Georg* Bogislaus Staël von Holstein

 

FÄLTIS                         Fotograf: Charlotte Staël von Holstein.

                                  Tavlan hängde vid tillfället på Vapnö gods 

 

FÖDELSE - Georg föddes i Narva 6 december 1685. Hans föräldrar var Johan och Helena Juliana född von der Pahlen.   

 

Han tillhörde liksom sin halvbror Mattias Skaraborgs regemente. Det är inte fastslagits vilken rote han tillhörde men kompaniet var Vadsbro och socken Götlunda. Han hade ett så kallat soldattorp modell SK-befälet.

 

STORA NORDISKA KRIGET 11 FEBRUARI 1700 - 30 AUGUSTI 1721 - 

MILITÄRA KARRIÄR - När kriget började anslöt sig den då 15-årige Georg  till den svenska armens Livgarde som volontär 20 februari 1700. 

Han avancerade snabbt; 1701 till sergeant vid artilleriet. 24 november 1701 avancerade han till kornett vid Ingermanländska dragonregementet. Den 12 december 1702 utsågs han till löjtnant vid de la Gardies livländska infanteriregemente. Det fortsatte att gå bra för Georg. Den 10 juni 1703 avancerade han till kaptens grad. Han tillhörde kapten de la Gardies värvade regemente och kom att sättas in i kriget 1704. 

 

SLAGET VID NARVA -  Georg var med och kämpade mot ryssarna i slaget vid Narva. Efter slaget fängslades Georg och hamnade i ryskt fängelse. 

 

"den 24en Maj wurde capt.Stahl von Reval sommend mit fuhrwagen und pferd, den waiwara gefangen bracht" Citat ur Archive für geschichte Liv- Est und Curland 1-3 sid 313. 

 

INGEBORG HORN - Av de i Ryssland fångade svenska flickor blev många av dem gifta med svenska officerare. (Karolinska förbundets årsbok s. 30). Generalmajor Georg Henning Rudolf Horn af Rantziens dotter Ingeborg gifte sig Georg Bogislaus Staël von Holstein. Ingeborg var född 1689 i Narva. 

 

 

 

GEORG BOGISLAUS BRÖDER; Jacob Johan 1701, Johan Gustaf 1703 och Carl Wilhelm 1708. Bröderna ROtto Fredrik och Otto Reinhold överlevde kriget Otto Fredrik dog 1771 och Otto Reinhold dog i en duell 1731.(Elgenstierna s. 506)

                                                                      

UTVÄXLAD 1711 - Det var inte många officerare som blev utväxlade. (Karolinska förbundets årsbok s. 42) Georg blev utväxlad och skickades efter hemkomsten till Sverige till Bendern där Karl XII befann sig sedan en tid tillbaks. 

 

MAJOR VID SKARABORGS REGEMENTE -  9 november 1711 utnämndes han till major vid Skaraborgs regemente. Han befordrades 19 augusti 1713 till överstelöjtnant och överste 17 december 1717. Samma år fick han tjänsten som chef för Skaraborgs regemente.

 

ANDRA FÄLTTÅGET TILL NORGE 1718 - Georg var med i Karl XII:s Andra fältåget mot Norge. 

 

KARL XII DÖR VID FREDRIKSSTENS FÄSTNING - 30 NOVEMBER 1718

 

ULRIKA ELEONORA UTSES TILL SVENSK DROTTNING 5 DECEMBER 1718

 

ÄLFSBORGS FÄSTNING 1719 var han med vid befriandet av Älfsborgs fästning. Där mötte han bland annat Tordenskiöld som kommer återkomma i min berättelse.

 

FREDRIK I ÖVERTAR DEN SVENSKA KRONAN 24 MARS 1720

 

4 augusti 1720 tog Georg avsked och gick som generalmajor och generalkommissarie i Holsteinsk tjänst.

 

FRED - 30 AUGUSTI 1721 

 

EFTER STORA NORDISKA KRIGET - 4 november 1724 föddes dottern Anna Helena Juliana på Sperlingholm i Övraby socken i Hallands län. Hon dog och begravdes 8 november samma år. Den 21 augusti 1725 föddes hans andra dotter. Även hon döptes till  Anna Helena Juliana. Hon dog 1729.

