STORA NORDISKA KRIGET

OCH SOLDATERNA I SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN OCH INGIFTA MÄN 

 

UNDER UPPBYGGNAD!!!

DE SOM STRED I STORA NORDISKA KRIGET - Både Jacob och Johans samtliga söner stred som soldater i stora nordiska kriget. De som var små när kriget började kom att ansluta sig till armén så fort de hade åldern inne. Johans yngste son Otto Reinhold föddes 1697 i Narva och var alltså 3 år när kriget började. till Samtliga av Jacob och Johans döttrar var gifta med män som stred som svenska soldater i Stora nordiska kriget. Vilka regementen tillhörde de och vad hände med dem som överlevde kriget? 

 

EN STOR SVÅRIGHET!!! - Vad som gör det svårt när man försöker följa släkten Staël von Holstein under stora nordiska kriget är att flera av männen har samma förnamn. Det finns flera Jacob Johan och Johan. För att skilja dem åt har jag studerat handstilarna i namnteckningarna. Intressant är att de finns en Axel Jakob och en Jakob Axel. Är det samma personer eller?  

 

JACOBS SÖNER;  

CARL JACOB (f. 1666 d. 17XX) överlevde kriget och bosatte sig i Pommern Damgarten. 1725 - Överste Karl Jacob Staël kunde den 30 april 1725 köpa länsgodset Pantlitz med Arendshagen och Neuenkort i distriktet Damgardten i Pommern för 16.300 riksdaler av bröderna von Dechow. På Pantlitz levde sedan Jakob som en förmögen och aktad godsägare. Han gifte om sig med generallöjtnant baron Detlof Ernst von Krassows dotter. NOT!!!!!

 

OTTO VILHELM (F. 28/6 1668 i Estland d. 27/4 1730 i Stockholm) kapten vid Västerbottens regemente 1696, generaladjutant 1700, konformerad 1719, överstelöjtnant vid hertigen av Holstein-Gottorps garde 1701, överstelöjtnant vid holsteinska artilleriet 1704, överstelöjtnant vid general Barners infanteriregemente i Holstein 1708, överste där 1709, överste för svenska adelsfanan 1712, generalmajor av infanteriet 1717, överste för Hallands infanteriregemente samma dag. Efter stora nordiska kriget tjänstgjorde han 1723 som överste för Upplands infanteriregemente. (Lewenhaupt s. 652) Hans källa Anrep och R. (Elgenstierna VII s. 516).

 

FABIAN ERNST (f. 1672 d. 1730) Finns inte i Lewenhaupt. Enligt Elgenstierna tjänstgjorde han som generaladjutant och lantråd. (Elgenstierna VII s.505). Vad gjorde han under kriget?

 

JAKOB AXEL (f. 1680 i Livland d.  19 mars 1730). Finns inte i Lewenhaupt. Var 20 år när kriget började. Var gjorde han då. Jacob Axel var Jacob och Anna Sofias yngste son. Han föddes 1680 i Livland och kom först i svensk krigstjänst, sedan Holsteins, kapten vid grenadjärerna vid general Berners regemente i Holstein, generaladjutnant hos Stanislaus av Polen, utnämnd till överste för ett tyskt regemente som inte kom att upprättas. Han var 9/7 1701 med vid övergången av Dünafloden och slaget där. Under slaget vid Höchstedt den 13 augusti 1704 "mycket heder" "illa bleserad". Reste 1720 till Hannover för att bevaka sin hustrus anspråk på amtet Bederkosa i Bremen. Han är mest känd för att ha stuckit ihjäl Peder Tordenskjöld den 12 november 1720.  (Elgenstierna s. 505). Enligt Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363) dog Jakob Axel 19 mars 1730 i Stalsund. Jakob Axel var gift 2 gånger. 1) Lewenhaupt 2) von Kraffow. Han fick vad som är känt 1 son Carl Jakob (f. juni 1718 d. 14/7 1731 på Övedskloster i Skåne och begravd i Öveds kyrka).

Källor; Elgenstierna VII s. 505 och Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363

 

JACOB OCH ANNA-SOIFAS DÖTTRAR - VAR SÅ GOTT SOM ALLA GIFTA MED SOLDATER;

Anna-Sofia och Jacobs döttrar;  

1. Sofia Elisabet (f.1664 d. efter 1708) hade blivit änka och gifte sig 14 december 1697 i Reval med löjtnanten vid Tiesenhausens infanteriregemente Hans Johan Gyllenlood. (f. 12 juni 1664 - d. efter 1737). De hade när kriget började ett barn; Lovisa Eleonora (1698-1755). Hans Johan hade tagit avsked 1698. Han anslöt sig 26 april 1700 som ryttmästare vid estniska adelsfanan. Hans Johan ägde två bostäder; Stenhusen i Estland som han kom att miste 1710 och Olsböle gård i Finland som han sålde 1737. (Elgenstierna III s. 309-310).   

