Välkommen till släkten Staël von Holsteins hemsida


Jag som skapat den heter Charlotte Brodin Stael von Holstein. Jag föddes 15 januari 1961 i 

Halmstad och växte upp på Villa Stålsberg som ligger i Halmstad. 

 

Mitt intresse för släktforskning har jag haft sedan jag var liten. Den här hemsidan fick jag idén

till när jag fick Anton Fahnes bok "Geschichte der Herren Staël von Holstein" från 1871 i present

av min farmor. Marja Staël von Holstein

 

Efter att hittat baron Thomas Staël von Holsteins hemsida  med uppgifter om släkten från 1189

och framåt bestämde jag mig för att göra en svensk hemsida över släkten Staël von Holstein. 

Mycket av mitt material har jag funnit på internet.

 

Jag har haft även haft stor nytta av Gustaf Elgenstiernas Introducerad adels ättartavlor samt

Gabriel Anreds bok Svenska adelns ättartaflor - volym 4, Anton Fahnes tre böcker om släkten

samt Carl Fredrich Russwurms bok Nachrichter über das adlige und freiherrliche Geschlechte

Staël von Holstein som jag nyligen köpt.

 

Jag har börjat att lägga in fotografier jag tagit själv samt fotografi jag hittat på internet i mitt

bildgalleri. Har du några bilder du vill dela med dig till mig så är du välkommen att maila dem

till mig via mail. Det är viktigt att de är i JPG-format.

 

Min adress är charlotte.brodin92@gmail.com. Det är viktigt att de är i JPG-format.

 

KÄLLOR/REFERENCES: . 

Anrep, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volym 4

Elgenstierna, Gustaf: Introducerad adels ättartavlor

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne: A: Livland und seine geschlechter: II BD Livlands adel, insbesondere das gechlechte

Staël von Holstein, Köln, 1876  

Genealogisches handbuch der baltischen Ritterschaften , Teil Livland, 1929  

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft, Tenil Estlad, 1930 

Russwurm, Carl Fredrik: Nachrichte uber das adlige und freiherrliche Geschlecht Staël von Holstein

 

Article: 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche

Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

 

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk.

Du får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444. 

 

Webb: Baron  Thomas Staël von Holsteins hemsida

 

Welcome to the Staël von Holstein family websight 

  

Welcome to the Staël von Holstein family websight. My name is Charlotte Brodin Stael von

Holstein. I was born on 15th of  January 1961 in Halmstad in Sweden. I grew up at Villa

Stålsberg outside Halmstad. I have been interest in genealogy since I was a little girl and got

Anton Fahnes book "Geschichte der Lord Staël von  Holstein," from 1871 from my grandmother

Marja Staël von Holstein. After finding Baron Thomas Staël von Holsteins  website with data

from 1189 and onwards, I decided to make a Swedish website. Much of my material have I

found on the Internet, in swedish and estonian archives and in different historical books.

 

I have started to put in photos taken by me and photos I have found on the internet in my gallery. 

 

If you have any pictures you want to share with me, feel free to mail them to me.  It is

important that they are in JPG format. 


My webbmail adress is charlotte.brodin92@gmail.com 
 

 

REFERENCES:BOOKS 

Elgenstierna, Gustaf: 

Anton Fahnes books about the family Staël von Holstein that you can reed on the internet. 

Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Geschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

Livland und seine geschlechter: II BD Livlands adel, insbesondere das gechlechte

Staël von Holstein, 1876 

 

ARTICLES:

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) page 444

 

WEBB:

Baron Thomas Staël von Holstein

 

 

I got these Ex libris from my grandmother when I  was a little girl and started to get interested in

reading.

 

Startseite der ahnenforschung und genealogien

 

Den här hemsidan har haft [counter] besökare.