 

Georg blev 1726 kontaktad av kapten Ulrich Friedrich Brümmer. Kapten Brümmer skulle ansöka om estniskt adelskap och behövde ett intyg som bevisade att han tillhörde den adliga släkten Brümmer. Georg skrev 6 april 1726 ett intyg att Ulrich Friedrichs farfar tillhörde greve Wellings dragonregement. Konstigt att han inte skrev ut namnet på farfadern. Ulrich Friedrich Brümmer blev samma år estnisk adelsman. (Fahne s. 328). Ulrich Friedrich brev till Estländska riddarhuset finns återgivet i Herman Brümmer-Kultz "Krönika om släkten von Brümmer." I brevet skriver Ulrich Friedrich om sin farfar löjtnant Hinrich Johan von Brümmer och sin pappa kapten Ulrich Johan von Brümmer. (s. 46) 

 

Heinrich Johan (före 1639-1685). Gift med Engel Katharina (von Stauden). Sonen Ulrich Johan (mellan 1654 och 1684 - 20 augusti 1704). Han tjänstgjorde som svensk kapten.   

 

Hans Henrik Brummer (efter 1658 - 16 juli 1705) var löjtnant vid överste Lodes finska .....Han var gift med Gertrud Fock. Hon var dotter till Mårten Fock och Gertrud Christina (Knorring).

Det finns även en generalkvartermästare i svensk tjänst Otto Reinhold Brummer som var gift med Helena Fock. Hon var dotterr till Hans Fock och Helena (Pröbsting)

 

1731 FRIHERRE - Georg upphöjdes 1731 till friherre.

 

KOMMENDANT PÅ MALMÖ SLOTT -Han utnämndes till kommendant på Kalmar slott 1733.

 

LANDSHÖVDING I KALMAR och 1734 utnämdes Georg till landshövding i Kalmar. 

 

MÖSSPARTIET - Han tillhörde Mösspartiet och det sägs att det som var han som vid 1740 års riksdag fick uppdraget att dela ut mutor till England och Ryskland för att få information om det kommande kriget mot Ryssland. 

 

Vapnö och Kosta glasbruk 

 

Vapnö

 

VAPNÖ  1741 - Georg köpte 1741 godset Vapnö som ligger i Halmstad. Vapnö är fortfarande i släkten Staël von Holsteins ägo.

 

KOSTA GLASBRUK 1742 startade Georg tillsammans med Anders Koskull glasbruket Kosta.

 

1743 när prins Adolf Fredrik fick överta den svenska tronen var det Georg som fick glädjen att meddela honom den glada nyheten. När han kom hem igen utnämndes han till generalslöjtnant.

 

 1743 blev Georg kontaktad av sin brorson Jackob Johan som skulle skicka in en ansökan till Estländska riddarhuset. Georg skrev ett intyg där han intygade att Jacob Johan var hans brorson. Jacob Johan skickade in sin ansökan 12 januari 1744 och immatrikulerades 15 september 1744. (Russwurm s. 180-181)  

 

1751 - ADOLF FREDRIK  - SVENSK KUNG 25 MARS 1751 - 12 FEBRUARI 1771

 

 

serafimerorden

 

Georg blev 25 november 1754 belönad med Serafimerorden. Den finns nu i ordenssalarna på Stockholms slott. Orden är i 18 karat rödguld och väger 95 gram. Samma år utnämndes han till landshövding i Skåne och överkommendant i Malmö. 1757 utnämndes han till fältmarskalk. Eftersom han inte hört något från sin fru tog han för givet att hon var död. Han gifte sig med sin andra fru Sofia Ridderchantz 1761.

 

georg och sophia

 Det sägs att hans första fru kom hem samma dag som bröllopet stod och att de tre sedan bodde tillsammans på Vapnö. Georg dog på sin födelsedag 6 december 1763.

 

Georgs sarkofag

 

BEGRAVNING - Georgs begravning hölls 6 december 1763 i Malmö st Petri kyrka och han ligger begravd i en sarkofag i Vapnö kyrka tillsammans med sina båda fruar och döttrar. Georg gjorde Vapnö till fidekomiss för sin äldste bror Mattias Gustafs ättlingar.

 

Källor:  

Elgenstierna, Gustaf:Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Norstedts & söners förlag Stockholm, 1932  

Karolinska förbundets årsbok 

archive.org

Lagermark, Johan August: Striderna vid Vestkusten 1717-1718 

http://runeberg.org/ljastrid/0042.html

Rosander, Lars: Sveriges fältmarskalkar, Historiska Medier, Stockholm 2003

Georg Bogislaus Staël von Holstein, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20028, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2016-03-03.

Sundholm, O.Th: Sveriges fältmarskalkar, biografiskt tecknade, Uppsala, 1873