 

2. Jakobina Juliana, (f. 4/2 1674 i Riga, d. 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län). Hon var sedan 21 mars 1697 gift (i Reval) med generaladjutanten vid svenska armén Gotthard Henrik von Lantingshausen,(nr 1860)(f. xxxx d. 28 oktober 1704 vid slaget vid Punitz i Polen.). De hade när kriget började 2 barn; Henrika Elisabeth (1698-1769) och Jakob Albrecht (1699-1769).(Elgenstierna IV s. 511). 

 

3. Jakobina (f. 21 april 1678 d. 13 september 1703) GGB ESTLAND S. 365 var när kriget började ogift. Hon gifte sig 1702 med kapten Johan Fredrich von Ulrich (16XX-1724). (Elgenstierna) Johan Fredrich hade 22 februari 1701 avancerat till kapten vid Jerwiska lantmelisregementet. Jakoba Juliana och Johan Fredrich fick en son Johan Wilhelm. Om honom vet man bara att han levde 1708.(Lewenhaupt 2 s. 725). Årtalet för Jakoba Julianas död är fel i Elgenstierna och jag har inte lyckats hitta det rätta. 

Estniska infanteriregementet i kretsen Jerwen. Överste O. Rehbinder 1701-1704. 1701 troligen tänkt att vara en permanent enhet som det svenska tenant regiments. Det tillhörde Schlippenbachs arme 1703-1704 och var sedan garnisonerad i Narva där de flesta av regementets soldater blev krigsfångar när fästningen föll. (Nordensvan, s. 82). Resten av regementet blev den del av Hüenes enlisted battaljon. (Kroon, Kallen, "Soldatutskrivning och soldathållet till den svenska armén som en del av Sveriges integrationspolitik under stormakten i Estland och Livland" s. 165)

 

JOHAN (f. 1636. d. januari 1703 i Narva. (Lewenhaupt s. 652). Sedan JANUARI 1684 ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN I NARVA.1 1684/14 - Han tillhörde Narva Regementstab 1684/14.

 

JOHANS SÖNER; 

Mathias Gustaf, (f. 28 april 1666 d. juni 1720 i Jaroslaw);; Mattias Gustaf var major vid Nerikes och Värmlands tremänningsinfanteriregmente från 25/4 1701: överstelöjtnant där 8/8 1701; tillförordnad regementsbefälhavare 1705; tillfångatagen 29/9 1708 vid slaget vid Liesna (Lewenhaupt del 2 s. 651. Hans källa A 8. R. M.). Han dog i juni 1720 i Jaroslaw (Elgenstierna 7 s. 506).

 

JACOB JOHAN - (f.28/7 1667 d. 14/9 1701 vid Bolderaa). Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1678, löjtnant där 1683, regementskvartermästare där 1686, kaptenslöjtnant där 1688 stupade 1701 vid Neumünde skans: ogift. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Enligt Geneologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1930) dog Jacob Johan den 14/9 vid Bolderaa. 8s. 365) 

 

Johan Gustaf (f.1681 d.17/8 1702). page hos konungen; fänrik vid Nerikes och Värmlands infanteriregemente 11/11 1700. Löjtnant där samma år 7/12. Dog ogift 17/8 1702. (Lewenhaupt del 2 s. 651) 

 

Staël von Holstein, Carl Wilhelm. (f.1683 d.4/4 1708). fänrik vid Upplands tremännings infanteriregemente 1/9 1700, fänrik vid Livgardet 8/1 1703, löjtnant där 21/7 1706. Dog ogift 1708. (Lewenhaupt Karl XII officerare.del 2 s. 651). Lewenhaupt uppger som källa Anrep 7. och Riksregistraturet.) (Elgenstierna 7 s. 506)  

 

Georg Bogislaus, friherre.;(f.6/12 1685 6/12 d.1763); volontär vid Livgardet 1700 20/2; sergeant vid artilleriet 1701; kornett vid Ingermanländska dragonregementet. 1701 24/11; löjtnant vid De la Gardies Lifländska infanteriregementet 1702 I2/5; kapten där 10/6 1703 konfirm. 1705 6/3; fången 1704 18/4 i Livland; hemkom 1711 i maj; major vid Skaraborgs regemente. samma år 9/11; överstelöjtnant där 1713 I9/8; överste där. 1717 11/12; Kommendant i Göteborg avsked 1720 4/8; generalmajor och chef för hertigens av Holstein livgarde 1721. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Elgenstierna 7 s. 519.

