ÄNKORNAS ÖDEN OCH ÄVENTYR EFTER KRIGET

 

Mot slutet av Stora nordiska kriget var det många änkor och barn som flydde till Sverige - bland

annat  Johan och Jacobs änkor. De fick inte mycket med sig så när de kom till Sverige fick de stöd.

Svenska kyrkan samlade in pengar för att hjälpa dem. Det finns listor på nätet över vem som sökte

och fick stöd.

 

 

1712 - Johans tredje fru Anna-Sofia (född Fock) kom till Sverige tillsammans med Anna-

Dorothea och Otto-Reinhold. De fick stöd mellan åren 1712-1716. Anna-Dorothea gifte sig 1716

med Karl Ewert Fock och kom senare bosätta sig i Finland. Anna-Sofia återvände så småningom till

Narva. 1712 kom även Jacobs änka tillsammans med sin dotter Jakobina Juliana (1675-1721).

Hon var gift Lantinghausen. Jakobina Juliana ligger begravd i Stockholm.

 

1713 kom  Johans två döttrar Christina Euphosia (1675-30/1 1744.) Hennes man Ertman Möller

hade dött 1708. Chistina Euphosia ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. Hennes dotter

Barbro Christina Möller gifte sig med Johan Hoffman. De bodde i Halmstad.

Barbara Gustaviana (Alexander Pereswetoff-Morath) kom även hon till Sverige. Deras dotter

Barbro Justina (1710-04-04 - 1768-08-14 på Stora Åshuvud)- Hon gifte sig med Gerd Fredrik Hård

af  Torstorp. Om honom har jag hittat följande. Han föddes 1689 och ägde Bäckabo i Friggeråkers

socken i Skaraborgs län samt Aggarp och Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken i Jönköpings

län. Gerd Fredrik hade börjat som volontär vid Forsens regemente 1705. Han avancerade till Förare

vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å. Han avancerade 1710 till fänrik,  Löjtnant

1711-07-20, Kapten 1712-08-08 och fick Konfirm.fullm. 1716-04-17. Han fängslades vid 

Tönningen 1713-05-16. Gerd Fredrik kom hem 1714. Han tog avsked 1719-09-30. Återinträdde i

tjänst. Avancerade till premiärkapten 1739-06-05. Gerd Fredrik dog 3 november 1754 på  i

Kulltorps socken i Jönköpings län.

 

1713 kom även Jacobs dotter Jakobina. Hon var änka efter Gotthard Henrik von Lantinghausen.