Möller, nr 454 

JOHANS FRU CHRISTINA MÖLLER 

 

GENERATION 1 - Arnt Möller. Han var född i Livland och gift med Anna Slatte.  

GENERATION 2 - Johan - När Livland blev en svensk provins 1621 anslöt sig Johan till den svenska armén. Han var sedan 1620 gift med Catharina Stopia. Paret fick flera barn. De som är intressanta för min släktforskning är 1) Arndt och 2. Johan.   

GENERATION 3 - 1. Arndt föddes 5/11 1621 i Riga. Han var gift två gånger. 1; Barbro Stiernfelt nr 171. 2; Meta Stake. Arndt dog 25/4 1692 på Utdala i Oppenby socken i Östergötland och ligger begravd i Dalhems kyrka. 2. Johan ärvde Liljenhagen. Han tjänstgjorde som kapten 1654. Tillsammans med sin fru Eva Stieglitz fick han två barn; Ertman och Johanna Juliana. 

GENERATION 4; Christina (XXXX-1683). Aredts och Barbro (Stiernfelt) dotter Christina gifte sig sig 1664 med överstelöjtnant Johan Staël von Holstein (1636-1704). Christina dog mest troligt i barnsäng.

 

svenska agenten i Moskva Johan Möller s. 463, 480, 481 Underhandlingarna rörde den ryska handeln fördes i Moskva av den svenske agenten där i mars 1631 utnämnde Johan Möller. Möller försökte även få tillstånd för svenskarna att öppna handelsvägen genom detta land till Persien.....

 

BARBRO STIERNFELT - adlig ätt Stiernfelt eller Grubbe, nr 171. Barbro Pedersdotter Stiernfelt f. 19/5 1622 d. före 1667. Barbrors föräldrar var Peder Mattsson (adlad Stiernfelt 28/1 1629) och Anna Pedersdotter Skuthe. (Elgenstierna VII s. 646). 

META STAKE - adliga ätten Stake, nr 110. död 6 juni 1692 på Tyllinge i Dalhems socken, Kalmar. gift 1) 1660 med Gustav Adolf Pauli. 2) landshövding Arendt Möller (Elgenstierna VII s. 528)

 

KÄLLOR; Elgenstierna V s. 331

Elgenstierna VII s. 646

Elgenstierna VII s. 528