 

Otto Fredrik (f. 1686 d. 23/8 1771 på Arlösa). Volontär vid garnisonen i Riga ; fänrik vid Nerikes och Värmlands tremänningsregemente infanteriregemente 27/9 1705, löjtnant där 5/1 1708, kommenderad till Riga  för att möta rekryter i september samma år, kom till Sverige 1710 i juli efter Rigas uppgivande, kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Dog ogift 23/8 1771 på Arlöf. (Lewenhaupt s. 651) (Elgenstierna 7 s. 506).

 

OTTO REINHOLD - (f. 1697 i Narva d. 1731). Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714, förare där 1715, sekundfänrik vid Helsinge regemente 1717, premiärfänrik där 1719, löjtnants avsked 1723, kapten i Holsteinsk tjänst, ihjälstucken i en duell 1731. Dog ogift. (Lewenhaupt s. 652). Hans källor Anrep och R.  (Elgenstierna 7 s. 506). 

 

Johan döttrar;  

Barbara Gustaviana (f. 14 oktober 1668 d. 1739) var sedan 1688 gift med  Alexander Pereswetoff-Morath (xxxx - augusti 1710 i Viborg). Han tjänstgjorde när kriget började som ryttmästare vid Drottningens livregemente till häst. Han kom att den 13 december 1700 avancera till överstelöjtnant Savolax fördubblingsinfanteribataljon. Alexander dog i Viborg i augusti 1710. (Lewenhaupt s. 503).  När kriget började hade de fem barn; Helena Catharina (1690-1755 i Jönköping), Alexander (1691-1761), Anna Christina (f.1694 i Ingermanland d.1761), Carl Gustaf (f.1696 d.1763 i Linköping) och Constantin (1697-17XX). (Elgenstierna V s. 676).

 

Christina Eufrosyne (f. 1675 d. 30/1 1744 i Halmstad) var 25 år när kriget började. Hon kom (okänt när) gifta sig med Ertman Möller (f.xxxx d.1/9 1708) Ertman Möller började sin militära karriär som fänrik vid Savolaks och Nylands infanteriregemente och avancerade 4 mars 1684 till löjtnant där. Han avancerade 12/5 1700 till kapten vid Otto Vellings Ingermanländska infanteriregementet. (Elgenstierna V s. 331). Karriär under kriget; Ertman var kapten vid Otto Vellings ingermanländska infanteriregemente 12 maj 1700. (Elgenstierna s. 331) Ingermanländskt värvat infanteriregemente. General Otto Welingk 1700-1705, överste H. Hastfehr 1706-1710. Regementet skapades 1700 i Ingermanland och användes av armén i Ingermanland och södra Finland delvis som garnison. Slutliga som garnison i Viborg och förlorade med fästningens fall 1710. (Nordensvan s. 9) Ertman stupade vid Narvaströmmen 1 september 1708. (Lewenhaupt s. 467). Enligt Elgenstierna  levde Christina Eufrosyne som änka i Halmstad 1732 och dog först 31/1 1744. Hon ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. (Elgenstierna VII s. 506). Christina och Ertmans familj - Christina och Ertman fick en dotter Barbara Christina (okänt när). Barbara Christina kom att gifta sig (okänt när) med kapten Johan Hoffman i Ingermanländska infanteriregementet (f. 1677 d. före 1732) Barbara Christina levde 1741 som änka i Halmstad. (Elgenstierna V s. 331). 

 

Anna Dorothea  (f. 1700 d. 21 februari 1755) gifte sig 11 maj 1716 i Marbäcks socken, Småland med premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente Carl Evert Fock (f. Ingermanland 1692 d.1752). (Elgenstierna II s. 766-767) Bland gästerna finns Otto Fredrik Stahl von Holstein Marbäcks kyrkoarkiv, födelse - och dopböcker, SE/VALA/00244/C/1 (1643-1721), bildid: C0022550_00202, s. 382

Carl Evald militära karriär - Han hade påbörjat sin militära karriär som volontär vid Mellins Estländska infanteriregemente 1703 och avancerade till furir där 1705. 1706 avancerade han till förare. Det gick bra för honom och  1708 hade han avancerat till sergeant för att 1709 avancera till fältväbel. Sedan rullade det på. Fänrik vid enrolleringsmanskapet 1710, sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1711,  premiärfänrik där 1712, sekundlöjtnant samma år. Han togs tillfånga vid Tönningen 1713 men lyckades rymma därifrån samma år. 1715 utsågs han till premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente och avancerade 1717 till kapten. (Elgenstierna s. 766-767). Under kriget var han med vid Gadebusch, Tönningen och Fredrikshall. (Lewenhaupt s. 203).

