Släkten Staël von Holstein och Westfalen

 

Släkten Staël von Holstein härstammar enligt tradition ifrån den sedan 1189 kända renfrankiska släkten

Flecke (Vlekke, Flecko) som levde i hertigdömet Westfalen i Tyskland under medeltiden. Tyskland var vid den

var vid den här tiden  en del av det romerska riket och var uppbyggt enligt feodalismens princip. Landet var

uppdelat i grevskap som kontrollerades av olika grevar. För att försvara sitt grevskap delade greven ut delar

av sitt grevskap till vasaller som rekryterades bland grevskapets adelmän. Vasallerna fick oftast en borg som

förläning samt riddare. För att bli vasall fick man svära en orden 


"By the Lord before whom this sanctuary is holy, I will to N. be true and faithful, and love all which he loves

and shun all which he shuns, according to the laws of God and the order of the world. Nor will I ever with will

or action , through word or deed, do anything which is unpleasing to him, on condition that he will hold to me

as I shall deserve it, and that he will perform everything as it was in our agreement when I submitted myself to

him and chose his will.*


Mellan de olika länsgrevarna pågick hela tiden krig vars syfte var att överta den andres grevskap. Ett mer

fredligt sätt att överta ett grevskap var genom giftemål. Släkten Vlekke de Are var riddare åt en rad olika

släkter i hertigdömet Westphalen: Hochstaden, Hochstaden und Are, Berg, Jülich och Cleve samt tjänstemän

staden Köln. Som riddare fanns tre inriktningar: den militära, juridiska och administrativa. Släkten Staël von

Holstein var verksamma inom samtliga inriktningar.   

 

Släkten var från början uppdelad i två huvudlinjer; Flecke zu Holstein och Flecke von Holstein zu Hochstaden.

Den första linjen av släkten dog ut 1256 när stamborgen Holstein testamenterades till familjen von Schinne.

Den andra linjen Flekke von Holstein zu Hochstaden arbetade i grevskapet Hochstaden som ministerialer 

åt grevarna von Hochstaden und Are.  Den första i släkten som finns dokumenterad 1189 är

Ludevicus Vlecke de Are. Han arbetade på borgen Hochstaden ( Husterknupp).  


The family Staël von Holstein is derived from the since 1189 traditionally known renfrankish family Fleck

(Vlekke, Flecko) that lived in the Duchy of Westphalia in Germany during the  feudal period. Germany was at

that time  part ot  the Roman Empire and was divided into counties, which where controlled by feudal lords.

The lords devided the county in parts and recruited men from the nobiility as  vassals. The counts where at

war with each other  in order to take over the other ones county. A more friendly way to take över a county

was by marriage. 

 

The family was originally split into two main lines Flecke zu Holstein and Flecke zu Hochstaden. The first line

of the family died out in 1256. Men from the secone line: Flekke von Holstein zu Hochstaden worked as

ministeriale in the county Hochstaden for Count von Hochstaden und Are and is documented in 1189

by Ludevicus Vlecke de Are.

 

Källor/Citations:

Fahne, AGeschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein

Fahne, A: Geschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein

 

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft Görlitz 1937 sid 552, 553

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften Görlitz 1929 sidan 552 ff.

 

Baron Thomas Staël von Holsteins websight

 

Svenska adelns ättar-taflor sid 107 

 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444. 

 

"Burg Holstein an der Bröl". Bergische Geschichtsblatter 1927:3/4, sid 39-42

 

Bilder/Pictures

Riddarborgen Are

 Borgen Are

 

Vapen/Coat of arms:

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

http://www.detlef-schmitz.de/wappenbuch.htm

Intressanta länkar/ links: 

Svensk Riddarhusets ätt- och vapendatabas

von Padberg, Lutz: Medeltidens ABC - Tyska riket

Vassal - Brittish Encyclopedia

 von Fürth, August: Die Ministerialen

Benefice

Feudalism

Feudal land tenure

Knight service

Fiefs

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489

 * "Feudal" Oaths of Fidelity

www.archive.nrw.de 

F,W Stael von Holstein 

Margaretha von Vlodorp avled den 11 aug, 1560 \ var gift med Stephan Stael von Holstein.

Källa: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 8 (1886)"

 

Stephen var waldgraf zu Nergena  enligt Anton Fahne sid 222, dotter till Gerhard von Vlodorp ägare till Leut 

Leut låg vid den här tiden i hertigdömet Limburg 

 

Stephan Stael von Holstein 1536 März 16 vom Herzog Johann von Kleve zum Kanonikat des L. Buycking präsentiert

(Kleve, Reg. praes. II foI. 62 V ). 

Källa: 

GERMANIA SACRA
HISTORISCH-STATISTISCHE DARSTELLUNG DER DEUTSCHEN BISTÜMER· DOMKAPITEL·
KOLLEGIAT- UND PFARRKIRCHEN· KLÖ STER UND DER SONSTIGEN KIRCHLICREN INSTITUTE
HERAUSGEGEBEN VOM
KAISER-WILHELM-INSTITUT FtJR DEUTSCHE GESCHICHTE
DRITTE ABTEILUNG
DIE BISTÜME.R DER KIRCHENPROVINZ
KÖLN
ERSTER BAND
DAS ERZBISTUM KÖLN
ARCHIDIAKONAT VON XANTEN