STORA NORDISKA KRIGET

OCH SOLDATERNA I SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN OCH INGIFTA MÄN 

 

UNDER UPPBYGGNAD!!!

 

Det var många män i släkten Staël von Holstein som ur de tre linjerna som stred i Stora nordiska kriget. Vilka regementen tillhörde de och vad hände med dem som överlevde kriget?  

 

JOHANS LINJE - ESTLÄNDSKA LINJEN 

Hans/Johans sonson Johan (1660-1723) var under kriget kapten vid Savolaks och Nyslotts infanteriregemente. Han hade börjat sin militära karriär 1678. Johan ägde släktgodset Paixt i Livland och återkom därför till Livland efter kriget. Johan var gift med Anna Catharina von Schilling.

Johans son Johan Henrik (1685-1754) var under kriget löjtnant vid Beckers livländska infanteriregemente sedan 1707. Efter stora nordiska kriget valde han att stanna i Livland och anslöt sig så småningom till ryska armén. Johan Henrik ärvde godset Paixt efter sin pappa och bosatte sig där. Han var gift två gånger. 1. Margaretha Elisabet Wolffensköld. 2. Anna-Gertrud von Platzbeck. 

 

MATTIAS SON JOHAN  - LIVLANDS/SVENSKA LINJEN 

Mattias son Johan (1636-1703) deltog tillsammans med alla sina söner i Stora nordiska kriget. Mattias Gustaf (1666-1720) i Närke värmlands regemente, Jakob Johan (1667-1701) i Nylands infanteriregemente, Johan Gustaf (1681-1702) i Närke- Värmlands regemente, Carl Vilhelm (1683-1708) i Livgardet , Georg Bogislaus (1685-1763) i Skaraborgs regemente, Otto Fredrik (1686-1771) i Närke- Värmlands regemente och Otto Reinhold (1699-1731) i Östgöta och från 1716 Hälsinge regemente. Mattias Gustafs son Johan (1698-1751) deltog även och tillhörde Närke-Värmlands regemente. Större delen av Mattias linje tillhörde alltså Närke-Värmlands regemente och Skaraborgs regemente. Undrar varför det blev just Närke- Värmland? Ytterligare ett frågetecken är varför Jacob Johan tillhörde Nylands infanteriregemente? De flesta dog i kriget. De som överlevde var; 

 

Georg Bogislaus - (1685-1763) Han startade den friherrliga ätten nr 204 (utdöd eftersom han inte fick några barn som nådde vuxen ålder). Han bosatte sig på Vapnö i Halmstad. 

Otto Fredrik - (1686-1771) dog ogift på godset Arlösa i Kristianstad län. 

Otto Reinhold - (1699 i Narva -1731). Militär karriär under Stora Nordiska kriget; Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714; förare där 1715; fänrik vid Hälsinge regemente 1716. Otto Reinhold tog avsked ur armén 31 oktober 1723. Han blev ihjälstucken i en duell 1731. (Elgenstierna, Gustaf. VII s. 506.

Johan (1698-1751) gifte sig 1731 med Märta Catharina Fleetwood. Han ägde två gods Malmö och Krusenhof i Östergötland. 

 

MATTIAS SON JACOBS LINJE   

Brodern Jacobs söner Otto Vilhelm (1668-1730), Fabian Ernst (1672-1730) och Jakob Axel (1680-1730) deltog i kriget. Otto Vilhelm tillhörde en mängd olika regemente, Fabian Ernst var generaladjutant och lantråd, Jakob Axel tillhörde okänt regemente. Jacobs söner överlevde kriget. 

 

Otto Vilhelm (1668-1730) kom efter kriget att bosätta sig i Stockholm. Han blev friherre 1719 och introducerad vid Riddarhuset samma år. - Friherrliga ätten nr 155. 

Fabian Ernst (1672-1730) ägde godset Hannijöögi och blev därför kvar i Livland. Hannijöögilinjen höll på att dö ut men räddades genom att Fabian Ernst dotter gifte sig med sin syssling Jacob Johan.  

Jakob Axel gick det inte så bra för. Han duellerade med Peder Tordenskjold. Vill du veta mer finns en egen sida om detta.

 

CONRADS LINJE 

(1 december 1612- 8 december 1683). Conrad var borgmästare i Pernau 14 oktober 1652. Han var gift 2 gånger. Fru nr 1 RR Peters , 2: Elisabeth Laurenstien. 

Conrad hade tre söner som alla stred i stora nordiska kriget: Christian, Jacob Johan och Friedrich.

Christian var soldat i svenska armén. Han kom att avancera till kapten vid Västerbottens regemente och dog ogift 31 augusti 1708 i slaget vid vid Meskovitz i Polen. 