Efter kriget - 1740 avancerade han till major. Överstelöjtnant vid Åbo läns infantieriregemente 1749. ). Han ägde Martböle i Sagu från 1725 och arrenderade Stor-Heikkila vid Åbo från 1741. (Carplan, Tor s. 307). 

Anna och Carl Everts familj - Carl Evert och Anna Dorothea fick sju barn som kom att föra släkten vidare i två släktgrenar en i Sverige och en i Finland.( Fock, Henrik s. 89). Reinhold Vilhelm (f. 17/8 1721 d. 25/3 1782), Gideon Evald (f. 18/19 1722 d. 18/9 1743), Hans Henrik (f. 19/8 1723 d. 1758), Carl Gustaf (f. 4/7 1726 d. 14/7 1762), Sofia Dorotea (f. 17/9 1731 d. 11/8 1791), Fredrik Bogislaus (f. 25/10 1732 på kaptensbostället på Wahantaka i Letala socken d. 1771), Georg Johan (f. /30/6 1733 på kaptensbostället på Wahantaka i Letala socken d. 1/4 1816). (Elgenstierna II s. 767 ff). 

 

 

Mathias Gustaf, (f. 28 april 1666 d. juni 1720 i Jaroslaw);; Mattias Gustaf var major vid Nerikes och Värmlands tremänningsinfanteriregmente från 25/4 1701: överstelöjtnant där 8/8 1701; tillförordnad regementsbefälhavare 1705; tillfångatagen 29/9 1708 vid slaget vid Liesna (Lewenhaupt del 2 s. 651. Hans källa A 8. R. M.). Han dog i juni 1720 i Jaroslaw (Elgenstierna 7 s. 506)

JACOB JOHAN - (f.28/7 1667 d. 14/9 1701 vid Bolderaa). Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1678, löjtnant där 1683, regementskvartermästare där 1686, kaptenslöjtnant där 1688 stupade 1701 vid Neumünde skans: ogift. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Enligt Geneologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1930) dog Jacob Johan den 14/9 vid Bolderaa. 8s. 365) 

Johan Gustaf (f.1681 d.17/8 1702). page hos konungen; fänrik vid Nerikes och Värmlands infanteriregemente 11/11 1700. Löjtnant där samma år 7/12. Dog ogift 17/8 1702. (Lewenhaupt del 2 s. 651) 

Staël von Holstein, Carl Wilhelm. (f.1683 d.4/4 1708). fänrik vid Upplands tremännings infanteriregemente 1/9 1700, fänrik vid Livgardet 8/1 1703, löjtnant där 21/7 1706. Dog ogift 1708. (Lewenhaupt Karl XII officerare.del 2 s. 651). Lewenhaupt uppger som källa Anrep 7. och Riksregistraturet.) (Elgenstierna 7 s. 506)  

Georg Bogislaus, friherre.;(f.6/12 1685 6/12 d.1763); volontär vid Livgardet 1700 20/2; sergeant vid artilleriet 1701; kornett vid Ingermanländska dragonregementet. 1701 24/11; löjtnant vid De la Gardies Lifländska infanteriregementet 1702 I2/5; kapten där 10/6 1703 konfirm. 1705 6/3; fången 1704 18/4 i Livland; hemkom 1711 i maj; major vid Skaraborgs regemente. samma år 9/11; överstelöjtnant där 1713 I9/8; överste där. 1717 11/12; Kommendant i Göteborg avsked 1720 4/8; generalmajor och chef för hertigens av Holstein livgarde 1721. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Elgenstierna 7 s. 519.

Otto Fredrik (f. 1686 d. 23/8 1771 på Arlösa). Volontär vid garnisonen i Riga ; fänrik vid Nerikes och Värmlands tremänningsregemente infanteriregemente 27/9 1705, löjtnant där 5/1 1708, kommenderad till Riga  för att möta rekryter i september samma år, kom till Sverige 1710 i juli efter Rigas uppgivande, kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Dog ogift 23/8 1771 på Arlöf. (Lewenhaupt s. 651) (Elgenstierna 7 s. 506)

OTTO REINHOLD - (f. 1697 i Narva d. 1731). Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714, förare där 1715, sekundfänrik vid Helsinge regemente 1717, premiärfänrik där 1719, löjtnants avsked 1723, kapten i Holsteinsk tjänst, ihjälstucken i en duell 1731. Dog ogift. (Lewenhaupt s. 652). Hans källor Anrep och R.  (Elgenstierna 7 s. 506).

 

MATTIAS GUSTAFS (1666-1720) SÖNER;  

Johan, (f. 8/6 1698 d. 1751); Volontär vid Livgardet 1716; förare där. s. å. 7/8; fänrik vid Nerikes och Vermlands tremänningsintanteriregemente 1717 7/5; löjtnant  där. 1718 26/6; avsked 1720 30/1 (Lewenhaupt del 2 s. 651).

