Herrgårdar i Livland 

 

Staelenhof (Paixt)  - I kretsen nya Pernau, församlingen Torgel

  

Staelenhof

 

Foto: Oscar Oscar Sussi 

 

staehlenhof2

Konstnären heter Siegfried Wilhelm Stav (1866)

 

Dörfer paicus tillhörde från 1561 den polske kungen Sigismund.som den 8 oktber gav den till borgmästaren i Neu-Pernau Heise Vegesack. Anledningen till att Vegesack fick marken var som belöning för att han hade hjälpt till att försvara Pernau när det anfölls av svenskarna.  1599 tillhörde Paixt Heise Vegesacks son. Det är osäkert när Hans/Johan lånade ut pengar till svenska staten och fick Paixt som pant. Den tidigaste noteringen är stadfästelsebrev för gjorda försträckningar undertecknat den 23 juli 1619 av den svenske kungen Gustaf II Adolf. Hans son verebt godset till sin son kapten Johan Staël von Holstein. Efter honom ägdes godset av han son löjtnant Johan Heinrich. Nästa ägare var dennes son kapten Johan Heinrich. 

 

De Paixt vi ser idag är byggt 1845 i neo-renässanstil av Johann Erich Staël von Holstein. Förutom Paixt ägde han även Uhla och Surri. Han tjänstgjorde i den kejserliga ryska armen.  


Baron Wilhelm Staël von Holstein

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den siste ägaren var Baron Wilhelm Reinhold Heinrich Staël von Holstein. Han var född 30     december 1866. 1918 förvisades Wilhelm till  Sibirien 1918. Året efter överflyttades han till Tyskland. Han arbetade där som trädgårdsmästare i Würzberg. 1920 köpte han ett hotell i Birkenstein i Bayern. Wilhelm gifte sig den 18 april 1896 med Elisabeth (von Helmersen).  Tillsammans fick de barnen: 

 

Aimée Marie Elsa, baronessa, född 1898-07-19  

Alexandra Anna Marie, baronessa, född 1900-12-20

 Isabella Alma Elsa, baronessa, född 1906-02-28.

 

Wilhelm dog i München 1934. (Gustaf, Elgenstierna s. X)

 

 

Tammist i kretsen Pernau , församlingen St Elisabeth

(numera Tammiste, Estland)

 

  

Tammist

 

 

TAMMIST gavs som förläning till Hans Stahl av kung Gustav Adolf 23 juli 1619. 29 juli 1728 testamenterade Anna Sofia von Stackelberg född Armfeldt det till sin son Magnus Johan. Han fick två söner och en av dem gifte sig Staël von Holstein. På 1770- talet kom den på nytt i släkten Staël von Holsteins ägo genom giftemål mellan Catharina von Stackelberg med den ryske löjtnanten Carl Gustav Staël von Holstein.. I början av 1900-talet gjordes stora ombyggnader av Tammist av August von Seeberg och hans hustru Hedwig Johanna född Staël von Holstein. 1919 expropierades Tammist som då tillhörde den adliga familjen Wulff. 

 

(Stryk, Leonhard von: Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands 1, Dorpat 1877, s. 326).

 

 

Pidula i kretsen Saaremaa/Öesel, församlingen Kihelkonna/Kielkond

   

Pidula

 

Hans (Johann) II, Otto Stael von Holstein, (ca 1610-1688), Kungliga Svenska löjtnanten,.1639 var han representant för staden Pärnu. Johan var den äldsta sonen. Han gifte sig med Sophie von Stackelberg Pidula herrgård Ösel. De fick fyra barn.

