JOHAN  STAËL VON HOLSTEIN

8 juni 1698 - 12 december 1751

  

JOHAN föddes  8 juni 1698 på Malmö gård i Kvillinge socken i Östergötland. När han var två

år startade Stora Nordiska kriget. Hans pappa och många av hans släktingar var soldater i svenska

armén och stred i kriget.

Johan undervisades under sin uppväxt av en informator som hette Olof Wrangel.  Källa: Lunds

Stifts Herdaminen, efter mestadels otryckta källor utarbetadt ..., Volym 1  Av S. Cawallin sid 355

 

VOLONTÄR VID LIVGARDET -   Som 18-åring antogs han 1716 som volontär vid Livgardet.

 

SKARABORGS REGEMENTE - I augusti 1716 avancerade Johan till förare vid Skaraborgs

regemente. Johan deltog 1716  belägringen av Ede Skans  i Värmland.

 

Johan finns registerad i Soldatregistet: UTDRAG UR SOLDATREGISTRET - Aktnummer: SK-

BEFÄLET-1716

 

STAEL von HOLSTEIN, Johan, 

Född: 1698-06-08

Död: 1751-12-20 

Antagen: 1716

Avsked: 

Regemente: Skaraborgs regemente

Rote: Ej Fastställd

Kompani: Vadsbo

Socken: Götlunda

Torpnummer: SK-BEFÄLET 

 

NÄRKE- OCH VÄRMLANDS TREMÄNNINGSREGEMENTE - 7 maj 1717 utnämndes Johan till

fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente. Under sin tid i där deltog han bland

annat i tåget mot norska gränsen och i sjöslaget vid Hangö Udd i Finland. Det gick bra för Johan

och 26 juni 1718 avancerade han till löjtnant.

 

ANDRA FÄLTTÅGET MOT NORGE 30 OKTOBER 1718 -30 DECEMBER 1718 - Löjtnant

Johan var en av soldaterna som deltog i det andra fälttåget mot Norge. Han tillhörde huvud-

truppen som leddes av Karl XII. Den 29 oktober påbörjade Karl fälttåget. Den svenska huvud-

armén var uppdelad i tre grupper: Johan tillhörde Henrik Otto von Albedyls grupp. De utgick

ifrån Holmedal i Värmland. Karl XII gick 8 november över gränsen till Norge tillsammans med

över 30.000 soldater. Den 18 november var Fredrikstens fästning omringad.     

 

KARL XII dog på kvällen något efter klockan nio den 30 november 1718 vid Fredrikstens

fästning. Kungen blev skjuten genom huvudet när han stod i en löpgrav. De har sedan Karl XII

död diskuterats vad det var som hände när kungen sköts. Det var många som skulle gagnas 

av hans död. Inte minst Fredrik av Hessen som snart skulle få makten i Sverige. Enligt

historikern Peter Englund ska kungen ha fallit för en fiendekula. 

 

FREDEN I NYSTAD Det stora Nordiska kriget förtsatte till 1721. Fredsavtalet skrevs under den

30 augusti 1721 i Nystad (freden i Nystad ). Det gick inte bra för Sverige. De fick visserligen

2 miljoner riksdaler men förlorade då Livland, Estland, Ingermanland och Viborgs län. Nu var

Sveriges tid som stormakt slut. 

 

SKARABORGS REGEMENTE - Efter krigslutet fortsatte den nyss fyllde 24-åringen Johan att

arbeta inom armen. Han avancerade och utnämndes i september 1723 utnämndes han

till fältväbel vid Skaraborgs regemente.  

 

MÄRTA CATHARINA FLEETWOOD - Johan gifte sig den 1/5 1731 på Bjurbäck herrgård

Skaraborgs län med friherrinnan Märta Catharina Fleetwood. Hennes pappa major och friherre

Miles Fleetwood (N:O 49  ) var en rik man. Han ägde gårdarna Röksberg i Mulseryds socken,

Jönköpings län, Korsberga i Valtorps socken, Bjurbäck och Sundseryd, båda i Bjurbäcks

socken,i Skaraborgs län.

  

1) MARIA MARGARETA  -  föddes 22 april 1733. Hon gifte sig 3 mars 1766 med Johan

Boije af Gennäs. Maria Margareta dog 21 oktober 1755 på Krusenhov. 

 

2) Den 7 april 1734 föddes dottern Christina Charlotte. Hon gifte sig 9 augusti 1767 med major

Carl Gustaf Peres Wetoff-Morath ägare till herrgården Duseborg. Christina Charlotte dog i bröst-

feber (lunginflammation).

  

JOHANS SOLDATTORP - Mellan åren 1735-38 bodde Johan som löjtnant på Brandstorp 1.2 i

Hallestorps rote och mellan åren.1738-42  på Lofsgården 1:1. Kinneveds hembygdsförening

har gått igenom soldattorpen och vilka som bodde i dem. Enligt noteringar där är Johan under

sin tid på Lofsggården gift med Kristina Eriksdotter Berg född 1688 i Sörby. Hon kom tillbaks dit

3 maj 1760. Kristina var dotter till Erik Liten och Annika Brun. Enligt Kinneveds hemförenings

forskning var det Kristina som var mamma till tre av Johans barn:

 

Mattias Johan f 17370807 i Vårkumla d 17380108 i Kinneved

Johan Fredrik f 17380925 i Kinneved d 17390216 i Kinneved Till Agnetorp 1742.  