JACOB JOHAN - (f. september 1699 d. 1755 begravd i reval 15/4 1755).  Sergeant vid Skaraborgs regemente , fänrik där 1718, avsked 1725, kapten i Holsteinsk tjänst, manrichter i Estland. Gifte sig 1724 med sin syssling Hedvig Margareta och blev därmed ägare till herrgårdarna Hannijöggi, Jegelecht och Undel i Estland. (Elgenstierna s. 511) JAKOB - Fänrik vid Skaraborgs regemente 16 juni 1718.  (Lewenhaupt s. 651 - Hans källa R).

Mattias Gustaf (f.16/8 1701 d. 15/3 1757). Rustmästare vid Östgöta tremännings infanteriregemente 18/12 1716, förare där 27/11 1717, fänrik där 13/6 1719, fänrik vid Upplands infanteriregemente 12/12 1721. ( Lewenhaupt s. 651). Elgenstierna 7 s. 513). 

CARL FREDRIK - (f. 24/4 1708 på Malmö herrgård d.1765 i Reval). Var 13-år när Stora Nordiska kriget slutade så han fick inte vara med och kriga. Tjänstgjorde i Holsteinsk tjänst som fänrik därefter i rysk tjänst som överste och president i kammarkollegium i St; Petersburg. (Elgenstierna VII s. 515-516). 

 

JACOBS SÖNER;  

CARL JACOB (f. 1666 d. 17XX) överlevde kriget och bosatte sig i Pommern Damgarten. 1725 - Överste Karl Jacob Staël kunde den 30 april 1725 köpa länsgodset Pantlitz med Arendshagen och Neuenkort i distriktet Damgardten i Pommern för 16.300 riksdaler av bröderna von Dechow. På Pantlitz levde sedan Jakob som en förmögen och aktad godsägare. Han gifte om sig med generallöjtnant baron Detlof Ernst von Krassows dotter. NOT!!!!!

OTTO VILHELM (F. 28/6 1668 i Estland d. 27/4 1730 i Stockholm) kapten vid Västerbottens regemente 1696, generaladjutant 1700, konformerad 1719, överstelöjtnant vid hertigen av Holstein-Gottorps garde 1701, överstelöjtnant vid holsteinska artilleriet 1704, överstelöjtnant vid general Barners infanteriregemente i Holstein 1708, överste där 1709, överste för svenska adelsfanan 1712, generalmajor av infanteriet 1717, överste för Hallands infanteriregemente samma dag. Efter stora nordiska kriget tjänstgjorde han 1723 som överste för Upplands infanteriregemente. (Lewenhaupt s. 652) Hans källa Anrep och R. (Elgenstierna 7 s. 516).

FABIAN ERNST (f. 1672 d. 1730) Finns inte i Lewenhaupt. Enligt Elgenstierna tjänstgjorde han som generaladjutant och lantråd. (Elgenstierna VII s.505). Vad gjorde han under kriget?

JAKOB AXEL (f. 1680 i Livland d.  19 mars 1730). Finns inte i Lewenhaupt. Var 20 år när kriget började. Var gjorde han då. Jacob Axel var Jacob och Anna Sofias yngste son. Han föddes 1680 i Livland och kom först i svensk krigstjänst, sedan Holsteins, kapten vid grenadjärerna vid general Berners regemente i Holstein, generaladjutnant hos Stanislaus av Polen, utnämnd till överste för ett tyskt regemente som inte kom att upprättas. Han var 9/7 1701 med vid övergången av Dünafloden och slaget där. Under slaget vid Höchstedt den 13 augusti 1704 "mycket heder" "illa bleserad". Reste 1720 till Hannover för att bevaka sin hustrus anspråk på amtet Bederkosa i Bremen. Han är mest känd för att ha stuckit ihjäl Peder Tordenskjöld den 12 november 1720.  (Elgenstierna s. 505). Enligt Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363) dog Jakob Axel 19 mars 1730 i Stalsund. Jakob Axel var gift 2 gånger. 1) Lewenhaupt 2) von Kraffow. Han fick vad som är känt 1 son Carl Jakob (f. juni 1718 d. 14/7 1731 på Övedskloster i Skåne och begravd i Öveds kyrka).

