STORA NORDISKA KRIGET - THE GREAT NORTHERN WAR 1700-1721

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!

 

STORMAKTEN SVERIGE - Sverige var i början av 1700-talet en stormakt. De många krigen under 1600-talet hade lett till att Sverige nu hade många provinser som tidigare tillhört Ryssland, Polen och Danmark. Självklart var de tre ländernas regenter hämdlystna och revanschsugna. Det påbörjades hemlinga förhandlingar mellan Ryssland och Polen redan sommaren 1698. (Englund 27-29).

 

Det var många i släkten Staël von Holstein som stred i Karl XII armé under Stora nordiska kriget. Enligt Lewenhaupt bok om soldaterna i Karl XII armé uppgick dom till 18 soldater. Den första som jag hittat i arméns rullor är kapten Jacob Johan i Neümunde.

 

29 december 1698 38-årige Kapten Jacob Johan tillhörde Nylands infanteriregemente. Han var i garnison i  Neumünde. (Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1019 (1696-1712), bildid: A0029053_00112).   

 

TRIPPELALLIANSEN - Det dröjde emellertid fram till den 25 september 1699 som det slöts ett förbund mellan kung August II av Sachen-Polen, den danske kungen Fredrik iv och den ryske tsaren Peter. (Lundblad, Knut s. 42) 

 

PLANEN VAR  - att de tre länderna skulle anfalla Sverige ifrån tre håll; i januari eller februari 1700 skulle den polske kungen August II anfalla Livland samtidigt som den danske kungen Fredrik IV anföll Holstein-Gottorp. Därefter skulle Peter den store anfall det svenska Ingermanland. Vid tiden för krigsutbrottet hade Sverige rätt goda militära och utrikespolitiska resurser. Den nationella armén bestod av 25.000 värvade trupper, som tjänstgjorde vid artilleriet och som besättningar i provinsfästningarna. Tillsammans med den inhemska armén beräknades den svenska arméns sammanlagda styrka uppgå till nära 90.000 soldater.    

  

Kapten Jacob Johan tillhörde 1699 Nylands infanteriregemente och var stationerad på fästningen Neumünde i Livland. (Riksarkivet, arméns rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699), bildid: A0054440_00039) Enligt Carl Otto Nordensvan fanns det 1699 fyra kompanier av Nylands infanteriregemente i Neümünde 1699. (Nordensvan. s. 9) 

 

Den svenska armén bestod vid krigsutbrottet av 25.000 fotsoldater, 11.000 ryttare och 6.600 båtsmän. Tillsammans med de värvade förbanden bestod den svenska amén av 76.000 soldater.(Larsson s. 137)

 

11-12 FEBRUARI 1700 - DEN POLSKE KUNGEN AUGUST OCH HANS SACHISKA TRUPPER ANFALLER LIVLAND UTAN FÖREGÅENDE KRIGSFÖRKLARING 

11- 12 FEBRUARI 1700 - DET POLSKA ANFALLET MOT SVENSKA LIVLAND - KAPTEN JACOB JOHAN VID NYLANDS INFANERIREGEMENTE.  Fästningen i Neumünde nära Riga bestod av 6 bastioner och skyddades sedan 1699 av kommendant Gotthard Wilhelm von Budberg och hans 500 soldater som ursprungligen var från Nylands infanteriregementeEn av soldaterna i ett av Nyländska regementet kompanier var den 45-årige kapten Jacob Johan Staël von Holstein. De svenska soldaterna kämpade tappert men i mars 1700 erövrade ryssarna fästningen Neumünde. Vad som hände med Gotthard Wilhelm och hans soldater vet jag inte. 

