KÄLLFÖRTECKNING

SORCES AND LITERATURE

 

TRYCKTA KÄLLOR; 

Ahlén, Abraham (1869). Bidrag till det ryska krigets historia under Johan III. 1 . Diss. Uppsala: Univ.

Tillgänglig; http://runeberg.org/aaryska/1/

 

Ahlén, Abraham (1869). Bidrag till det ryska krigets historia under Johan III. 2 . Diss. Uppsala: Univ.

Tillgänglig: http://runeberg.org/aaryska/

 

Annerstedt, Claes (1868). Grundläggningen af ​​svenska väldet i Livonia 1558-1563 inklusive deraf alstrade strider inom Vasahuset . . Diss Uppsala: Universitet 1868.

Tillgänglig:  http://dspace.ut.ee/handle/10062/3944 1

 

Anrep, Gabriel (red.) (1858) Svenska adelns ättar-taflor avd 1 - 4

 

Banér, Gustaf (1859) Konung Carl den niondes fälttåg i Lifland år 1600 och förberedelserna dertill. Akademisk afjhandling, som ... till openly granskning framställes af Carl Rogberg ... å Gustavianska lärosalen d. 24 maj 1859 pvtfm . Diss. Uppsala: Uppsala universitet 1859

Tillgänglig : https://archive.org/details/ldpd_9066171_000

 

Biskup, Marian (1979). Sveriges plats i Jagellonernas policy kring sekelskiftet 1500 . Scandia (Lund). 1979 (45).

Tillgänglig : h ttp: //journals.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/1242

 

Buxhövden, F. von (1851). Andra fortsättningen av Hofrath von Hagemeister Material om historien om Livonias godser, inklusive bidrag till en tidigare historia Oeselschen gods och deras ägare . Riga.

Tillgänglig: http://dspace.ut.ee/handle/10062/44946

 

Carlon, Manfred (1903). Ryska kriget 1656-1658 . Diss. Lund: Lunds universitet, 1903.

Tillgängligt: https://archive.org/details/ryskakriget00carlgoog

 

Elgenstierna, Gustaf (1932). Introduktionen pryder ättartavlor

 

Essen, Nicolai von (1935). Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft Genealogisches  Handbuch der Oeselschen Ritterschaft,Tartu 1935

Tillgänglig på Internet;

http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00000345,00342.html

 

Fahne, Anton (1856-1860). Lordarna och baronerna v. Hövel, tillsammans med geneaologi av familjerna från vilka de tog sina fruar. . Köln.

Tillgänglig: https://archive.org/.../bub_gb_6d9DAAAAcAAJ

 

Fahne, Anton (1876). Livonia och dess familjer: II. Vol.: Livonias adel, särskilt släkten  Stael v. Holstein, Köln

Tillgänglig: http: //digital.ub.uni- duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/8210011

 

Fahne, Anton : (1869/1871). släkter och platser 2/3. Köln.

Tillgänglig: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/8202993

 

Geijer, Erik Gustaf (1926) Samlade skrifter. D. 5, Svenska folkets historia. 2, Gustav Vasa - Charles IX ; 3. 1, Gustav II Adolf . Ny Ökad uppl. Ordad i tidsföljd Stockholm: Norstedt.

Tillgänglig: http://runeberg.org/sfubon/2/0249.html

 

Greiffenhagen, Otto (röd.) (1932) Revaler Burgerbuch : 1409-1624 . Tallinn: Eesti Kirjastus Ühisu

Tillgänglig: urn: nbn: de: bvb: 355-ubr16763-1

 

Gustafsson, Sofia (2006). Svenska städer i medeltidens Europa: en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006

Tillgänglig:: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-1343

 

Hagemeister, Heinrich von (1836). Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands / T. 1/2.. Riga: E. Frantzen

Tillgänglig; https://archive.org/details/materialienzuei00hagegoog

 

Hallart, Ludwig Nicolaus von (1894).Das Tagebuch des Generals von Hallart über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. Reval

Tillgänglig: http://dspace.ut.ee/handle/10062/28887 

 

Hansen, Gottlieb Olaf (1900). Geschichte des Geschlechtes derer von Uexküll.bd 1. Reval:

Tillgänglig; http://dspace.ut.ee/handle/10062/34456 

 

Kelch, Christian (1875). Liefländische Historia. Bd 2, Continuation 1690 bis 1707 : nach der Originalschrift zum Druck gegeben.. Dorpat: Schnakenburg.