Källor; Elgenstierna 7 s. 505 och Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363

 

CONRADS SÖNER OCH DOTTER; 

Fredrich (f.ca 1660 d.24/9 1730) Konduktör vid fortifikationen i Pernau. Löjtnant där 1677. Avancerade till kapten vid fortifikationen i Göteborg 7/9 1700. Fick avgå 12/6 1701 "för dess förgripelses skull". (Lewenhaupt del 2 s. 651. Uppger som källa Riksreg). Friedrich fick två döttrar Johanna Eleonora Amelia (XXXX - 17/10 1739). Hon var gift med Simon Cleuting en svensk artillerilöjtnant. Eventuellt hade hon en syster som hette Catharina Elisabeth (gift Boggenskiöld). Källor; Lewenhaupt 2 s. 651 och Genologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1929) s. 563

Christian (f. 16XX- d.31/8 1708) Började sin militära karriär vid Livgardet 1685. Fänrik vid Västerbottens regemente 12/12 1691, löjtnant där 18/4 1696, kapten där 22/1 1703. Stupade 31/8 1708 vid Meskowitz. (Lewenhaupt. Karl XII officerare. s. 651). Lewenhaupt uppger (R. M.) som källa. R. riksregistraturet; M. militära meritförteckningar och meritlistor. 

Jacob Johan  (f.16XX d.1710) Kapten vid Nylands regemente; sekundmajor där 1700. Fången 1710 vid Riga och död kort därefter. (Lewenhaupt 2  s. 651) 

Sofia Elisabeth - Enligt Pernaus borgarbok dog hon 1710 i pest. Hon var gift med kapten Andreas Sjöfeldt i Schwengels infanteriregemente. Schwengels infanteriregemente var ett livländskt regemente som sattes upp 1703 de var besättning i Pernau. (Nordensvan. Svenska armén s. 22). Johan Andreas Sjöfelt, (f. 1679 i Lifland); son till kaptenen Anders Sjöfelt (S o K) och N. (von Schreiterfelt); underkonduktör vid fortifikationen i Reval 1698; konduktör därst.; löjtnant vid fortifikationen i Dorpat 20/8 1701. Andreas tog avsked 27/5 1703. Han återinträdde i armén 10/3 1704 som kapten vid Schwengelms Pernauska infanteriregemente; konfirm. 17/7 1705. (R. M. Ch.). (Lewenhaupt 2 s. 632). Enligt Pernaus borgabok dog han 1 juli 1705.

 

ESNISKA PAIXT GRENEN;

Johann III Stael von Holstein (f. 16XX d. före. 1723) - kunglig svensk kapten, herre i Paixt. Finns enligt geneologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1929) en notering 1663 (s. 563). Han gift med Anna Catharina (von Schilling (Elgenstierna VII s. 500). 

Hans son - Johan Heinrich påbörjade sin militära karriär som fänrik vid Fellinska lantmelisbataljonen 12/8 1701. Han blev konfirmerad 1702 6/11 och avancerade till  löjtnant vid Beckerns livländska infanteriregemente 1704 1/8. Han blev konfirmerad 7/6 1707. (Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651) Hans källa R.ch). Johan Heinrich var 22 år när kriget startade. Johan Heinrich var gift två gånger; Margaretha Elisabeth Wolffensköld och Anna Gertruda vonn Platzbeck. (Elgenstierna VII s. 501)

Fellinska lantmelisbataljonen - Reised i kretsen Fellin Livlänska lantmelisbataljonen av Fellinska kretsen. Lieutenant Colonel H.J von Buddenbrock (1701-1703). Raised in 1701. Antligen antänt som garnisonsregemente i Pernau eftersom det 1703 användes som rekryteringsbas för von Schwengelms garrisons regemente i Pernau. (KrA, KrK kansli inkommna handlingar 1703, del 3, s. 5839)

Livländska värvat infanteriregemente. Colonel J.W von Beckern (1704-1710). Raised in 1704 as a new enlisted regement bound for garrison duty in Riga where it remained unit it was disbanded in connection with the surrender of Riga. (Nordensvan s. 83). Johan Wilhelm Becker - deltog under generalmajor V.H von Schlippenbachs befäl  i hösttåget i Estland och norra Livland 1703. von Becker värvade ett infanteriregemente och förordnades till dettas chef 2 mars 1704. De låg i garnison i Pernau 1705- april 1706 och därefter till Riga till och med dess fästnings fall i juli 1710. (Svenskt biografiskt lexikon).

 

JOHANS LINJE - ESTLÄNDSKA LINJEN 

Hans/Johans sonson Johan (1660-1723) var under kriget kapten vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente. Han hade börjat sin militära karriär 1678. Johan ägde släktgodset Paixt i Livland och återkom därför till Livland efter kriget. Johan var gift med Anna Catharina von Schilling.

Johans son Johan Henrik (1685-1754) var under kriget löjtnant vid Beckers livländska infanteriregemente sedan 1707. Efter stora nordiska kriget valde han att stanna i Livland och anslöt sig så småningom till ryska armén. Johan Henrik ärvde godset Paixt efter sin pappa och bosatte sig där. Han var gift två gånger. 1. Margaretha Elisabet Wolffensköld. 2. Anna-Gertrud von Platzbeck. 