 

Den 6 MARS 1700 var den 17 år gamla kung Karl XII tillsammans i trakten av Kungsör med ett stort följe, bland annat sin svåger hertigen av Holstein och den franske ministern Guiscard-Magny. Kungen och hans vänner hade planerat en björnjakt. Jakten blev dock avbruten av en kapten vid Nylands infanteri, Johan Brask, som kom med bud från generalguvernören Erik Dahlberg i Riga; flera tusen soldater polsk-sachiska soldater hade natten mellan 11 och 12 februari anfallit det svenska Livland. De hade stormat Kobrons skans och närmade sig Riga. Kungen ska ha kommenterat nyheten med "Vi ska snart få konung August att återvända samma väg som han kommit." (Liljegren, Bengt s. 81)

 

20 MARS 1700 DEN DANSKE KUNGEN OCH HANS SOLDATER ANFALLER HOLSTEIN-GOTTORP 

Den 20 MARS 1700 kom det bud från Holstein-Gottorp; danska armén hade gått in i Holstein-Gottorp och ockuperade nu större delen av hertigdömet.

Karl XII beslöt att vänta med att hjälpa Livländarna utan började med att anfalla Danmark. Det gick bra och FREDEN MED DANSKARNA SLÖTS I TRAVENTHAL 8 AUGUSTI 1700.  

 

20 AUGUSTI 1700 - TSAR PETER AV RYSSLAND FÖRKLARAR SVERIGE KRIG 

DEN 20 AUGUSTI 1700 FÖRKLARADE DEN RYSKE TSAREN PETER SVERIGE KRIG  - Några dagar senare marscherade tsar Peter och hans armé över gränsen till Ingermanland(Liljegren, Bengt s. 91)

 

I AUGUSTI 1700 AVANCERAR KAPTEN JAKOB JOHAN TILL MAJOR 1700/4. Han har ett eget kompani i Budbergs regemente.

 

DEN 9 SEPTEMBER  1700 - DEN SVENSKE KOMMENDANTEN I NARVA HENNING RUDLOF HORN FICK VETA ATT RYSSARNA VAR PÅ VÄG ATT ANFALLA NARVA. (Liljegren, Bengt s. 91) Narva försvarades av 1.400 soldater - Ingermanländska garnisonsregementet. (Liljegren, Bengt s. 92). En av soldaterna i det Ingermanländska garnisonsregementet var ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN STAËL VON HOLSTEIN. 

 

I SEPTEMBER 1700 - NYLANDS REGEMENTE ÖVERSTE GOTTHARD VILHELM VON BUDBERG i ÖstersjöprovinsernaRegementet bestod av 7 kompanier; Överstelöjtnant Adolf Clodts, major Jakob Johan Staël von Holsteins, kapten Johan von Helmersens, kapten Johan Brasks, kapten Daniel von Göbels och kapten Jakob Johan Staël von Holsteins. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00006) Major Jacob Johan tillhörde staben. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00141). I Major Jakob Johan Staël von Holsteins kompani finns överstelöjtnant Jakob Staël von Holstein. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00149).   

 

OKTOBER 1700 - NYLANDS INFANERIREGEMENTEKapten Jakob Johan Staël von Holstein (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00170) Överstelöjtnant Jacob Staël von Holstein. Det finns även en major Jakob Johan.

 

Nu var det daxs att hjälpa Livländarna. Den 1 oktober 1700 seglade Karl XII och cirka 8.000 man från Karlshamn mot Livland. Estland och de svenska Livland försvarades av omkring 20.000 man, de flesta från Finland. Karl XII och hans trupper landsteg i hamnarna i Reval och Pernau. Kungen landsteg 6 oktober 1700 i Pernau och mottogs av borgmästaren och fästningens kommendant med sina garnisonssoldater. Tanken var att Karl XII och hans soldater skulle driva ut August II:s styrkor från Livland men han fick en vecka efter ankomsten till Pernau besked att August II hade hävt belägringen av Riga och gått i vinterläger söder om floden Düna. En av soldaterna som följde med Karl XII till Livland var Georg Bogislaus (nyss inskriven som volontär vid Livgardet). (Svenskt biografiskt handlexikon II s. 510)  Johan och von der Pahlens son Georg Bogislaus (f. 1685) - inskrevs 1699 som 14 åring i Livgardet.  

 

Karl XII beslöt sig då att istället försöka undsätta fästningen i Narva i Ingermanland. Fästningen i Narva låg på gränsen mellan Estland och Ingermanland. Karl XII och hans trupper kom fram till Lagena - en mil från den ryska försvarslinjen. Kungen lät skjuta dubbelt svenskt lösen som en hälsning till de svenska soldaterna i fästningen i Narva. Nu skulle Peter den store och hans ryska soldater få se vad de svenska soldaterna kunde. 