 

3) Den 26 mars 1736 föddes sonen Georg Gustaf i Kinneved socken. Födelsen finns noterad i

Riksarkivet. 

 

4)1737 föddes sonen Mattias Johan. Han bara blev 1 år.

 

5) 1738 föddes Johan Fredrik. (se nedan) Han dog  1739 och begravdes i Suntaks kyrka i

Skaraborgs län.

 

6) 25 november 1742 föddes Hedvig Catharina. Hon gifte sig med sin kusin Georg

Bogislaus som tillsammans med sin son misstänktes för att ha känt till planen att 

mörda Gustaf III. Georg Bogislaus dog 1814 och ligger begravd på kyrkogården i Västra Ryd.

 

1742 deltog Johan i sjötåget Finland och 1743 följde han expeditionerna till Roslagen, Dalarna

och Bohuslän. Detta är troligen i kriget som kallades Hatttarnas Ryska krig och som ledde fram

till  Lilla ofredenDen 8 maj 1743 avancerade han till stabschef.

 

7) 16 november 1744 föddes dottern Anna Elisabeth. Hon gifte sig 28 februari 1768 med major

och vice landshövdingen Bengt Fabian de Charliere (1729-16 februari 1810). 

 

Johan fortsatte klättra i karriären och utnämndes till kapten 13 april 1745. 

 

8) 5 mars 1746 föddes dottern Märta Johanna. Hon gift sig med sin kusin överjägmästare

Fredrik Gustaf (1745-1822. Märta Johanna dog 10 januari  1792 på Björnäs i Kvillinge socken.

 

 

Johan ägde även ett gods som heter Krusenhof. Godset ligger i Kvillinge socken i Östergötland.

Han dog den 12 december 1751. 

 

 

krusenhof

 

 

krusenhofs herrgård

 

Johan Stael von Holstein, was born June 8, 1698 at Malmö Kvillinge Estate in the parish in

Östergötland. 1716 Johan was volunteering at the Life Guards and on the 7th of August the

same year advanced to be driver. In 1816 he participated in the siege of Ede Skans in

Värmland. On 7th of May 1717 Johan was appointed to the ensign at Närkes and Värmland 4th

Mannings regimente.  He participated in the train towards the Norwegian border and in

the naval battle of Gangut (Hängö). 

 

Johan advanced to lieutenant June 26, 1718. He continued to rise through the ranks and was

appointed sergeant at Skaraborg Regiment in September 1723, Johan got married on 1 of May

1731 at Bjurbäcken mansion in Skaraborg County to Baroness Martha Catharina Fleetwood.

Daughter of Major and Baron Miles Fleetwood (N:O 49) to Krusenhof, Bjurbäcken and 

Sundseryd. 

 

On the 26 of March 1736 they got a son that they named George Gustav. Between 1741 and

1742 Johan participated in Navel battles in Finland and in 1743 he accompanied expeditions to

Roslagen, Dalarna and Bohuslän  On May 8, 1743 Johan advanced to Chief. He continued to

climb in his career and was appointed captain on the 13th of April 1745. Johan owned a manor

called Krusenhof. He died December 12, 1751.

 

 

Bjurbäcks herrgård

 

Bjurbäcks herrgård Foto: Hans Nygren

 

  

Källor/citations:

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volym 7 - Tabell 9

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor, tabell 27, 1932

Jönköpings geneologiska förening - vigslar i  Bottnaryd församling -  17310502

Elgenstierna: Friherrerliga ätten Fleetwood , nr 49 tabell 3 sid 718

Historia från 1700-talet

Släkten Fleetwood

Släktföreningen Fleetwod

 

Hittade nedanstående på www.kinneved.se

 

KINNEVEDSFOLK - av Kinneveds hembygdsförening


LOFSGÅRDEN
1 mtl krono, skatteköpt 1898.
Lofsgården 1:1
Hus från 1913 och hus från 1931 (f.d. mejeri). Köpt från Kronan 1898.


Indelningshavare; Baron A. Foch f 17?? i Grolanda? Till Lagerstorp Västarp (sid. 260)
föräldrar: Henrik Johan Foch o Birgitta Creutz
Löjtnant 1738-42: (A Foch heter Alexander Ludvig Fock, och är född 1725-02-12 och död 1736 på Saleby och begraven 1736-02-06)


Johan Staël von Holstein f 16980608 i Malmö d 17511220 i ? gm Kristina Eriksdtr Berg f 1688 i Sörby åter

hit, d 17600503 i Kinneved föräldrar: Erik Liten o Annika Brun

 

Intressanta länkar:

Hur ett soldattorp kunde se ut i Skaraborgs län - soldattorp nummer 341

Kinneveds socken

Hattarnas Ryska krig 

Armfeldts karoliner 1718-1719

 

Boplatser för soldaterI området Vara och Essungabygden. St. Gruvad-Sven Larsgården-

Västgöta reg. Västerbitterna, Karla, Björstorp, Hallestorp, Botberga, Carla Österg. Österbitterna,

Kyrketorp, Åkatorp, Skattegården, Hulegården, Stommen, Måns-Olofsg., Ravelsgården,

Nolgården, Tubbetorp- kavalleritorp.

 

 

Stora Gruvad - Stora Gruvad is a farms and is located in Vara Kommun, Västra Götaland, Sweden

 

INTRESSANTA LÄNKAR: 1718.no