 

MATTIAS SON JOHAN  - LIVLANDS/SVENSKA LINJEN 

Mattias son Johan (1636-1703) deltog tillsammans med alla sina söner i Stora nordiska kriget. Mattias Gustaf (1666-1720) i Närke värmlands regemente, Jakob Johan (1667-1701) i Nylands infanteriregemente, Johan Gustaf (1681-1702) i Närke- Värmlands regemente, Carl Vilhelm (1683-1708) i Livgardet , Georg Bogislaus (1685-1763) i Skaraborgs regemente, Otto Fredrik (1686-1771) i Närke- Värmlands regemente och Otto Reinhold (1699-1731) i Östgöta och från 1716 Hälsinge regemente. Mattias Gustafs son Johan (1698-1751) deltog även och tillhörde Närke-Värmlands regemente. Större delen av Mattias linje tillhörde alltså Närke-Värmlands regemente och Skaraborgs regemente. Undrar varför det blev just Närke- Värmland? Ytterligare ett frågetecken är varför Jacob Johan tillhörde Nylands infanteriregemente? De flesta dog i kriget. De som överlevde var; 

 

Georg Bogislaus - (1685-1763) Han startade den friherrliga ätten nr 204 (utdöd eftersom han inte fick några barn som nådde vuxen ålder). Han bosatte sig på Vapnö i Halmstad. 

Otto Fredrik - (1686-1771) dog ogift på godset Arlösa i Kristianstad län. 

Otto Reinhold - (1699 i Narva -1731). Militär karriär under Stora Nordiska kriget; Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714; förare där 1715; fänrik vid Hälsinge regemente 1716. Otto Reinhold tog avsked ur armén 31 oktober 1723. Han blev ihjälstucken i en duell 1731. (Elgenstierna, Gustaf. VII s. 506).

Johan (1698-1751) gifte sig 1731 med Märta Catharina Fleetwood. Han ägde två gods Malmö och Krusenhof i Östergötland. 

 

MATTIAS SON JACOBS LINJE   

Brodern Jacobs söner Otto Vilhelm (1668-1730), Fabian Ernst (1672-1730) och Jakob Axel (1680-1730) deltog i kriget. Otto Vilhelm tillhörde en mängd olika regemente, Fabian Ernst var generaladjutant och lantråd, Jakob Axel tillhörde okänt regemente. Jacobs söner överlevde kriget. 

 

Otto Vilhelm (1668-1730) kom efter kriget att bosätta sig i Stockholm. Han blev friherre 1719 och introducerad vid Riddarhuset samma år. - Friherrliga ätten nr 155. 

Fabian Ernst (1672-1730) ägde godset Hannijöögi och blev därför kvar i Livland. Hannijöögilinjen höll på att dö ut men räddades genom att Fabian Ernst dotter gifte sig med sin syssling Jacob Johan.  

Jakob Axel gick det inte så bra för. Han duellerade med Peder Tordenskjold. Vill du veta mer finns en egen sida om detta.

 

CONRADS LINJE 

(1 december 1612- 8 december 1683). Conrad var borgmästare i Pernau 14 oktober 1652. Han var gift 2 gånger. Fru nr 1 RR Peters , 2: Elisabeth Laurenstien. 

Conrad hade tre söner som alla stred i stora nordiska kriget: Christian, Jacob Johan och Friedrich.

Christian var soldat i svenska armén. Han kom att avancera till kapten vid Västerbottens regemente och dog ogift 31 augusti 1708 i slaget vid vid Meskovitz i Polen. 

Jacob Johan har jag hittills inte hittat någon information om. 

Friedrich var stationerad i Pernau och tjänstgjorde inom fortifikationen. Han började 7/9 som löjtnant i Pernau. Han blev arresterad 4 november 1684 för stöld från armén. Han blev vid friad vid rättegången. 1880 arrestades han för att ha deltagit i en duell. 1694 arresterades han men även den här gången klarade han sig. 12/7 1701 avgick Friedrich för "förgripelses skull". Vad han gjorde därefter har jag inte lyckats hitta någon information om.  Kapten Friedrich blev enligt GHB (1629) soldat i svenska armén och dog 30/9 1724.1

 

1 Stackelberg, Otto Magnus. (1929) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft band 1 Estland, Görlitz, Reval s. 563

 

INGIFTA SOLDATER  

Alla kvinnorna i släkten Staël von Holstein var gifta med soldater. Vad hände med dem?

