Dänische und ordenszeit, Zweite band Register zum erste band. Reval 1857, in commission bei

Kluge und Ström

Deutsch orden

Nationalencyklopedin

Harrison, Dick: Gud vill det

Möt medeltiden Estland - tyska orden 

Länkar: Tyska ordens borgar i Livland 

Nordisk familjebok - Tyska orden

Nordisk familjebok - Livland

Das land der deutsche orden

Livländsk historia

Livland historia  

Kartor: Livland

Svenska Livland

The Livonian confederation - Terra Mariana 

Livländsk ordens landvinning

Second Peace of Thorm

Svenska Livland

Livonian War

Livland, eim beitrag zur Kirchen -und Seitten-Geschichte

The Order of The Teutonic Knights of St- Mary´s Hospital in Jerusalem - 1190-21012 

BBL digital

1727 Adelsmatrikel i Livland 

Källa; The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: The Baltic German ...sid 55

 AvAndrew James Blumbergs 

Estonian Encyklopedia

Baltic German 

Storfursten Alexej besöker baron Stael på Uhla

Besöket på Uhla

Mer om besöket 

 

Övrigt: 

Jag har även hittat information på nätet i en polsk vetenskaplig tidskrift om en Baldwin Staël von Holstein som

arbetade  inom Tyska orden mellan 25 december 1409 - fram till sin död 15 julii 1410 i slaget vid Tannerberg.

Han arbetade i staden Brodnica i  1492-1511. Eftersom artikeln är på polska var det svårt att översätta vad de

arbetade med men det verkar vara höga poster. Enligt google translate (som ju inte alltid är så pålåtlig) var de

komturer och borgmästare. 

 

Balduin Stael von Holstein, 1396 Juli 24 – 1399 Dez. 15 Komtur (K) der Ballei Koblenz

Baldwin Stael von Holstein, 1402 Okt. 31 – 1408 Aug. 1 Vogt (V) von der Neumark

Boldewin Stael von Holstein, 1408 bis 1409 Dez. 15 Vogt (V) von Grebin

Baldewin Stael von Holstein, 1409 Dez. 25 – †1410 Juli 15 Vogt (V), später Komtur (K) von Strasburg 

 

In 1402 King Sigismund (who was also the Elector of Brandenburg) sold the Neumark along with the Driesen

region (1408) to the Deutsche Orden (Teutonic Knights). In February of 1454 the Teutonic Knights defeated

Poland at the Battle of Könitz and sold the Neumark to the Marksgraf and Elector of Brandenburg, Friedrich II

der Eiserne (The Iron) von Hohenzollern.

 

Tidslinje

                                                              

EESTI RIIGI KESKARHIIVI TOIMETISED
PUBUKA TlONEN DES ESTNISCHEN sr AA TUCHEN ZENTRALARCHIVS
Nr. 1 (1:3)


N. TREUMUTH - O. LIIV POLO NI CA  EESTI RIIGI KESKARHIIVIS

LISA: POLONICA TEISTES EESTI ARHIIVIDES POLONICA IM ESTNISCHEN STAATLICHEN ZENTRALARCHIV

ANHANG: POLONICA IN ANDEREN ARCHIVEN ESTLANDS

 

"Die historschen Beziehungen zwischen Polen und Estland".

 

The Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier  redigerad av Alan V. Murray