 

 

 Torma i kretsen Dorpat, församlingen Torma

  

Torma

 

  

 Testama i kretsen Pernau, församlingen Testama

  

Testama

  

 

TESTAMA ligger vid Pernau och nämndes först i 1553. Herrgården låg i biskopsstiftet 

Ösel-Wiek stiftet..Testama tillhörde vid den här tiden Tyska orden och var förlänad till

Christopher von Münchhausen 1560 av hertigen Magnus. Münchhausen var kronofogde i

Tyska Orden i väst, Herrgården ägdes därefter av Klaus von Kursel. Kursell föddes Livland

som son till ståthållaren över stiftet Dorpat Georg Kursell till Sommerpahl och Elisabeth von

Yxkull av Felix.(syster till Johann Uexküll zu Padenorm) . Klaus trädde i samband med Sveriges

första erövringar Estland 1561 i svensk tjänst.. 

 

Vill du veta mer om Klaus von Kursel finns det en lång artikel i tyska Wikipedia, Det finns även

en längre artikel om Klaus i  Nordisk familjeboks Uggleupplaga 

 

1604 erhåller amiral Jacob Gottberg Testama som livtstidsförläning. Jacob Gottberg tillträde

som guvenör i Pernau 10 oktober 1600. 1601 avancerade han till att vara Sveriges ståthållare i

Pernau. Jacob Gottberg dog 1614. 

Källa.

Personhistorisk tidskrift 32, 1931 sid 133-135. B.Hildebrand "on Jacob Gotteberg stambok".

 

I slutet av 16-talet - början av 17-talet - Ägdes Testama av Richard Isaacson von

Rosenkrantz, vice guvenör i Pårnau under den svenska tiden. 1831 Förvärvades Testama av

Wilhelm Stael von Holstein, som genomförde omfattande restaureringar.

 

Zintenhof I kretsen Pernau, församlingen Torgel (numera Taali, Estland)

 

Mattias dotter Anna Staël von Holstein (gift med Henirich Seulenberg) fick tillsammans med sin son Johan Seulenberg godset Zintenhof i Torgels socken i Livland  i förläning av den svenske konung Carl X Gustaf den 12 december 1659. Godset hade 1565 fått sitt namn från stadsvogten i Pernau Claus Zint. Godset kom att tillhöra familjen Seulenberg fram till reduktionen 1682. (Stryk, Leonard Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Volym 1, 1875 sid 336).  

 

 

 

Staelenhof text.

 

Paixt text 2

 

Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Volym 1, 1875 sid 323, 335-336 

 

Vana-Antsla mõis - Schloß Anzen in Kirchspiel Anzen, Kreis Werro

 

 

 

Herrgården har haft en lång rad släkter: 

1405 Uexküll
16. saj. Otto von Uexküll
1588 Georg Schenking
1625 Åke Tott
1649 Dietrich Riegemann (aadeldatuna von Loewenstern) Martin von Loewenstern (mõis jagati Vana- ja Uue-Antslaks) Valentin von Loewenstern
Karl Dietrich von Loewenstern
1783 Karl Otto von Loewenstern
1833 Elisabeth Katharina von Bose (s. Loewenstern)
1878 tütar Anna Stael von Holstein
Reinhold Stael von Holstein
1883 Georg von Ungern-Sternberg   

 

Kokenkau i Kirchspiel St. Mikaels, Kreis Pernau 

 

 

  

Kokenkau mois

  

Kalli mois oli 1624 a.  Matthias Stahl'i käes, pärast kuulus ehk Thurni, Krahvkonda: 

 

Kalli herrgård 1624 Matthias Stahl 

 

Koonga herrgård (på tyska Kokenkau ) nämns första gången i 1449, då den tillhörde biskopen av Saare-

Wieks stift.

 

Biskopen då hette Johannes IV Kyvel (Kievel), 1515–1527

 

Herrgården Netz i Kirchspiel  St. Mikaels, Kreis Pernau

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

Heise Vegesack wurde 1545 in Rostock immatrikuliert und war 1558 Landschreiber in

Trikaten. In den Jahren 1562 bis 1564 war er als Pernauer Rh. Gesandter in Stockholm.

Er war 1566 Bm. zu Pernau und starb vor 1572.

 

Jegelecht