Tillgänglig: https://archive.org/details/lieflndischehis00kelcgoog

 

Klingspor, Carl Arvid (red.) (1890). Sveriges ridderskaps och adels vapenbok: omfattande alla kända så väl introducerade som ointroducerade ätters vapen. Stockholm,

Tillgänglig; http://www.digar.ee/arhiiv/en/books/15623

 

Laakmann, Heinrich (red.) (1936). Das Bürgerbuch von Pernau. 1, 1615 - 1787. Tartu:

Tillgänglig: http://dspace.ut.ee/handle/10062/22897

 

Levenhaupt, Adam (1920-1921). Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm; Norstedt.

 

Mankell, Julius (1866). Anteckningar rörande svenska regementernas historia. 2. uppl. Örebro: Lindh

Tillgänglig: http://runeberg.org/mjantreg/

 

Munthe, Ludvig W:son (1904-1906). Kongl. Fortifikationens historia. 2, Fortifikationsstaten under Örnehufwudh och Wärnschiöldh 1641-1674. Stockholm: Norstedts.

Tillgånglig på nätet: https://archive.org/details/konglfortifikati02munt

 

Munthe, Ludvig W:son (1902) Kung. Fortifikationens historia 3. Stockholm, Norstedts.

Tillgängligt på nätet: https://archive.org/details/konglfortifikati31munt

 

Petre, Robert & Quennerstedt, August (1901). Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. 1, R. Petres & M. C. Posses dagböcker. Lund: Gleerup.

Tillgänglig: http://runeberg.org/karolikrig/1/0331.html

 

Rogberg, Carl (1859). Konung Carl den niondes fälttåg i Lifland år 1600 och förberedelserna dertill. Akademisk afjhandling, som ... till offem´ntlig granskning framställes af Carl Rogberg ... å Gustavianska lärosalen d. 24 maj 1859 p.v.t.f.m.. Diss. Uppsala : Uppsala universitet.

Tillgänglig: https://archive.org/details/ldpd_9066171_000

 

Russwurm, Carl. Nachrichte über das adlische und freiherreliches geschlechte Staël von Holstein

 

Rutenberg, Otto von (1859-1860).Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland von  der ältesten Zeit bis zum Untergange ihrer Selbständigkeit.. Leipzig:.

Tillgänglig: https://archive.org/stream/geschichtederos04rutegoog#page/n275/mode/1up

Tillgänglig: http://runeberg.org/karolikrig/1/0331.html

 

Schirren, Carl (red.) (1861-1881).Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. s.120. Reval:

Tillgänglig:

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10781961_00135.html

 

Stackelberg, Otto Magnus. (1929) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft band 1 Estland, Görlitz, Reval

Tillgänglig på Internet: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000600/images/

 

Stackelberg, Otto Magnus. (1930) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft teil 2 och 3 Estland, Görlitz Reval.

Tillgänglig på Internet: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000601/images/

 

Styffe, Carl Gustaf (röd.) (1875). Bidrag till Scandinavia historia ur utländska arkiver. D. 4, Sverige i Sten Sture den äldres tid, 1470-1503 . Stockholm: Norstedt.

Tillgänglig: http://runeberg.org/biskandhi/4/

 

Švābe, Arveds (red.) (1933). Den äldsta svenska markrevisionen av Livonia: (1601) . Riga:

Tillgänglig: https://dspace.ut.ee/handle/10062/26713

 

Transehe-Roseneck. Astaf von (1929). Geneologisches handbuch der livändischen ritterschaft tel 1: Livland teil 1, Görlitz, Reval

 

Tranér, Gustaf (1872). Konung Carl IXs fälttåg i år 1601. Livonia . Diss. Uppsala: Universitet

Tillgänglig:  http://dspace.ut.ee/handle/10062/49384

 

OTRYCKT KÄLLA

Krigsarkivet - améns rulllor; 1629-1721 

 

TIDSKRIFTSARTIKLAR;

Mankell, Julius (1877). Sommarfältåget i Brandenburg 1675" s. 239. Historiskt bibliotek tredje delen. 

Tillgänglig på Runeberg.org 

Lagermark, JA: (1889) Armfeldt tåg emot Trondhjem.  Historisk tidskrift 

Tillgänglig:  http://runeberg.org/ht/1889/0331.html  

 

INTERNET

Svenska regementen under indelningsverkets dagar

Tillgänglig; http://www.hhogman.se/regementen_start.htm