 

NOVEMBER 1700  - Enligt generalmönsterrullorna finns i  Budbergs regement major Jacob Johan, kapten Jacob Johan och överstelöjtnant Jacob.

 

NARVA ÖVERSTELÖJTNANT STAHL - Det finns noterat om en ÖVERSTELÖJTNANT STAHL som kommendant för artilleriet i Narva i den ryske general Ludvig Nicolaus von Hallerts dagböcker från den 10 oktober 1700. 

"I september 1700 anslöt Ludvig Nicolaus von Hallert sig till ryska enheter som låg nära Narva. Där togs han personligen emot av tsar Peter I och fick samma dag generallöjtnantgraden av honom. Eftersom han var en skicklig ingenjör fick han i uppdrag att utarbeta en plan för belägringen av Narva. Hallart presenterade den plan som krävs redan dagen efter". (Hallart, Ludwig Nicolaus von (1894).Das Tagebuch des Generals von Hallart über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. Reval: s. 31)

 

20 NOVEMBER 1700 - SLAGET VID NARVA - MED GUDS HJÄLP - Klockan 6 på morgonen 20 november kom order om uppbrott   "Med guds hjälp". Det hade regnat snöblandat regn hela natten och morgonen. Nu började det. Enligt anfallsplanen anföll trupperna uppdelatde i tre kolonner. Högra flygeln i söder leddes under Otto Velling, den västra i norr av Rehnskiöld. I den tredje fanns Karl XII själv. De gick bra för svenskarna och vid femtiden kapitulerade Peter den store och hans soldater. Henning Rudolf Horn blev omedelbart befordrad till generalmajor. Överstelöjtnant Johan Staël von Holstein deltog i slaget. Slaget slutade med svensk seger. Nu lade sig Karl XII och den svenska armén i vinterläger i trakten av Lais slott. 

 

DECEMBER 1700 - Enligt geralmönsterrullorna finns major Jacob Johan, kapten Jacob Johan och löjtnant Jacob i Budbergs regemente.

 

MAJ 1701 FÖRSTÄRKNING FRÅN SVERIGE TILL DE SVENSKA SOLDATERNA I LIVLAND - NÄRKE VÄRMLANDS TREMÄNNINGSREGEMENTE 

Framåt våren 1701 kom förstärkning från Sverige - över 10.000 man. Bland dem som 6 maj 1701 kom till Riga fanns översten för Upplands tremänningsregemente Adam Ludvig Lewenhaupt 6 MAJ 1701 - NÄRKE VÄRMLANDS TREMÄNNINGSREGEMENTE.  Regementet skickades från Stockholm till Riga i Livland. En av soldaterna var major Mattias Gustaf Staël von Holstein (Narva 1666 - Jaroslaw 1720)Resan finns beskriven i chefen för Närke Värmlands tremänningsregemente överstlöjtnant Nils Posses journal som finns bevarad och ingår i boken "Karolinska krigares dagböcker" som kom ut 1921. Med i redaktionen för boken fanns Carl Magnus Posse och Robert Petre.    

 

UNDER VÅREN 1701 -  VÄSTERBOTTENS REGEMENTE - I Västerbottens regementet fanns tre soldater som tillhörde släkten Staël von Holstein. Löjtnant Christian Staël von Holstein. Han var son till Conrad Stahl. Varför en livländare tillhörde Västerbottens regemente kan man fråga sig men när Christian 1687 anslöt sig till den svenska armén var Jacobs änka Anna-Sofia Reinhold Johan von Fersen sedan 12 december 1684 överste för Västerbottens regemente. (Sven Petter Bexell s. 157-158). Två av Jacob och Anna-Sofia och Jacobs söner anslöt sig som soldater vid  Västerbottens regemente; Carl Jacob började 10 januari 1687 som fänrik vid Västerbottens regemente och 29 april 1687 anslöt sig brodern Otto Wilhelm som fänrik vid Västerbottens regemente. 