HANS JOHAN GYLLENLOOD - (F. 1664 D. EFTER 1722). Hans Johan gifte sig  14 december 1697 i Reval med Jacob och Anna-Sofias dotter Sofia Elisabeth. Han tjänstgjorde vid den tiden som löjtnant vid Tiesenhausen (sedan Skyttes) infanteriregemente. Hans Johan tog avsked från armén 1698. Vad han gjorde därefter har jag inte hittat någon uppgift om. Den 26 april 1700 utsågs han till ryttmästare för estniska adelsfanan. 1713 utsågs han till chef för Nylands femmänningaregemente. 1715 tjänstgjorde Hans Johan som befälhavare för enrollerade allmogen i kopparbergs län 1715 och 1718 var han överste för densamma 1718. Han Johan tog avsked 11 april 1722 och bosatte sig i Estland. De fick 6 barn som alla föddes i Reval. (Elgenstierna III s. 309-310). 

Efter kriget - Jag tror att paret mest troligen bosatte sig i Finland på Olsböle gård. Hans Johan hade 6/6 1699 ärvt Olsböle gård efter sin faderns död. Han sålde Ölsböle 17/9 1737 till sin svärson Löwenhult. (Ramsey s. 170-171). Gården härstammar ifrån 1500-talet och kom att tillhöra flera adelssläkter. (Turistföreningens Finland väglappar s. 37). Olsböle gård ligger vid Stora Strandvägen och är uppförd på en bergås. Gården är en gammal förläningsherrgård som blev frälseland 1579 då de förlänades till riksamiral Severinsson. Den drogs in 1683 och egendomen ändrades till ett säterirusthåll. (Museiverket - byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY - Raseborg - Nyland. ).

 

Efter att 1710 ha förlorat sin all sin fasta egendom i Estland kom han över till Finland. Han fick där befallning av C. Nieroth och landshövding Creutz att enrolla och exercera allmogen, samt vid uppbåden såsom anföra dem. Han fick av generalslöjtnant Lybecker uppdraget att 9 maj 1713 ta över kommandot över femmänningsregementet i Nylands hövdingeområde. (Leijonhufvud, E s. 155) Han blev nu befälhavare för Nylands femmänningregemente. (Lewenhaupt s. 259) 1718 fick han fullmakt av kungen attt uppräta frikompanier på Jämtländska gränsen. Överste för den enrollerade allmogen i Kopparbergs län 29 maj 1718. Han slutade som överste den 11 april 1722. (Leijonhufvud, E s. 155). Eftersom Hans Johan Gyllenlood ägde Olsböle gård i Finland är det troligt att de bosatte sig där efter kriget. Släkten Gyllenlood vapensköld hänger i Tenala kyrka. De fick sju barn; Lovisa Eleonora f. 26/12 1698 i Goldenbecks socken i Estland. Deras yngsta barn Nils Johan föddes 10/1 1708 i Reval. (Elgenstierna III s. 309-310). 

 

ALEXANDER PERESWETOFF-MORATH (F. 16XX D. 1709 augusti i Viborg). Alexander gifte sig 1688 med Johan och Christina (Möller) dotter Barbara Gustaviana (1668-1739). De fick sju barn; Helena Catharina, Alexander, Anna Christina, Carl Gustaf, Constantin, Georg och Barbro Justina. De två yngsta barnen är födda i Viborg. (Elgenstierna V s. 676). 

 

ALEXANDER PERESWETOFF-MORATH (F. 1691 i Ingermanland D. 1761 på Ekesund)  Alexander gifte sig 1740 med sin kusin och Syssling Anna Christina (F.1707 på Malmö herrgård i Kvillinge i Östergötland D. 1722 på Ekesund). De fick 4 barn. 

 

 

OTRYCKT KÄLLA;

Krigsarkivet; arméns rullor, 1629-1721 

 

TRYCKTA KÄLLOR;

Elgenstierna, Gustaf (red) Den introducerade svenska adelns ättartavlor II .

Elgenstierna, Gustaf  (red) Den introducerade svenska adelns ättartavlor III

Elgenstierna, Gustaf (red) Den introducerade svenska adelns ättartavlor 

Lejonhufvud, E (1918). Namnlistor över officerarkårerna vid svenska s;k tremänningsregementen till fots.  

Levenhaupt, Adam (1920-1921). Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm; Norstedt.

Nordensvan, Carl-Otto. 

Ramsey, Jully (1909-1916). Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

Stackelberg, Otto Magnus. (1929) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft teil 1 Estland, Görlitz, Reval s. 563

Stackelberg, Otto Magnus. (1929) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft teil 2 und 3 Estland, Görlitz, Reval s. 563

Transehe-Roseneck, Astaf von (1929) Genealogische handbuch der livländischen  ritterschaft Livland teil  1, Görlitz, Reval  

Svenskt biografiskt lexikon