GREN 3; ESTLAND-PERNAU NARVA GRENEN

LINE 3; ESTONIAN-PERNAU - NARVA LINE

 

                                 

 

 Den svenska grenen av familjen härstammar ifrån slottet Steinhausen i Witten.* Slottet kallades Staalshuus  enligt Die Ruhrfart: Ein historisches Gemälde av Friedrich Rautert s. 35 

  

STORMAKTSTIDEN - YNGRE VASATIDEN 1611- 1654 När Gustav II Adolf 1611 besteg Sveriges tron , endast 17 år gammal övertog han tre krig eftersin far. Målet med alla var att få kontroll över Östersjön. Vid den här tiden kom en mycket stor del av rikets pengar från  handeln med utlandet. Det var därför viktigt att härska över så stora kustområden och så många hamnar som möjligt. (Populär historia"När Sveige var som störst") Sverige styrdes av  Gustav II Adolf som fått tre krig i "arv" efter sin pappa; 

 

Andra polska kriget - 9 augusti 1600-16 september 1629

(Ingermanländska kriget mot Ryssland 1610-1617

Kalmarkriget mot Danmark 1611-1616

 

Mattias och Hans/Johan bodde i början av 1600-talet i Pernau i Livland. Den svenska armen var vid den här tiden liten och inte speciellt välorganiserad. För att få en stor arme krävdes kunskap om vem som kunde värvas. Gustav II Adolf ålade prästerna att börja bokföra Sveriges befolkning. Förutom att rekrytera svenskar soldater hyrdesdet in dyra utländska logosoldater (Militär historia:" Gustav II Adolf - segrade med ny taktik")   

 

Genom sin seger i det Ingermanländska kriget 1617 tillhörde Kexholms län och Ingermanland  som tidigare tillhört Ryssland nu Sverige.

 

Andra polska avslutades 1621 med stillaståendet i Altmark vilket gav Sverige rätt till Livland - svenska Livland. Enligt tradition stred Johan/Hans i kriget. Jag har dock inte hittat något stöd för detta. Nu var Balticum en svensk provins.

 

LIVLAND - SVENSK PROVINS 1621-1721

 

Hildebrand föddes 1622. Han var alltså den förste som föddes i det svenska Livland.

 

Jacob föddes 1628

 

30-ÅRIGA KRIGET - 26 juni 1630 blev Sverige indraget i 30-åriga kriget. Kriget hade pågått sedan 1617 och kom att förändra livet för många i släkten Staël von Holstein. Två av Mattias söner: major Mattias jr och löjtnant Peter/Petter stred i kriget. de dog i kriget 1641. Deras kusin Johan överlevde. Det är även högst troligt att Hildebrand stred i kriget. Har dock inte hittat honom i riksarkivet ännu. 1632 stupade Gustav  II Adolf   i slaget vid Lützen .  Dottern Kristina var 1648 för ung för att ta över som drottning av Sverige så riket kom att styras av en förmyndarregering.

  

DROTTNING KRISTINA tog över regeringen den 8 december 1644. Vid den tiden deltog Sverige i 30-åriga kriget. 

 

30-åriga kriget avslutades 1648 med  WESTFALISKA FREDEN. 

 

Pappa Mattias dog 1650. Samma år anslöt sig sonen Wilhelm till svenska armén som löjtnant. Brodern Hildebrand har avancerat till kapten. Någon gång mellan 1650 och 1652 anslöt sig deras yngre bror Jacob till svenska armén. 

 

 SVENSKA ADELSMÄN - Den 14 oktber 1652 naturaliserades bröderna Stahl och deras kusiner till svensk adelsmän av drottning Kristina.   

 

Den 2 november 1652 börjar drottning Kristina oroa sig för det spända läget med Sveriges grannar. Hon får nu veta att Ryssland och Polen har samlat trupper vid gränserna till Livland. Den svenska armén beståd då av 23 regement till fots (1.000 soldater) och 8 till häst 1.000. 

 

 

Stormaktstiden - KAROLISKA EPOKEN 1654 - 1718 Kristina abdikerar 1654

och konventerar till katolicismen. Därmed blir Karl X Gustav Sveriges kung.

 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1 juli 1655 - 23 april 1660 i detta krig deltog major Hildebrand. Han dog under tredagarslaget vid Warzawa. Slaget pågick mellan 28 – 30 JULI 1656. Vilhelm var major vid lantgreve Fredrik av Hessen-Homburgs rytteriregemente. 

 

1656 startade RYSK-SVENSKA KRIGET 1656-1658. Johans halvbröder löjnanter till häst Bernhard och Rickard stred i kriget. De dog båda ogifta den 7 september 1656 under slaget vid Riga

  

FEM AV MATTIAS ÅTTA SÖNER VAR NU DÖDA – Löjtnant Peter/Petter (1641), Major Mattias jr (1641), major Hildebrand (1656), löjtnant Bernhard (1656) och löjtnant Richard (1656). Nu återstod endast tre bröder; Johan som är 20 år och soldaterna Jacob 28 år och major Vilhelm. 