 

9 JULI 1701 - ÖVERGÅNGEN OCH SLAGET VID DÜNA - Mattias Gustaf (major vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente), Jakob Axel och kapten Otto Wilhelm (Västerbottens regemente) deltog i övergången och slaget. Överste von Fersen "Kommenderade med mycken tapperhet Västerbottens regemente 1701 den 9 juli i descenten över Dünaströmmen och slaget därstädes samt 1702 den 9 juli uti slaget vid Clissov. (Sven Petter Bexell s. 157-158)

 

Därefter fortsatte Mattias Gustaf (sedan 8 augusti 1701 överstelöjtnant) mot Kurland (idag södra delen av norra Lettland). Chef för Närke och Värmlands tremänningsregementet var Nils Posse och tack vara honom och hans dagbok kan man följa regementet under deras tid i Kurland och i fästningen Bauske. 

 

14 SEPTEMBER 1701 - kapten Jacob Johan i Nylands infanteriregemente dog av en kanonkula vid Bolderaa under Düneskansk den 14 september 1701. (Elgenstierna s. 506). Enligt Lewenhaupt var han kaptenslöjtnant vid Nylands regemente.

 

OKTOBER MÅNAD 1701 - Major och Kapten Jacob Staël von Holstein kompani i Nylands infanteriregemente. I kompaniet finns x Jacob Staël von Holstein som kommenderats till Reval i affärer. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/8 (1701), bildid: A0054488_00275)

 

OFFICERSPLACERINGEN 1702 – ÖVERSTELÖJTNANT GIDEON FOCK OCH I VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 3.E KOMPANIET LÖJTNANT CHRISTIAN. I KOMPANIET FANNS 150 SOLDATER. (Bergenstråhle s. 199)

 

Johans son Georg Bogislaus hade som 14-åring kommit i tjänst vid Livgardet och "visat sig duglig" och avancerade därför redan  1703 till kapten vid De la Gardies värvade regemente. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1703/3 (1703), bildid: A0054543_00388)

 

BELÄGRINGEN AV NARVA (27 juni 1704 - 9 augusti 1704) och erövrandet av staden genomfördes av en rysk armé (45 000 man) under generalfältmarskalk Georg Benedict Ogilvys ledning och varade mellan 27 juni och 9 augusti 1704. Fästningen försvarades av en svensk garnison under general Henning Rudolf Horns kommando (över 4 500 man). Regementet sattes in för att undsätta det av ryssarna på nytt belägrade Narva. Operationen misslyckades, och kapten Georg Bogislaus, som med ett grenadjärkompani deltog i försöket till genombrytning, togs till fånga och fördes först till Sibirien och därefter till Moskva. 

 

26 JULI 1704 - SLAGET VID JAKOBSTADT - Mattias Gustaf och hans soldater låg i garnison i fästningen Bauske. Nu kom Lewenhaupt och hämtade dem. Slaget gick bra och svenskarna vann. 

 

13 AUGUSTI 1704 - SLAGET VID HOCHSTEDT -  Jakobs son Jakob Axel deltog i slaget och blev "illa blesserad." (Elgenstierna s. 505)

 

1705 - Mattias Gustaf efterträdde Nils Poppe som chef för Närke Värmlands tremänningsregemente. 

 

16 juli 1705 - SLAGET VID GEMAUERHOF - 

 

14 SEPTEMBER 1705 - Intogs Bauske av den ryska armén och fästningens kommendant Mattias Gustaf och hans soldater var tvungna att lämna fästningen.

 

3 FEBRUARI 1706 - SLAGET VID FRAUNSTADT - I slaget deltog överstelöjtnant Gideon Fock (1668-1723) och kapten Christian Staël von Holstein. I ett brev skrivet av Gideon Fock står det att kapten Stahl blev "illa blesserad". (Fock, Henrik. s. 72-73) Gideon Focks syster Anna-Sofia (1665-1755) var gift med Johan Staël von Holstein. 

 

FREDEN I ALTRANSTÄDT - I september 1706 slöts fred mellan Sverige och Polen. Efter 6 års krig hade Karl XII besegrat en av sina fiender Augusti II (kung I Polen samt kurfurste av Sachen. 

