GREN 3; ESTLAND-PERNAU NARVA GRENEN

LINE 3; ESTONIAN-PERNAU - NARVA LINE

 

sidan är under uppbyggnad!!!!!

 

 

LIVLÄNDSKA GRENEN    

2.1 - JOHAN (HANS) OCH MAGDALENA (HERTWICH). (född ca 1570).  Johan var troligen äldst av syskonen.  I Elgenstiernas presenteras han enligt följande. "Johan ägde Karsenhof/ Paixt (Staelenhof) i Torgels socken och Tammist i Pernau socken, å vilka han 23 juli 1619 erhöll konung Gustaf II Adolfs stadfästelsebrev för gjorda försträckningar till kronan; borgare i Pernau: sägs ha dött i rysk fångenskap. (Han dog någon gång mellan 1620 och 1620." Johan/Hans och Magdalena  grundade LIVLÄNDSKA GRENEN. De fick flera barn:    

3.1 Hans II (f. ca 1610 d. innan 1687). Enligt Thomas Staël von Holstein - Hans Otto Stael von Holstein 

3.2. Conrad (f. 1 december 1612  d. 18 december 1682).  

3.3. Elisabeth - enligt Pernau Burgerbuch gift med Heinrich Ambrosius.   

3.4. Enligt Pernau burgerbuch gift med Claus Petersen (olderman 1634-1637).  

3.5. Enligt Pernau burgerbuch gift med Andreas Berkley.  

3.6. Enligt Pernau burgerbuch gift med handelsmannen Rubbert Bruen.  

 

3.1 Hans II (1610- innan 1687) FORTSATTE LIVLÄNDSK GRENEN  - Johan  gifte sig med Sophia von Stackelberg av huset Piddul. De fick tillsammans en son som döptes till Johan III. De fick säkert fler barn men de är inte kända till namn. - Hans II tjänstgjorde som kunglig svensk löjtnant och var arvtagare till Paixt (Staelenhof). 1639 var han rådsmedlem i Pernau. 

 

3.2  Conrad (1612) Grundade LINDEN GRENEN - Han fick enligt Pernau burgerbuch fyra barn; Friedrich (16XX-30 september 1724) Fredrich blev senare soldat och tjänstgjorde inom fortifikationen i svenska armén och som ingenjör och kapten under Stora Nordiska kriget. Han dog ogift och slöt därmed sin gren. Christian (16XX-31 augusti 1708). Han blev senare kapten i Västerbottens infanteriregemente och stred i Stora nordiska kriget. Christian dog ogift och slöt därmed sin gren. Jacob Johan (16XX-1710). Han blev senare överste i svenska armén och dog under Stora Nordiska kriget. Jacob Johan dog ogift och slöt därmed sin gren. Sophia Elisabeth dog 1710 i pest.  

 

3.1.1 Johan III (cirka 1663 - innan 1723). Tillhörde den svenska armén och tjänstgjorde 1682 som löjtnant. Han avancerade 1704 till kapten. Johan III ärvde Paixt efter sin pappa. Han var gift med Anna Catharina (von Schilling) som dog 1696. Johan gifte sig sedan med Agneta Elisabeth (von Tiesenhausen). Johan III fick en son som döptes till Johan Heinrich (1678-14/7 1754). Johan Heinrich anslöt sig till den svenska armén 1707. Han avancerade 1708 till kapten. Johan Heinrich var gift med Margaretha Elisabeth (Wolff Shield) som dog 12/10 1728. Johan Heinrich gifte sig 15/12 1737 i Pernau med Anna Gertrud Beck som dog 1762.    

 

ESTLÄNDSKA GRENEN  

2.2. MATTHIAS Borgare 1607. Alterman i stora gillet 1614, rådsherre 27 september 1618 och borgmästare 1645. Han var gift två gånger. Hans första fru var Elisabeth Hartwich (syster till Magdalena enligt Pernaus borgarbok). Hans andra fru hette Margaretha von Stackelberg. Matthias dog enligt Pernaus borgarbok 25 juli 1649. Mattias grundade ESTLÄNDSKA GRENEN     

MATTIAS OCH ELISABETS BARN - Enligt Gustaf Elgenstierna fick Mattias och Elisabet sju söner och två döttrar;  

3.1 Mattias jr, dog ogift innan 1652 och slöt därmed sin gren.  

3.2  Peter, dog ogift innan 1652 och slöt därmed sin gren.  

3.3  Bernhard, dog ogift och slöt därmed sin gren.  

3.4  Richard, dog ogift och slöt därmed sin gren.  

3.5 Hildebrand (1622), dog ogift och slöt därmed sin gren.   

3.6 Vilhelm, (16XX -14 oktober 1675 i Wismar) Gift och fick två barn. Tyvärr finns inte namnen på hans fru och barn någonstans.   

3.7 Jakob (1628 - 1679). Gift med Ungern-Sternberg. Skapade Jegechlecht, Hannijöggi linjen   

3.8 Anna, gifte sig med Heinrich Mühlman (senare adlad).  

3.9 - Jag har tyvärr inte lyckats hitta namnet på men enligt Pernau burgerbuch var hon gift med Levin Johan Meyer (XXXX-1656/57).   

 

MATTIAS FRU NR 2 Magdalena von Stackelberg, dotter av det Öselska lantrådet Johan Stackelberg och Margaretha Törvis samt kusins dotter till lantrådet Mattias Stackelberg natural Stackelberg, nr 686. Tillsammans med sin andra fru Magdalena fick Mattias flera barn men det är bara en vi känner till namnet på.   

3.10 Johan (1636-1703). Han gifte sig 3 gånger och kom att grunda NARVA-SVENSKA LINJEN.   

 

2.3 MATTIAS OCH HANS/JOHANS SYSTER ANNA - var gift med Herman Wittenberg som var glasmästare. Hennes andre man Jürgen Meyer utsågs till rådsherre i Pernau 1618. Anna fick flera barn i sina båda äktenskap. Tillsammans med sin man Herman Wittenberg fick hon två döttrar; Gertrud och Sophia Wittenberg. Gertrud gifte sig med Otto von Düren och Sofia med Joachim von Düren. Efter Hermans död 1601 gifte Anna sig med rådsherre och domstolsnotarien Jürgen Meyer. De fick två barn Anna och Maria Meyer. Anna gifte sig med köpman och rådsherre Detmer von Damme och Maria gifte sig med Heinrich von Damme. När Mattias dog 1650 utsågs Heinrich till borgmästare i Pernau. Maria och Heinrich fick fyra barn Detmer,  Jacob, Anna och Dorothea.