 

1656 är första gången Johan återfinns i arméns rullor. Han finns noterad som ingenjör. Var han var någonstans har jag hitills inte hittat någon uppgift på. Han finns även i rullorna 1658 och då som löjtnant och ingenjör.

 

KARL X GUSTAVS FÖRSTA DANSKA 5 JUNI 1657 – 28 FEBRUARI 1658  I januari/februari 1658 tågar Karl X Gustav och hans soldater över de danska bält. Kriget slutar med att parterna undertecknade freden Roskilde. Sverige hade nu erövrat stora landområden från danskarna. I detta strider bröderna Johan och Jacob. Jag vet inte om brodern Vilhelm deltog i det här kriget eller om han stannade kvar i garnison i Tyskland. 

 

KARL X GUSTAVS ANDRA DANSKA KRIG 7 AUGUSTI 1658 - 27 MAJ 1660. Jacob var från den 22 september 1658 kommendant  vid arméns högkvarter  i den av svenskarna okuperade danska staden.

 

 

1659 befann sig Johan vid fästningen i Narva. Troligen som ingenjör. 

 

MALMÖUPPRORET 22 DECEMBER 1659 - här ska en J.Stahl har ingripit och räddat livet på borgmästaren i Malmö Efvert Wiltfang. Bör vara Jacob.

 

1660 - Wilhelm avancerar till överstelöjtnant vid Upplands regemente. Var befinner sig det vid den här tiden?

 

FREDEN I KÖPENHAMN - 27 MAJ 1660 - SLUT PÅ ANDRA DANSKA KRIGET

 

29 maj 1660 finns notering hos Russwurm att Jacob är överste i artilleriregementet från Upland.  Den 29 maj 1660 tillträdde Jacob Stahl som generalkvartermästare i Östersjöprovinsen. 

 

september 1660 utnämndes Johan till major vid artilleriarbetet i Ingermanland.

 

GODSET KUJEN -I boken Nachricht über finns återgivet ett brev som Jacob skrev 1661 till Karl XI där han försöker få tillbaks farfar Hildebrands gods Pelbag. Det är dock i annans ägo men Jacob får istället godset Kujen. 

 

1662 är Johan inblandad i stadsplaneringen av staden Kexholmen.  

 

I JANUARI 1664 – Jacob gifte sig med Anna-Sofia född von Ungern  Uternberg. 

 

1664 - Johan gifter sig i Narva med Christina född Möller.

 

1666 - Johans första barn Mattias Gustaf föddes.

 

Jacob fick sonen Otto den 28 juni 1668 i Estland. Otto kom att utses till friherre och starta den friherrliga grenen av släkten. 

 

När Johan utnämndes till överstelöjtnant vid artilleriet i Finland den 15 september 1673. Den 14 oktober 1673 dog hans bror generalmajor Vilhelm Staël vid Wismar. 

 

Johans bror Jacob var med under SOMMARFÄLTTÅGET MOT BRANDENBURG 1674 

 

DANSKA KRIGET - 1 SEPTEMBER 1675 förklarar den danske kungen Kristian V krig mot Sverige. Undrar var brödernaoch kusinerna Staël var då?  

 

RIDDARHUSET - Den 30 september 1675 introduceras släkten Staël von Holstein vid det  svenska riddarhuset under namnet Staël von Holstein nr: 834. Av Mattias söner finns nu bara Johan och Jacob kvar i livet och får uppleva detta. Jag vet inte hur många av Hans och Conrads söner som levde då? 

 

DE SISTA STRIDERNA I POMMERN - Kapten Johan Staël von Holstein finns med i rullorna över truper i i Pommern 1677-1678 som värvade kompani. Han är troligen son till Mattias bröder Hans eller Conrad. Detta var en del av det skånska kriget. 

 

SLUTET PÅ SKÅNSKA KRIGET - FREDEN I LUND 26 SEPTEMBER 1679 –I fredstraktaten bekräftades den fred som tidigare samma år slutits i Freden i Fontainbleau. Jag har jag inte hittills hittat någon information om hur många Staëlare som deltog i danska kriget.


2 OKTOBER 1679 drabbas släkten av en stor sorg. Johans äldre halvbror JACOB SKJUTS IHJÄL PÅ ÖPPEN GATA generalmajor och friherre Gustaf von Mengden och hans son Otto Reinhold. Nu var det bara Johan kvar av Mattias 8 söner. Hur många av hans kusiner som är i livet vet jag inte.

  

STORA NORDISKA KRIGET - 1700-1721 utkämpar Sverige Stora Nordiska kriget . 