Jacob Johan har jag hittills inte hittat någon information om. 

Friedrich var stationerad i Pernau och tjänstgjorde inom fortifikationen. Han började 7/9 som löjtnant i Pernau. Han blev arresterad 4 november 1684 för stöld från armén. Han blev vid friad vid rättegången. 1880 arrestades han för att ha deltagit i en duell. 1694 arresterades han men även den här gången klarade han sig. 12/7 1701 avgick Friedrich för "förgripelses skull". Vad han gjorde därefter har jag inte lyckats hitta någon information om.  Kapten Friedrich blev enligt GHB (1629) soldat i svenska armén och dog 30/9 1724.1

 

1 Stackelberg, Otto Magnus. (1929) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft band 1 Estland, Görlitz, Reval s. 563

 

INGIFTA SOLDATER  

Alla kvinnorna i släkten Staël von Holstein var gifta med soldater. Vad hände med dem?

HANS JOHAN GYLLENLOOD - (F. 1664 D. EFTER 1722). Hans Johan gifte sig  14 december 1697 i Reval med Jacob och Anna-Sofias dotter Sofia Elisabeth. Han tjänstgjorde vid den tiden som löjtnant vid Tiesenhausen (sedan Skyttes) infanteriregemente. Hans Johan tog avsked från armén 1698. Vad han gjorde därefter har jag inte hittat någon uppgift om. Den 26 april 1700 utsågs han till ryttmästare för estniska adelsfanan. 1713 utsågs han till chef för Nylands femmänningaregemente. 1715 tjänstgjorde Hans Johan som befälhavare för enrollerade allmogen i kopparbergs län 1715 och 1718 var han överste för densamma 1718. Han Johan tog avsked 11 april 1722 och bosatte sig i Estland. De fick 6 barn som alla föddes i Reval. (Elgenstierna III s. 309-310). 

Efter kriget - Jag tror att paret mest troligen bosatte sig i Finland på Olsböle gård. Hans Johan hade 6/6 1699 ärvt Olsböle gård efter sin faderns död. Han sålde Ölsböle 17/9 1737 till sin svärson Löwenhult. (Ramsey s. 170-171). Gården härstammar ifrån 1500-talet och kom att tillhöra flera adelssläkter. (Turistföreningens Finland väglappar s. 37). Olsböle gård ligger vid Stora Strandvägen och är uppförd på en bergås. Gården är en gammal förläningsherrgård som blev frälseland 1579 då de förlänades till riksamiral Severinsson. Den drogs in 1683 och egendomen ändrades till ett säterirusthåll. (Museiverket - byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY - Raseborg - Nyland. ).

 

Efter att 1710 ha förlorat sin all sin fasta egendom i Estland kom han över till Finland. Han fick där befallning av C. Nieroth och landshövding Creutz att enrolla och exercera allmogen, samt vid uppbåden såsom anföra dem. Han fick av generalslöjtnant Lybecker uppdraget att 9 maj 1713 ta över kommandot över femmänningsregementet i Nylands hövdingeområde. (Leijonhufvud, E s. 155) Han blev nu befälhavare för Nylands femmänningregemente. (Lewenhaupt s. 259) 1718 fick han fullmakt av kungen attt uppräta frikompanier på Jämtländska gränsen. Överste för den enrollerade allmogen i Kopparbergs län 29 maj 1718. Han slutade som överste den 11 april 1722. (Leijonhufvud, E s. 155). Eftersom Hans Johan Gyllenlood ägde Olsböle gård i Finland är det troligt att de bosatte sig där efter kriget. Släkten Gyllenlood vapensköld hänger i Tenala kyrka. De fick sju barn; Lovisa Eleonora f. 26/12 1698 i Goldenbecks socken i Estland. Deras yngsta barn Nils Johan föddes 10/1 1708 i Reval. (Elgenstierna III s. 309-310). 

 

ALEXANDER PERESWETOFF-MORATH (F. 16XX D. 1709 augusti i Viborg). Alexander gifte sig 1688 med Johan och Christina (Möller) dotter Barbara Gustaviana (1668-1739). De fick sju barn; Helena Catharina, Alexander, Anna Christina, Carl Gustaf, Constantin, Georg och Barbro Justina. De två yngsta barnen är födda i Viborg. (Elgenstierna V s. 676). 

 

ALEXANDER PERESWETOFF-MORATH (F. 1691 i Ingermanland D. 1761 på Ekesund)  Alexander gifte sig 1740 med sin kusin och Syssling Anna Christina (F.1707 på Malmö herrgård i Kvillinge i Östergötland D. 1722 på Ekesund). De fick 4 barn.