 

SLAGET VID LESNAJA 29 SEPTEMBER 1708 - Mattias Gustaf tillfångatogs vid slaget och fördes till ryska Jaroslow. Även Georg Bogislaus deltog i slaget.  

 

31 AUGUSTI 1708 - SLAGET VID MALATITZE - Kapten Christian Staël von Holstein dog i slaget.

 

6 FEBRUARI 1708 - "rekryteringskontingenten utgjordes av rekryterna till general Lewenhaupts, överste Banérs och överstelöjtnant Staël von Holsteins regementen". (Arfwidsson s. 130) Enligt registret är det överstelöjtnant Jakob Johan vid Nylands infanteriregemente. (Arfwedsson s. 419)

 

28 JUNI 1709 - SLAGET VID POLTAVA - ETT STORT NEDERLAG FÖR SVERIGE. Axel Jakob Staël von holstein dog under slaget. 

 

1 JULI 1709 ÖVERLÄMNADE KARL XII ANSVARET FÖR DEN SVENSKA HUVUDARMÉN TILL GENERAL ADAM LUDVIG LEWENHAUPT. KARL XII BEGAV SIG TILL TURKIET.

 

22 DECEMBER 1709 - TSARENS STORA TRIUMFTÅG I MOSKVA - De svenska krigsfångarna delades upp i två grupper; de som tillfångatagits i Poltava och Perevolotjna och den andra med soldater som tagits till fånga vid slaget vid Lesnaja. (Liljegren, Bengt s. 224)

 

1710 - Georg Bogislaus (f. 6 december 1685 i Narva D. 17 december 1763 i Malmö) gifte sig i rysk fångenskap med Ingeborg Christina ( född Horn) f. omkring 1689 d.20 april 1721 på Vapnö gods i Halland. Hon var dotter till riksrådet och greven Henning Rudolf Horn och Helena (född Sperling). (Svenskt biografiskt lexikon)  

 

1 JULI 1710 INTAS OCH BELÄGRAS RIGA AV RYSSARNA

11 JULI 1710 - ÖVERSTELÖJTNANT VID NYLANDS REGEMENTE JAKOB JOHAN STAEL VON HOLSTEIN TILLGÅNGATAS VID RIGA OCH DÖR KORT EFTER.  (Lewenhaupt s. 651). Enligt Pernau burgerbuch var det vid den svenska garnisonen i Riga vid Jacobs-vallen. (Pernau burgerbuch s. 7-8)

 

1710 - ÖSTERSJÖPROVINSERNAS FALL - Under loppet av ett år föll de sista svenska ställningarna i de baltiska provinserna; Riga, Pernau och Reval. Det är troligen nu Anna-Sofia von Fersen (Jacob Staël von Holsteins änka) flydde från Reval till Finland.

 

1711 - Georg Bogislaus blev utväxlad. Tyvärr lyckades han inte få sin fru utväxlad. När Georg kom hem till Sverige utnämndes han till major vid Skaraborgs regemente. (Svenskt biografiskt lexikon)  

 

1712 - 1713  - ÄNKORNAS FLYKT FRÅN FINLAND TILL SVERIGE  - Nu började de bli farligt att vara kvar i Finland och änkorna i släkten Staël von Holstein flydde till Sverige.  

 

1713 utnämns Georg Bogislaus till överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente. (Rosander, Lars s. 349)

 

20 januari 1713Otto Vilhelm (sedan 16 april 1712 överste för svenska adelsfaneregementet) gifte sig på Stockholms slott med hovfröken grevinnan Christina Catharina (Lewenhaupt) (f. 1674- d. 29 juli 1714). Hon var dotter till överste greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt och Magdalena (Stenbock). 

 

I MAJ 1713 - Inledde ryskar trupper ett nytt anfall mot Finland. Under sommaren ockuperade de ryska trupperna hela södra Finland och de svenska trupperna fick dra sig tillbaka. 

 

1714 - DET SVENSKA FINLAND FALLER - I början av 1714 utrymmer den svenska befälhavaren överstelöjtnant Carl Gustaf Almfeldt hela Finland. 

