ÄNKORNAS ÖDEN OCH ÄVENTYR EFTER KRIGET

 

Mot slutet av Stora nordiska kriget var det många som flydde till Sverige - bland annat  Johan och

Jacobs änkor De fick troligen inte mycket med sig för de fick stöd när de kom till Sverige. För att

hjälpa dem samlades de ihop pengar i de svenska kyrkorna. Det finns listor publicerade på nätet där

man kan läsa om vem som sökte stöd. 

 

1712 - Johans tredje fru Anna-Sofia (född Fock) kom till Sverige tillsammans med Anna-Dorothea

och sonen Otto-Reinhold. De fick stöd mellan åren 1712-1716. Anna-Dorothea gifte sig 1716 med

Karl Ewert Fock. De kom att bosätta sig i Finland. Anna-Sofia återvände så småningom till Narva.

 

1713 kom ytterligare tre änkor till Sverige. Johans två döttrar Christina Euphosia (1675-30/1 1744.)

Hennes man Ertman Möller hade dött 1708. Chistina Euphosia ligger begravd i Kaggegraven i

Halmstad kyrka. Hennes dotter Barbro Christina Möller gifte sig med Johan Hoffman. De bodde i 

Halmstad. Johans dottern Barbara Gustaviana (Alexander Pereswetoff-Morath) kom även hon till

Sverige. Deras dotter Barbro  Justina (1710-04-04 - 1768-08-14 på Stora Åshuvud)- Hon gifte sig

med Gerd Fredrik Hård af  Torstorp. Om honom har jag hittat följande.

 

Gert Fredrik (1689-?) Ägare av Bäckabo i Friggeråkers socken, Skaraborgs län samt Aggarp och 

Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken, Jönköpings län. 

Volontär vid Forsens regemente 1705. Förare vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å.

Fänrik 1710. Löjtnant 1711-07-20. Kapten 1712-08-08. Konfirm.fullm. 1716-04-17.

Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Avsked 1719-09-30. Återinträdde i tjänst.

Premiärkapten 1739-06-05. Död 1754-11-03 på Aggarp.

 

1713 kom även Jacobs dotter Jakobina (Gotthard Henrik von Lantinghausen). 

 

Johans son friherre Otto Wilhelm kom 1712 hem till Sverige.