Välkommen till släkten Staël von Holsteins hemsida


Jag som skapat den heter Charlotte Brodin Stael von Holstein. Jag föddes 15 januari 1961 i Halmstad och

växte upp på Villa Stålsberg som ligger i Halmstad. Mitt intresse för släktforskning har jag haft sedan jag var

liten. Den här hemsidan fick jag idén till när jag fick boken "Geschichte der Herren Staël von Holstein" från

1871 av A Fahne av min farmor Marja Staël von Holstein. Efter att hittat Thomas Staël von Holsteins hemsida

 med uppgifter ifrån 1189 och framåt bestämde jag mig för att göra en svensk hemsida över släkten Staël von

Holstein.  Mycket av mitt material har jag funnit på internet. Jag har haft även haft stor nytta av

 Gabriel Anreds bok Svenska adelns ättartaflor - volym 4. Jag har börjat att lägga in fotografier jag tagit själv

samt fotografi jag hittat på internet i mitt bildgalleri. Har du några bilder du vill dela med dig till mig så är du

välkommen att maila dem till mig via mail. Min adress är charlotte.brodin92@gmail.com. Det är viktigt att de är i

JPG-format.

 

Jag har till min stora glädje funnit att båda Anton Fahnes böcker om släkten Staël von Holstein finns att läsa  

digitalt på nätet.

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein  

Fahne, A: Geschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein

 

Jag har även hittat Carl Fredrik Russwurms artikel ifrån 1873 om Släktens historia i Livland på nätet. 

 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du får du

tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444. 

 

Welcome to the Staël von Holstein family websight 

  

Welcome to the Staël von Holstein family websight. My name is Charlotte Brodin Stael von Holstein. I was

born on 15th of  January  1961 in Halmstad in Sweden. I grew up at Villa Stålsberg situated outside Halmstad.

I have been interest in genealogy since I was a little girl ad got A Fahns book "Geschichte der Lord Staël von '

Holstein," from 1871 from my grandmother  Marja Staël von Holstein. After finding baron Thomas Staël von

Holstein website with data from 1189 and onwards, I decided to make a Swedish website. Much of my

material I have found on the Internet. I had also benefited greatly from Svenska adelns ättartavlor. I have

started to put in photos taken by me and photos I have found on the internet in my gallery. Do you have any

pictures you want to share with me, feel free to mail them to me.  It is important that they are in JPG format.

 


My webbmail adress is charlotte.brodin92@gmail.com 

 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) page 444

 

Adliga ätten  Staël von Holstein*


Ingress

 
Ätten skall enligt traditionen utgöra en till Livland i slutet av 1400-talet överflyttad gren av den från 1189 kända

rhenfrankiska adliga ätten Stahl eller Staël. Som äldste stamfader för den svenska ätten anges majoren i polsk

tjänst Hillebrandh Stahel (död 1587), pantherre till Pebalg i Livland. Han uppges varit fader till borgaren och

köpmannen i Pernau Johann (Hans) Stahel (Stahl) (nämnd 1602 och död ca 1621), pantherre till Paixt, och

dennes broder borgaren och rådmannen i Pernau Matthias Stahel (Stahl) (nämnd 1602 och död 1649), vilkas

samtliga barn 1652 14/10 på Stockholms Slott av Drottning Kristina erhöll renovation på sitt tidigare

förmodade adelskap och vapen, och introducerades ätten 1675 22/9 under nuvarande nr 834 med namnet 

Stahl. Namnet har sedan förändrats till Staël von Holstein, det senare efter den rhenfrankiska ättens stamslott 

Holstein vid Homburg i Tyskland. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade riddarklassen. 

 

Släkten utgrenades 1719 i friherrliga ätten Staël von Holstein, nr 155, se dito. Generalmajoren sedermera

landshövdingen i Malmöhus län och fältmarskalken Georg Bogislaus Stael von Holstein (1685-1763),

upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1731 14/6 i Stockholm av Konung Fredrik I,

och introducerades samma år under nr 204, men slöt själv ätten på svärdssidan 1763 17/12. 

 

Ambassadören vid det franska hovet Eric Magnus Stael von Holstein (1749-1802), upphöjdes i friherrlig

värdighet 1788 24/1 på Stockholms Slott av Konung Gustav III, och introducerades samma år 29/3 under nr

308, men ätten utgick på svärdssidan 1827. 

 

De i Baltikum levande grenarna var intagna på Riddarhusen i Estland (1746) och Livland (1747) och levde där

liksom i Ryssland. Den estländska grenen fick genom en rysk senatsukas nr 942 från 1869 8/3 rätt att föra

barontitel och erhöll en gren därav vapenförbättring 1870 10/2. Den livländska grenen fick genom en rysk

senatsukas nr 922 från 1881 23/2 rätt att föra barontitel.

 

Medlemmarna, inklusive huvudmannagrenen, fortlever i dag i England, Frankrike, Tyskland och USA. De har

ännu inte hunnit införas i Adelskalendern. 

 

Friherrebrevet i original från 1788 förvaras i Uppsala universitetsbiblioteket. 


Vapenbeskrivning

 
. . . Skölden hvijth, där uthi otta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehielm, täckedh och krantzen

medh rött och hvitt fördeelte. Åfven oppå hielmen tvenne hvijthe boffelhoren emillan otta kulor, aldeles som

thedh medh sine rätte färgor här repræsenteradt och afmåladt finnes. . . . 

 

Källa: Svenska Riddarhusets hemsida

 

 

Den här hemsidan har haft [counter] besökare.