 

Mattias Gustafs son Johan Stael von Holstein (se tabellen nedan V)  föddes den 8 juni 1698. Han kom liksom sin pappa Mattias strida i stora Nordiska kriget, 1716 blev han volontär vid livgardet och 7 augusti samma år avancerade han till förare. 1716 deltog han i belägringen av Ede Skans  i Värmland. Den 7 maj 1717 utnämndes Johan till fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsregemente. I slutet av Stora Nordiska kriget deltog han i tåget mot norska gränsen ooch i sjöslaget vid Hangö i Finland.

 

 

Generalmajor av infanteriet Otto Wilhelm Staël von Holstein upphöjdes i friherrlig värdighet 2 juni 1719 av drottning Ulrika Eleonora och introducerades samma år vid Riddarhuset under nr 155. 

 

Mattias Gustaf Staël von Holstein tillfångatogs vid slaget vid Leisna och dog i fångenskap i Jeroslaw i Ryssland  1720. 

 

FREDEN I NYSTAD -  1721 slöts freden i Nystad,. Sverige tid som stormakt var nu slut. De forlorade  EstlandLivlandIngermanland och Kexholm. Nu valde några i släkten att stanna kvar i Balticum och några bosatte sig i Sverige.

 

 

14 juni 1731 upphöjdes Georg Bogislaus Staël von Holstein i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given av kung Fredrik I och introducerades samma år under nr 204. Ätten utslocknad 17 december 1763.

 

1757-1762 pågick Pommerska kriget

 

FRIHETSTIDEN - När Georg Gustaf föddes 1736 var Sveriges tid som stormakt förbi och epoken som kallas Frihetstiden inleddes 1718 och fortsatte fram till 1772.  Georg Gustaf anslöt sig liksom sina förfäder till armen. Han dog 1775.

 

24 jan 1788 upphöjdes Eric Magnus Staël von Holstein i friherrlig värdighet på Stockholms slott av Gustav III, och introducerades samma år 29 mars under nummer 308. Ätten dog ut 1827.  

 

HALMSTAD - VAPNÖGRENEN - Georg son Carl Sperling studerade i Lund. Vad han studerade är inte känt men han fortsatte familjetradionen och anslöt sig till armen. den 29 mars 1790 ärvde han Vapnö gods av sin farfars farbror Georg Bogislaus Staël von Holstein (Friherrliga ätten Staël von Holstein nr 204). Carl tog avsked ur armen 15 juli 1801 och dog den 27 september fyra år därefter. 

 

Nu delas familjen i två grenar: Carl Henning (ARLÖSAGRENEN) och Georg Gustaf (VAPNÖGRENEN)  

 

VAPNÖGRENEN -  Georg Gustaf (tabell 30) var den första som inte följde familjetraditionen. Sju år efter sin examen vid Carlberg begärde han avsked för att som fideikommmissarie driva familjens slott Vapnö. 1835 - 1836 var han styrelseledarmot i Halmstad Sparbank.  Han dog 4 april 1879.   

 

GUSTAVIANSKA TIDEN - 1772-1809 Georg och Christina Maria född Kollberg fick 15 barn. På fotografiet nedan finns 6 av dem.  

 

Birger Henning och några av hans bröder

 

 

Överst från vänster:

Axel Olof* 1848-1908 (36) ,Lantbrukare Carl Göran Sperling ** 1832-1884 (34),

Kapten vid Kungliga flottan Göran 1833-1901

 

Nedre raden från vänster:

Oscar (1844-1888), Birger Henning 1830-1906 (31) och Johan Gustaf 1842-1918 (35).

 

KÄLLA:

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

 

..............................................................

 

* Axel Olof (36) gifte sig med Cecilia född Nordenfeldt. Deras dotter Mathilda Staël von Holstein blev Sveriges andra kvinnliga advokat.

 

**Carl Göran Sperling (34) gifte sig med Fredrika Maria Otillia född Granlund. Paret fick tre barn: Christina Matilda 1879, Ingeborg Otillia 1880 och Bror Göran Robert 1881. 

 

Göran dog ogift 1901 

 

Johan Gustaf (35)  gifte sig med Carolina Maria Hammar . Paret fick tre barn

 

Oscar dog ogift 1888

 

Birger Henning - min farfars farfar

 

Källor och länkar:

Great Norden Wars - a documentry

 Great Norden war battle of Poltava - rysk film 

DOMAINS OF SWEDEN 

Duellen med Tordenskiöld 

General Staël - Åboposten 1837 

Släkten von Stahlen  '

 * von Stramberg, Christian: Denkwürdiger und nützlicher RheinischerAntiquarius. Von einem Nachforscher ...sid  254 ff 

 

**  Fahne von Roland, Anton; Geschichte der Kölnischen, Julischen und Bergischen Geschlechter in ..., Volym 2 sid 144 ff