 

1715 - Georg Bogislaus leder sitt regemente under koncentreringen till Skåne. (Rosander s. 349)

 

DECEMBER 1715 - KARL XII LÄMNAR BENDERN OCH KOMMER HEM TILL SVERIGE - Hans högkvarter placerade han i Lund i Skåne. Här började han planera ett fälttåg.

 

1716 - FÖRSTA FÄLTTÅGET MOT NORGE  - I det har jag hitills inte hittat några släktingar.

 

1717 - Georg Bogislaus fick överst grad. (Rosander, Lars s. 349)

 

1717 - Otto Vilhelm blev generalmajor och överste för halländska infanteriregementet. (Svenskt biografiskt lexikon s. 509)

 

1718 - ANDRA FÄLTTÅGET MOT NORGE - I detta deltog flera av mina släktingar. En av dem var översten i Skarborgs regemente Georg Bogislaus. (Svenskt biografiskt lexikon s. 510) Som ni alla vet slutade fälttåget med Karl XII död och Carl Gustaf Armfeldt och hans soldaters hemska fälttåg hem till Sverige. En annan av mina släktingar deltog och överlevde fälttåget. Jag kommer skriva mer om honom så småningom. Fänrik Jakob vid Skaraborgs regemente 1718 var mest trolig med i fälttåget 

 

OTTO VILHELM - FRIHERRE STAËL VON HOLSTEIN, NR 155 2 JUNI 1719

 

1720 - MATTIAS GUSTAF dog i rysk fångenskap. Hans son Johan kom att bosätta sig i Sverige. 

 

1721 - FREDEN I NYSTAD - undertecknades i Nystad vid finska bottenviken den 30 augusti 1721. Sverige förlorade de baltiska provinserna Livland, Estland och Ingermanland till Ryssland, en del av Karelen och Viborgs lön samt öarna Ösel och Dagö. Nu var den svenska stormaktstiden slut och Frihetstiden började för de som överlevt kriget. Släkten kom nu att bosätta sig i två länder; Sverige och i det ryska Estland. 

 

1722 - dog Johan III på herrgården Paixt. Han hade varit kapten i svenska armén under stora nordiska kriget. Han var gift med Anna Catharina (von Schilling). Hon dog 1696. Johan III och Anna Catharinas barn fortsatte Paixt-gren och blev efter kriget ryska medborgare.

 

KÄLLFÖRTECKNING  

Arfwidsson, Fredrik Försvaret av Östersjöprovinserna 1708-1710. s. 130, 419

Bergenstråhle, C. G. A. (1917). Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria [Elektronisk resurs]. Stockholm s. 199 

Bexell, Sven Petter Hallands historia och beskrivning 

Elgenstierna, Gustaf (red.) (1998). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag, s. 506

Elgenstierna, Gustaf. (1932) Svenska adelns ättartavlor VII.

Fock, Henrik (2012) Släkten Fock - personer och händelser under 450 år. (Stockholm); BoD

Liljegren, Bengt (2018) Krigarkungen. En biografi över Karl XII. Reviderad utgåva, Lund. Historiska medier 

Nordensvan, Carl Otto. (1920) Svenska arméns regementen 1700-1718. Finns att läsa på nätet i projekt Runeberg.

Petre, Robert & Posse, Magnus Carl (red.) (1921). Karolinska krigares dagböcker. 1, Robert Petres och C. M. Posses dagböcker 1702-1709. Ny rev. uppl. Stockholm: Norstedt. s. 429 http://runeberg.org/karolikrig/10/0480.html

 

 

 

Riksarkivet, svenska arméns rullor

 

Svenskt biografiskt lexikon

Johan Staël von Holstein

Överstelöjtnant Johan Staël von Holstein ( Pernau 1636 - Narva 1703) (okänd konstnär)

Mattias Gustaf (Narva 1666- Jaroslaw 1720) - Chef för Närke och Värmlands tremänningsregement.

Otto Wilhelm Staël von Holstein ( f. 18 juni 1668 i Estland - d. 27 april 1730 i Stockholm)

Georg Bogislaus Staël von Holstein

Anna Sofia (född von Ungern Sternberg). Gift med Jacob Staël von Holstein. Efter makens död gifte hon om sig von Fersen. Hon kom 1712 så flykting från Reval till Sverige via Finland.

Christina Möller