Välkommen till släkten Staël von Holsteins hemsida


Jag som skapat den heter Charlotte Brodin Stael von Holstein. Jag föddes 15 januari 1961

Halmstad och växte upp på Villa Stålsberg som ligger i Halmstad. Mitt intresse för släkt-

forskning har jag haft sedan jag var liten. Den här hemsidan fick jag idén till när jag fick

boken "Geschichte der Herren Staël von Holstein" från 1871 av A Fahne av min farmor

Marja Staël von Holstein. Efter att hittat Thomas Staël von Holsteins hemsida  med uppgifter

ifrån 1189 och framåt bestämde jag mig för att göra en svensk hemsida över släkten Staël

von Holstein.  Mycket av mitt material har jag funnit på internet. Jag har haft även haft stor

nytta av Gabriel Anreds bok Svenska adelns ättartaflor - volym 4. Jag har börjat att lägga in

fotografier jag tagit själv samt fotografi jag hittat på internet i mitt bildgalleri. Har du några

bilder du vill dela med dig till mig så är du välkommen att maila dem till mig via mail. Min

adress är charlotte.brodin92@gmail.com. Det är viktigt att de ärJPG-format.

 

Jag har till min stora glädje funnit att båda Anton Fahnes böcker om släkten Staël von Holstein

finns att läsa digitalt på nätet.

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne: A: Livland und seine geschlechter: II BD Livlands adel, insbesondere das gechlechte

Staël von Holstein, 1876 

  

Jag har även hittat Carl Fredrik Russwurms artikel ifrån 1873 om Släktens historia i Livland på

nätet.  

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

 

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk.

Du får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444. 

 

Welcome to the Staël von Holstein family websight 

  

Welcome to the Staël von Holstein family websight. My name is Charlotte Brodin Stael von

Holstein. I was born on 15th of  January  1961 in Halmstad in Sweden. I grew up at Villa

Stålsberg situated outside Halmstad. I have been interest in genealogy since I was a little girl

and got A Fahns book "Geschichte der Lord Staël von  Holstein," from 1871 from my grand-

mother Marja Staël von Holstein. After finding Baron Thomas Staël von Holsteins  website with

data from 1189 and onwards, I decided to make a Swedish website. Much of my material I have

found on the Internet. I had also benefited greatly from Svenska adelns ättartavlor. I have

started to put in photos taken by me and photos I have found on the internet in my gallery. 

If you have any pictures you want to share with me, feel free to mail them to me.  It is

important that they are in JPG format. 


My webbmail adress is charlotte.brodin92@gmail.com 

 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) page 444

 

Adliga ätten  Staël von Holstein*


Ingress

 
Ätten skall enligt traditionen utgöra en till Livland i slutet av 1400-talet överflyttad gren av den

från 1189 kända rhenfrankiska adliga ätten Stahl eller Staël. Som äldste stamfader för den

svenska ätten anges majoren i polsk tjänst Hillebrandh Stahel (död 1587), pantherre till Pebalg i

Livland. Han uppges varit fader till borgaren och köpmannen i Pernau Johann (Hans) Stahel

(Stahl) (nämnd 1602 och död ca 1621), pantherre till Paixt, och dennes broder borgaren och

rådmannen i Pernau Matthias Stahel (Stahl) (nämnd 1602 och död 1649), vilkas samtliga barn

1652 14/10 på Stockholms Slott av Drottning Kristina erhöll renovation på sitt tidigare

förmodade adelskap och vapen, och introducerades ätten 1675 22/9 under nuvarande nr 834

med namnet Stahl. Namnet har sedan förändrats till Staël von Holstein, det senare efter den

rhenfrankiska ättens stamslott Holstein vid Homburg i Tyskland. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i

den då återinrättade riddarklassen. Släkten utgrenades 1719 i friherrliga ätten Staël von

Holstein, nr 155, se dito. Generalmajoren sedermera landshövdingen i Malmöhus län och

fältmarskalken Georg Bogislaus Stael von Holstein (1685-1763), upphöjdes i friherrlig värdighet

genom kunglig resolution given 1731 14/6 i Stockholm av Konung Fredrik I, och

introducerades samma år under nr 204, men slöt själv ätten på svärdssidan 1763 17/12. 

 

Ambassadören vid det franska hovet Eric Magnus Stael von Holstein (1749-1802), upphöjdes i

friherrlig värdighet 1788 24/1 på Stockholms Slott av Konung Gustav III, och introducerades

samma år 29/3 under nr 308, men ätten utgick på svärdssidan 1827. 

 

De i Baltikum levande grenarna var intagna på Riddarhusen i Estland (1746) och Livland (1747)

och levde där liksom i Ryssland. Den estländska grenen fick genom en rysk senatsukas nr 942

från 1869 8/3 rätt att föra barontitel och erhöll en gren därav vapenförbättring 1870 10/2. Den

livländska grenen fick genom en rysk senatsukas nr 922 från 1881 23/2 rätt att föra barontitel.

 

Medlemmarna, inklusive huvudmannagrenen, fortlever i dag i England, Frankrike, Tyskland

och USA. De har ännu inte hunnit införas i Adelskalendern. 

 

Friherrebrevet i original från 1788 förvaras i Uppsala universitetsbiblioteket. 


Vapenbeskrivning

 
. . . Skölden hvijth, där uthi otta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehielm, täckedh

och krantzen medh rött och hvitt fördeelte. Åfven oppå hielmen tvenne hvijthe boffelhoren

emillan otta kulor, aldeles som thedh medh sine rätte färgor här repræsenteradt och afmåladt

finnes. . . . 

 

Källa: Svenska Riddarhusets hemsida

 

 

Den här hemsidan har haft [counter] besökare.